Kuntavaalit 2017

Olga Haapa-aho
Vihr
Tampere
183 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Tampere
Ikä 29
Koulutustaso Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen 29-vuotias sosiaalipoliittinen asiantuntija ja vihreä poliitikko Tampereelta! Ajatusmaailmaltani olen punavihreä feministi, ja oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ovat kantavia teemoja kaikessa politiikassani. Ekologisuus ja eläinoikeudet tulee huomioida kaikilla politiikan tasoilla maapallon ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Haluan edistää Tamperetta, jossa kaikista pidetään huolta ja kaupunkia kehitetään kestävästi eteenpäin. Sote-uudistuksen aiheuttamien muutosten keskellä on tärkeää varmistaa, että peruspalvelut toimivat ja ovat oikeasti kaikkien saavutettavissa. Vapaa-ajallani tykkään liikkua ja nautin myös monenlaisesta kulttuurista pienistä keikoista aina balettiesityksiin asti. Lisäksi sydäntäni lähellä ovat koirat ja vegaaniruoka.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 642 +422
  ennakkoon 315  
  vaalipäivänä 327  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.6%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Tampereen pitää jatkossakin sallia korkeiden rakennusten rakentaminen keskustaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Korkeat rakennukset mahdollistavat tiiviimmän kaupunkirakenteen ja entistä enemmän asuntoja lähellä keskustaa. Monille alueille sopisi mainiosti nykyistä korkeampia rakennuksia."

2 / 30

Kaupungin pitää käyttää verovaroja, jotta Tampere-Pirkkala saisi lisää lentoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Tampereen saavutettavuus on tärkeää muun muassa yritysten, turistien ja tapahtumien houkuttelemiseksi. Lentokenttään panostetaan kuitenkin jatkuvasti julkisia varoja ja sen tulisi lähivuosina päästä paremmin omille jaloilleen ja toimia myös ilman jatkuvaa julkista tukea."

3 / 30

Tampereelle ei pidä rakentaa enempää raitiotietä kuin tällä hetkellä on päätetty.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Raitiotie mahdollistaa entistä selkeämmän, sujuvamman ja nopeamman liikkumisen. Ratikan ensimmäinen linja on erityisen tärkeä, mutta linjoja tarvitaan tulevaisuudessa useampia."

4 / 30

Tampereen rannoille aletaan pian rakentaa tuhansia uusia asuntoja. Tämä on oikein ja tätä pitää jatkaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Tuhannet uudet asunnot ovat mahtava juttu. Hyvät alueet tulee hyödyntää ja myös asuntojen rakentaminen sallia, mutta samaan aikaan rannan tuntumaan tulee jättää tilaa myös kävely- ja pyöräilyreiteille sekä puistokäyttöön."

