Kuntavaalit 2017

Kirsikka Siik
Vihr
Tampere
253 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Tampere
Ikä 44
Koulutustaso Ylempi korkeakoulu
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Olen aktiivinen, pyöräilevä arkkitehti, asioihin huolella paneutuva kaupunginvaltuutettu ja kestävän kaupunkisuunnittelun ammattilainen. Asun insinöörimieheni ja 15-vuotiaan poikamme kanssa Tampereen Härmälässä. Yhteiskunnassa minua kiinnostavat rakennetun ympäristön lisäksi erityisesti liikenne- ja energia- ja talousasiat.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 233 -127
  ennakkoon 99  
  vaalipäivänä 134  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Tampereen pitää jatkossakin sallia korkeiden rakennusten rakentaminen keskustaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Kaupunkikuvallisesti harkituissa paikoissa korkea rakentaminen on hyvä asia. Syö kuitenkin maamerkkien tehon, jos kaikki rakentaminen on korkeaa – huolellista kokonaisuuteen sovittamista tarvitaan siis tässäkin."

2 / 30

Kaupungin pitää käyttää verovaroja, jotta Tampere-Pirkkala saisi lisää lentoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Lentoliikenne on Suomessa kokonaan markkinaehtoista, enkä kannata suoraa tukea markkinaehtoiselle liikenteelle. Juuri lentojen määrän lisääminen ei ole oleellista, vaan julkisen liikenteen ja liikennejärjestelmän kokonaisuutena tarjoama palvelutaso – näin myös elinkeinoelämän näkökulmasta. Toimivan lentokenttäympäristön luomisessa voi Tampereen kaupunkikin mielestäni osaltaan olla mukana, ja Tampereen matkailumarkkinoinnin kautta välillisesti houkuttelemassa myös lentomatkustajia."

3 / 30

Tampereelle ei pidä rakentaa enempää raitiotietä kuin tällä hetkellä on päätetty.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Raitiotie on tehtyjen tarkastelujen ja vertailujen perusteella käyttöikäänsä suhteutettuna edullisin ja ekologisin tapa hoitaa suurten matkustajamäärien joukkoliikenne. Mikäli näin on jatkossakin, raitiotietä pitää rakentaa muillekin runkolinjoille kuin jo päätetylle Hervanta-Keskusta-Lielahti-välille (+TAYS). Pienten matkustajamäärien reiteille sitä ei toki pidä rakentaa, eri tarpeisiin on eri ratkaisut."

4 / 30

Tampereen rannoille aletaan pian rakentaa tuhansia uusia asuntoja. Tämä on oikein ja tätä pitää jatkaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Väitteen asettelu ei tee oikeutusta asialle. Oleellista rakentamisessa ei ole se, sijoittuuko rakentaminen rannalle vai muualle, vaan se, millaista ympäristöä ja vaikutuksia syntyy. On paikkoja, joihin voi rakentaa ja toisia, joihin ei voi. On rakentamisen tapoja ja mittakaavoja, jotka sopivat ympäristöön ja toisia, jotka eivät sovi. Pääasiassa rannat tulisi mielestäni jättää vapaaksi rakentamiselta siten, että maisema järville päin säilyy vehreänä ja kaikilla kuntalaisilla on rannoille pääsy."

