Kuntavaalit 2017

Risto Koivula
SKP
Tampere
65 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Tampere
Ikä 63
Koulutustaso Diplomi-insinööri
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Juuri eläköitynyt rakennusstatiikan tutkija, 65 vuotta Tampereen Hervannasta, puolue on Suomen työväenpuolue STP, sitotumattomana ehdokkaana SKP:n listalla.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 16 -1
  ennakkoon 5  
  vaalipäivänä 11  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Tampereen pitää jatkossakin sallia korkeiden rakennusten rakentaminen keskustaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "En näe syytä ehdottomasti kieltääkään. Kysymys on tyhmä."

2 / 30

Kaupungin pitää käyttää verovaroja, jotta Tampere-Pirkkala saisi lisää lentoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "En tunne asiaa, enkä tiedä tarkkaan, millaista sijoittamista Hesari tarkoittaa. Mikään itsetarkoitus lentojen suuri määrä sellaisenaan ei ole."

3 / 30

Tampereelle ei pidä rakentaa enempää raitiotietä kuin tällä hetkellä on päätetty.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "On päätetty jo varsin mittavasta hankkeesta. Jatko katsotaan sitten aikanaan."

4 / 30

Tampereen rannoille aletaan pian rakentaa tuhansia uusia asuntoja. Tämä on oikein ja tätä pitää jatkaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Toki siitä tunnelista nyt täytyy yrittää se sitä kautta tuleva osa kustannusten kattamisesta ottaa ulos! Harvinaisen tyhmiä kysymyksiä toinen toisensa perään..."

5 / 30

Kaupungin pitää siirtää kesäisin keskustassa pidettäviä musiikkifestivaaleja paikkaan, jossa ne eivät aiheuta niin paljon häiriötä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Olkoot mun puolestani keskutassa. Ne ovat osa koko kaupunkikuvaa."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Tampere on aikanaan hankkinut ainakin keskuten tuntumassa ja muuallakin kaupunkimaisella alueella lähes kaiken maan omitukseensa. Tämä kysymys on konkreettinen, ei periaatteellinen."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "En näe tarvetta ainakaan radikaalille rajoittamiselle. valitusten käsittelyä pitää kehittää."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Kysymys on tapauskohtainen ymmärtääkseni."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Pääväylät ensin. Tyhmät kysymykset jatkuvat tyhmältä lehdeltä..."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Antaa kirjastojen päättää itse mm. kysynnän mukaan."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Päättäkööt itse."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Sellainen olisi rasismia."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Ehdottomasti pitää taata. Vanhempien pitää voida suunnitella työnsä ja menemisensä niin, ettei lastienhoito ole simerkiki työllistymisen esteenä. Siksi ne päiväkodit alun perin on perustettukin."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Mielummin päivähoitoon. Näkevät muitakin ihmisiä."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Kyllä näin on."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Ainakaan ne eivät saa olla esteenä hoitoonpääsylle."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Minulle Ö-luokan kysymys."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Mikä ettei?"

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "En tunne asiaa. Lapset eivät ole koskaan valittaneet suuntaan eivätkä toiseen koulusta (vain eskerista, että siellä oltin "tyhjänpantteina"...)"

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Ne eivät ole arvopohja, mutta joillekuille ne ovat ideologiapohja. Minulle kuitenkaan eivät."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Päin vastoin: yksityistämisralli onm katkausta, ja suorastaan ruvettava "sosialisoimaan takaisin"!"

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Aivan ehdottomasti."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Ne EIVÄT palkitse lahjakkudesta eivätkä ahkeruudestakaan, kaikkea muuta!"

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Myös kuntien pitäisi työllistää ja tuottavaan työhön. Työttömyysturva ja työllistäminen KELAlta kunnille!"

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Niitä ei pidä saattaa keskenään ristiriitaan."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Risto Koivula: "Kyllä. Ympärityövahingot aiheuttavat tulevaisuuteen kustannuksia."