5 / 30

Kaupungin pitää siirtää kesäisin keskustassa pidettäviä musiikkifestivaaleja paikkaan, jossa ne eivät aiheuta niin paljon häiriötä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Kaikki hyvät ja soveltuvat alueet kannattaa hyödyntää festivaali- ja tapahtumakäyttöön. Suomen kesä on lyhyt ja kesätapahtumat tärkeitä koko kaupungille, asukkaille ja turisteille."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "En näe erityistä tarvetta pakkokeinoihin tällä hetkellä. Pakkolunastuksia voidaan harkita, jos yksittäinen tontti uhkaa keskeyttää jonkun merkittävän hankkeen etenemisen, mutta muissa tilanteissa niitä tulee välttää."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "On tärkeää, että kuntalaisilla on mahdollisuus valittaa päätöksistä, joilla on vaikutusta heidän elämäänsä. Vielä tärkeämpää on kuitenkin kuulla kaupunkilaisia jo valmisteluvaiheessa. Valitusprosessin tulee olla riittävän nopea, jottei yksittäinen valitus hidasta kaavoitusta kohtuuttomasti."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Vaikka monilla alueilla on järkevää rakentaa jonkin verran autopaikkoja, varsinkin keskusta-alueella, tulevan ratikkareitin varrella, opiskelija- ja nuorisoasunnoissa sekä muissa erityisasunnoissa autopaikkavaatimusta voitaisiin laskea reippaasti nykyisestä."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Talvipyöräily ja pyörätuolilla liikkuminen on todella hankalaa ja ne täytyy turvata myös lumisina aikoina. Vielä tärkeämpää olisi lisätä talviaikaisten pyöräteiden määrää, varsinkin olennaisimmilla reiteillä, kuten itsenäisyydenkadulla."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Kasvavassa kaupungissa joukkoliikenteen kehittäminen on ensisijaista."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Kirjastoihin voidaan liittää muitakin kaupunkilaisille hyödyllisiä palveluita, kunhan kirjavalikoima ja lukemiseen liittyvät palvelut eivät kärsi."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Kouluverkkoon voidaan tehdä perusteltuja muutoksia, mutta alakoulujen tulee sijaita riittävän lähellä lasten koteja."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Lasten yhdenvertaisuuden kannalta on järkevää, että lapset ovat lähikoulussaan eivätkä koulut eriydy paremmiksi ja huonommiksi kouluiksi."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Liikuntatunneilla ei ole erityistä tarvetta lsten erottelemiseen sukupuolen mukaan ja yhteiset liikuntatunnit antaisivat enemmän mahdollisuuksia kullekin lapselle juuri itselle sopivan liikuntamuodon löytämiseen."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Kaupungin tulee varmistaa fiksulla asuntopolitiikalla, että kaikkien alueiden asuntokanta on monipuolista ja sitä kautta samalla alueella on myös lapsia erilaisista taustoista. Ylärajoissa ei ole järkeä, mutta eritaustaisten lasten yhdistäminen samoihin luokkiin on tärkeä tavoite."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Oikeus päivähoitoon on tärkeä mahdollisuus jokaiselle lapselle vanhemman työmarkkina-asemasta riippumatta."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Laadukas varhaiskasvatus on lapselle hyvä paikka tutustua uusiin, erilaisiin lapsiin ja tottua toimimaan ryhmässä. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset osaavat myös tukea lapsen kasvua ja puuttua ongelmatilanteisiin. Lasten hoitaminen kotona kassautuu edelleen käytännössä kokonaan naisten harteille ja naisten uran ja oman toimeentulon kannalta pitkä aika kotona on haitallista."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Julkiset palvelut toimivat selkeimmin ja varmimmin, kun ne tuottaa julkinen taho itse eikä ulkopuolinen kaupallinen toimija. Yksityisen tuottajan palveluissa valvonta, kriteerit ja tiedonkulku tulee järjestää erikseen, mikä vaatii myös resursseja. Yksityiset tuottajat ovat myös usein monikansallisia yrityksiä, joita tukemalla verovaroja valuu turhaan pois Suomesta. Yksittäisten pienten toimintojen kohdalla yksityiseltä hankkiminen voi olla perusteltua, jos se tulee kaupungille edullisemmaksi."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Maksuttomat terveyspalvelut auttaisivat vähentämään terveyseroja ja varmistaisivat, että kuka tahansa tulotasosta riippumatta voi hakeutua hoitoon ajoissa. Kaikkien palvelujen maksujen poisto on täysin epärealistista, mutta varsinkin terveyskeskusten käyntimaksuja ja hammashoidon maksuja olisi syytä alentaa."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Alueita ei ole järkevää pitää väkisin asuttuna, mutta ihmisille pitää taata mahdollisuuksia asua erilaisilla alueilla ja eri puolilla Suomea."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Oikeus rakkauteen, perheeseen ja juridiseen suojaan kuuluu kaikille."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Vastaanottokeskusten sijainnit harkitaan hyvin ja Tampereella on jo valmiiksi tukea, verkostoja ja mahdollisuuksia turvapaikanhakijoille. Turvapaikanhakijoiden määrän mukaan täytyy varmistaa myös riittävä kielikoulutus ja tukipalvelut."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Laadukas opetus, toimivat tilat ja lapsia tukeva opetushenkilökunta tekee kouluista entistäkin parempia. Koulut tarvitsevat riittävät resurssit, koska osaava ja sitoutunut henkilökunta on tärkeää kasvatuksen onnistumisessa. Opettajilla, erityisopettajilla ja muulla henkilökunnalla tulee olla tietoa ja aikaa erilaisten lasten kohtaamiseen, jotta ongelma- ja riitatilanteet koulussa voidaan välttää."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Uskonto jei kuulu politiikkaan, vaan on yksityinen asia. Omaa politiikkaani ohjaavat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus sekä ihmis- ja eläinoikeudet."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Ulkoistaminen vaarantaa kansalaisten yhdenvertaisuuden ja vaikeuttaa laadun valvontaa ja kokonaisuuden tehokasta järjestämistä."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Taloudellisesti hankalina aikoina ei tule tehdä lyhytnäköisiä leikkauksia, vaan varmistaa kaupunkilaisten hyvinvointi ja koulutus. Näin tuemme tulevaa kasvua."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Tuloeroihin vaikuttaa moni asia eikä kyse ole ensisijaisesti lahjakkuudesta tai ahkeruudesta. Tulotaso on täysin eri luokkaa esimerkiksi eri alojen välillä, vaikka vaadittu koulutustaso olisi sama. Erilaisista taustoista tulevilla on hyvin erilaiset mahdollisuudet kouluttautua, työllistyä ja nostaa tulotasoaan. Tasa-arvoinen yhteiskunta on kaikkien etu, koska pienten tuloerojen maissa väestö voi paremmin ja rikollisuus vähenee."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Palveluiden ja sosiaalietuuksien rahoitus täytyy varmistaa riittävällä ja oikeudenmukaisella verotuksella. Talouskasvun kannalta on tärkeää, ettei palveluista ja etuuksista leikata, jotta ihmisten työkyky ja ostovoima säilyy myös laskusuhdanteen aikana."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Ympäristön kantokyky asettaa rajat kaikelle muulle toiminnalle. On myös talouden kannalta pitkäjänteisempää luoda työpaikkoja pohjautuen kestäviin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Ympäristönäkökulmista ei tule joustaa, koska maapallomme kantokyky on jo nyt äärirajoilla."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Olga Haapa-aho: "Meillä on vain yksi maapallo. Sen suojelemiseen täytyy suhtautua vakavasti."