5 / 30

Kaupungin pitää siirtää kesäisin keskustassa pidettäviä musiikkifestivaaleja paikkaan, jossa ne eivät aiheuta niin paljon häiriötä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Tapahtumien ajallista kestoa ja desibelitasoa voidaan rajata siten, että hetkellinen häiriö on siedettävissä. Tilaisuuksista pitää myös tiedottaa asiallisesti ja hyvissä ajoin. Terveydelle ja turvallisuudelle vaaraksi asti ei melua ja muuta häiriötä saa tietenkään olla."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Ei maanhankinta ole kaavoituksen pullonkaula. Sen sijaan kuntani pitää panostaa tiedotukseen, vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuskäytäntöjen edelleen kehittämiseen, jotta tarpeettomilta valituksilta vältytään, sillä valitukset hidastavat kaavojen voimaantuloa todella huomattavasti."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Se, että kuntalaisella on mahdollisuus valittaa virheelliseksi tai epäoikeudenmukaiseksi kokemastaan päätöksestä, on oikein ja tärkeää. Kuitenkin valitusten käsittelyprosessia tulisi (erityisesti hallinto-oikeudessa) nopeuttaa esim. lisäämällä resursseja valitusten esitutkintavaihteeseen. Ja kuten edellisessäkin kohdassa jo vastasin: kunnan (kaupungin) pitää panostaa tiedotukseen, vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuskäytäntöjen edelleen kehittämiseen, jotta tarpeettomilta valituksilta vältytään."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Autopaikoista määrätään asemakaavassa, jotta pysäköinti olisi mahdollista tonteilla eikä levittäytyisi hallitsemattomasti esim. puistoihin, kuten helposti tapahtuu, jos paikkoja on liian vähän suhteessa alueen käyttäjien automääriin. Autojen vähetessä voidaan autopaikkojenkin määriä laskea. Autojen omistamisen ja käytön vähentäminen tapahtuu fiksuimmin joukkoliikenne- ja yhteiskäyttöautotarjontaa lisäämällä ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla, ei leikkaamalla uusien asuntojen autopaikkoja."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Riippuu paikasta ja väylän tasosta. Ensin tulee huolehtia pääjoukkoliikennereiteistä, sitten muun liikenteen pääreiteistä mukaan lukien pyöräilyn ja jalankulun pääreitit. Itse priorisoisin siis liikenteen määrän ja tarkoituksen mukaan, ei kulkumuodon."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Tampereen suuruisessa kaupungissa on tärkeämpää huolehtia joukkoliikenteen (+ kävelyn ja pyöräilyn) edellytyksistä ja esteettömyydestä kuin yksityisautoilun edellytyksistä."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Kirjastojen ensisijainen tarkoitus on tuoda tietoa ja kulttuuria kaikkien ulottuville. Samalla kirjastot tarjoavat mainion julkisen kokoontumis- ja oleskelupaikan. Koska tieto ja kulttuuri muuttuvat, myös laajentuminen uusille alueille on tarpeen ja hyvä asia. Tavaroiden lainaaminen on kuitenkin sivuseikka ja ”lisämauste”, ei kirjaston ydintehtävä."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Peruskoulu (erityisesti alimmat luokat) on Tampereella nähty lähipalveluksi ja sellaisena haluan sen säilyttää. Lukioikäiset voivat jo tarvittaessa kulkea kauemmaskin, sen puoleen lukioverkkoa voitaisiin tarvittaessa karsiakin, mutta se ei ole Tampereella tällä hetkellä käsittääkseni ajankohtaista eikä tarpeellista."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "En ole ainakaan toistaiseksi hahmottanut miksi pitäisi."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Tytöillä ja pojilla on keskimäärin erilaiset liikunnallisen kiinnostuksen kohteet ja fyysiset voimat, vieläpä fyysisen kehityksen vaiheetkin osuvat hieman eri tahtiin – erilliset liikuntatunnit ovat ihan perusteltu ja hyvä asia. Ei tämä ole tasa-arvo- eikä oikeudenmukaisuuskysymys."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Syrjäytymistä ehkäistään ihan muin keinoin."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Perheiden pitäisi voida valita ratkaisu oman tilanteensa ja lapsen edun mukaan. (Tämä asia ei ole mustavalkoinen, vanhemman kotona olemiseen on niin monia erilaisia syitä. Tapauskohtainen harkintamahdollisuus tulee säilyttää. Oleellista on lapsen etu, ei vanhemman.)"

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Kuten edellä: perheiden pitäisi voida valita ratkaisu oman tilanteensa ja lapsen edun mukaan. En osaa kuitenkaan aktiivisesti seurannut tähän asiaan liittyviä keskusteluja enkä siten osaa tähän hätään arvioida, miten iso merkitys esim. Tampere-lisällä tms. ratkaisuilla on perheiden valintoihin nykyisellään. Sinänsä kuntataloudelle on eduksi, jos lapsi hoidetaan kotona."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Haluaisin, että alueeni terveyspalvelut ovat kattavia, laadukkaita ja oikea-aikaisesti kaikkien saatavilla."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Niin kauan kuin maksu on pienehkö, suurin osa kuntalaisista maksaa saamastaan palvelusta kyllä ihan mielellään. Vähävaraisimpia voidaan tukea."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Tämä on valtakuntatason poliittinen kysymys, ei kunnallisen tason. Ei mielestäni mitään osaa Suomea ole pakko väkisin pitää asuttuna."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Tässä asiassa edelleen täysin samaa mieltä."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Kyllä. Hädässä olevia autetaan ja Tamperekin on auttamiseen oikein hyvä paikka."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Varmaan koulu- ja opettajakohtaisia eroja on. Keskimäärin koululaisia kohdellaan kuitenkin hyvin ja kuri on sopivaa."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Politiikassa tulee olla edustettuina edustettavien näköiset arvot. Itselläni ympäristöarvot ylittävät väitelauseessa mainitut. Tutkimusten mukaan arvot myös muuttuvat: vaikka yksittäisten ihmisten arvot pysyvät melko vakaina läpi aikuisiän, eri ikäpolvien arvot eroavat hieman toisistaan ja siten yhteiskunnan arvot muuttuvat hiljalleen uusien ikäpolvien tullessa yhteiskunnan vaikuttajien joukkoon. Ei siten ole oikein määritellä, mikä arvopohja olisi toistansa parempi."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Ulkoistaminen ei ole itseisarvo. Joskus sillä voidaan saavuttaa jotakin tavoiteltuja etuja, toisinaan taas ei. Paras tilanne lienee julkisen ja yksityisen tuotannon sopiva balanssi, joka pitää molemmat ketterinä ja laadukkaina."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Näin ajattelen. Tosin ensin on pitänyt huolella tarkistaa, mihin rahat kuluvat – onko esim. toimintatavoissa muutoksen tai tehostamisen varaa siten, ettei jouduta tähän valintaan."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Tuloerot kyllä, mutta ei niiden pidä suuria olla."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Valitettavasti tämä näyttää olevan väestön ikääntyessä väistämätön fakta. Oleellista on ratkaista, miten siihen reagoidaan."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Ilman ympäristöstä huolehtimista ei pidemmän päälle ole talouskasvua ja työpaikkoja."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Kirsikka Siik: "Juuri näin."