Kuntavaalit 2017

Jarno Luoma-Nirva
PIR
Tampere
424 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Tampere
Ikä 41
Koulutustaso DI
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Ajan päätöksenteon avoimuutta ja demokraattisuutta, asukkaiden valinnanvapauden lisäämistä kaupungin palveluissa ja kaavoituksen ja rakennusmääräysten keventämistä siten, että on mahdollista rakentaa tiiviimmin ja korkeammalle.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 48 +48
  ennakkoon 17  
  vaalipäivänä 31  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Tampereen pitää jatkossakin sallia korkeiden rakennusten rakentaminen keskustaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 30

Kaupungin pitää käyttää verovaroja, jotta Tampere-Pirkkala saisi lisää lentoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 30

Tampereelle ei pidä rakentaa enempää raitiotietä kuin tällä hetkellä on päätetty.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 30

Tampereen rannoille aletaan pian rakentaa tuhansia uusia asuntoja. Tämä on oikein ja tätä pitää jatkaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 30

Kaupungin pitää siirtää kesäisin keskustassa pidettäviä musiikkifestivaaleja paikkaan, jossa ne eivät aiheuta niin paljon häiriötä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Moni keskustassa asuva ei tarvitse autoa, joten on turha tuhlata kallliita neliöitä tarpeettomille autopaikoille. Autopaikkoja rakennetaan kyllä jos niille on kysyntää ilman että siihen tarvitsee erikseen pakottaa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Kunhan palvelu on hyvää ja kaikkien saatavilla, ei ole väliä, onko palveluntarjoaja yksityinen vai julkinen. Aina parempi, jos palveluntarjoajia on useampia, joista käyttäjät voivat valita itselleen sopivimman."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "On ihmisten oma asia päättää, missä haluavat asua. Valtion ei tule suosia tai sorsia sen enempää kaupunki- kuin maaseutuasumistakaan. Tällä hetkellä asumistuki suosii kaupunkiasumista, kun valtio korvaa osan asumiskuluista, mitkä ovat kaupungissa korkeammat. Asumistuen korvaaminen kaikille yhtäsuurella perustulolla tekisi halvemmasta, mutta kauempana palveluista olevasta maaseutuasumisesta tasevertaisemman vaihtoehdon."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Ehdottomasti, kansalaisten tulee olla lain edessä tasa-arvoisia. Samaa sukupuolta olevien vanhempien ei ole sitä paitsi havaittu olevan yhtään huonompia kuin eri sukupuolta olevienkaan, ehkä pikemminkin päin vastoin."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Itse kallistuisin enemmän vapauden ja tasa-arvon kannalle. Varsinkaan uskonnon sekoittamisesta politiikkaan seuraa harvemmin mitään hyvää."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Asiakkaalla tulisi olla enemmän valinnanvaraa, mitä palveluita käyttää, olivat nämä sitten julkisia tai yksityisiä. Tällöin hyvät palveluntarjoajat menestyvät ja huonot karsiutuvat pois, jolloin palveluiden laatu paranee. Palvelusetelimalli olisi hyvä tapa antaa päätösvalta palveluiden käyttäjille."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Vaikka emme eläkään täysin reilussa maailmassa, jossa henkilön tulot riippuisivat pelkästään hänen lahjakkuudestaan ja ahkeruudestaan, on niissä silti jonkin verran korrelaatiota. Tuloerot sinänsä eivät ole ongelma, kunhan köyhimpienkin toimeentulo on turvattu ja jokaisella on mahdollisuus parantaa tulojaan riippumatta vanhempien varallisuudesta."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Talouskriisejä tulee ja menee, mutta kerran tuhottua ympäristöä ei enää saa takaisin."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jarno Luoma-Nirva: "Palkkatyön verottamisesta voitaisiin siirtyä enemmän ympäristöhaittojen verottamiseen, tämä kannustaisi yrityksiä vähentämään ympäristön saastuttamista ja palkkaamaan sen sijaan lisää työntekijöitä."