Kuntavaalit 2017

Johanna Loukaskorpi
SDP
Tampere
127 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Tampere
Ikä 42
Koulutustaso Filosofian maisteri
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen ammatiltani äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja opinto-ohjaaja. Toimin Tampereen kaupunginvaltuutettuna toista kautta. Lisäksi olen lasten ja nuorten lautakunnan jäsen sekä sosiaalinen yritys Sarka oy:n hallituksen varapuheenjohtaja. Minulla on kolme poikaa: alakoululainen, yläkoululainen ja lukiolainen sekä aviomies, joka työskentelee IT-alalla. Vapaa-aikani kuluu lukemalla, teatterissa ja viljelypalstalla. Olen työskennellyt peruskoulussa yli 13 vuotta. Olen opettaja, joka vei Tampereen kaupungin määraaikaisen kuuden vuoden ketjutuksen oikeuteen ja voitti. Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo. Suuntaviivoina laadukas kasvatus ja koulutus, perheiden hyvinvointi, kannustava työelämä, hyvät lähipalvelut sekä eriarvoistumisen ehkäisy.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 333 -222
  ennakkoon 134  
  vaalipäivänä 199  
Osuus kunnan äänistä 0.3%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Tampereen pitää jatkossakin sallia korkeiden rakennusten rakentaminen keskustaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Kaupunki kasvaa ja on vetovoimainen. Sen takia onkin tärkeää, että kaupunki kasvaa ja tiivistyy myös ylöspäin."

2 / 30

Kaupungin pitää käyttää verovaroja, jotta Tampere-Pirkkala saisi lisää lentoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Lentokenttä on tärkeä vetovoimatekijä kaupungille ja lisää Tampereen saavutettavuutta. En kuitenkaan näe, että lentokentän tukemiseen tulee kuntalaisten verorahoja käyttää liikaa. Yksi lentokentän vetovoimaisuutta lisäävä tekijä olisi raitiotien vetäminen Pirkkalaan nopealla aikataululla."

3 / 30

Tampereelle ei pidä rakentaa enempää raitiotietä kuin tällä hetkellä on päätetty.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Raitiotietä tulee jatkaa Härmälän ja Pirkkalan suuntaan nopeasti. Ratikka lisää lentokentänkin vetovoimaisuutta sekä saavutettavuutta. Myös Linnainmaa tulisi saavuttaa ratikalla."

4 / 30

Tampereen rannoille aletaan pian rakentaa tuhansia uusia asuntoja. Tämä on oikein ja tätä pitää jatkaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Kannatan tiivisrakentamista. Myös eteläpuistoon."

5 / 30

Kaupungin pitää siirtää kesäisin keskustassa pidettäviä musiikkifestivaaleja paikkaan, jossa ne eivät aiheuta niin paljon häiriötä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Kaupunki elää ja voi hyvin, kun siellä on erilaisia festivaaleja ja elämää."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "En kannata pakkolunastuksia mutta jossain tilanteissa niitäkin tarvitaan."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Ihmisillä ja yhdistyksillä tulee olla oikeus valittaa kaavoituksesta. Valitusprosessit kuitenkin kuluttavat kuntien rahoja ja aikaa usein liikaa. Parasta olisi, jos valitusprosesseja pystyttäisiin nopeuttamaan, jolloin valitusprosessit eivät olisi niin pitkiä. Usein valituksia tehtailevat samat ihmiset. Siihen pitäisi jotenkin pystyä vaikuttamaan."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Kaikkien keskusta-asuntojen yhteyteen ei tarvita autopaikkaa. Moni kaupunkilainen ei aja ajokorttia tai on luopunut autosta. Autopaikat lisäävät usein tarpeettomasti asuntojen hintoja. Molempia asuntotyyppejä tarvitaan. Niitä joissa on autopaikat ja niitä, joissa ei ole."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Kävelytiet pitää pitää kunnossa, mutta on hyvä jättää osalle jalkakäytävistä myös mahdollisuus kulkea pulkalla. Varsinkin asuinalueilla."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Joukkoliikenteen edelletyksiä on lisättävä ja niistä erityisesti huolehdittava. Esimerkiksi Hämeenkatu olisi hyvä sulkea uudelleen henkilöautoliikenteeltä"

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Kirjastojen on muututtava ajassa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana näen kirjojen merkityksen erityisen tärkeänä, mutta en näe kirjallisuuden estävän sitä, etteikö kirjastot voisi laajentaa valikoimiaan esimerkiksi lautapeleihin tai liikuntavarusteisiin. Kirjastot ovat elintärkeitä ja niistä on pidettävä huolta."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Kouluverkkoa on uskallettava tarkastella kokonaisuutena ja niistä yksiköistä pitää uskaltaa luopua, jotka aiheuttavat ryhmäkokojen kasvua koko kaupungin tasolla. Yhtenäiskoulujen rakentamista ja koulujen muuttamista yhtenäiskouluiksi on lisättävä."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Nären kuitenkin, että koulushoppailuun on uskallettava puuttua ja esimerkiksi painotuksia on tarjottava ensisijaisesti niissä kouluissa, jotka ovat vaarassa eriarvoistua. Koulujen eriarvoistumisen ehkäisy nousee isoissa kunnissa tärkeäksi kysymykseksi vaalien jälkeen."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Peruskouluopettajana en näe ongelmaa kummassakaan vaihtoehdossa. Alakoulussa voi hyvin olla yhteiset liikuntatunnit. Yläkouluissa on suositeltavampaa järjestää tunnit erikseen. Murrosikä on aikaa, jolloin itsetunto on koetuksella ja moni tyttö tai poika saattaa kokea sen epämukavaksi. Uusi Ops mahdollistaa kuitenkin myös yhteiset tunnit yläkoulussakin."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Kun maahanmuuttajien määrä kasvaa koulussa yli 30 %, alkaa kantasuomalaiset ottaa lapsiaan pois siitä koulusta. Lisäksi suomen kielen oppiminen vaikeutuu, kun sitä kuulee välituntisin yms yhä harvemmin. On kuitenkin vaikeaa kieltää maahanmuuttajilta lähikoulua. Meillä on lähikouluperiaate."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Subjektiivinen ph-oikeus on lapsen oikeus."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Jokaisella on oikeus hoitaa lapsensa kotona. Kunnan ei tehtävänä ei kuitenkaan ole sitä tukea sen enempää kuin valtakunnassa yleisesti tuetaan."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Tarvitsemme myös yksityisiä palveluntuottajia, mutta julkisella tulee olla päävastuu."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Terveyskeskusmaksut kohdistuvat nimenomaan pienituloisiin. Niide poistaminen ei ole iso kustannuskysymys, koska silloin poistuu myös byrokratia ja hallintokulut niiden keräämisestä."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Kaupunkilaisten ei tule maksaa siitä, että Suomi väkisin pidetään asuttuna. Jokaisella on sitä paitsi oikeus muuttaa sinne, missä opiskelu- ja työpaikat ovat."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Kannatan tasa-arvoista avioliittoa. Homojen ja lesbojen oikeudet ovat tasa-arvokysymyksiä."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Olen töissä peruskoulussa, joten koen, että kouluissa kuri on pääosin kohdallaan. Kurilla ei kasvateta hyviä kansalaisia. Opettaja hankkii auktoriteettinsa muuten kuin kuriin ja nuhteeseen vetoamalla. Huumori ja hymy auttavat paljon paremmin ja niillä saa aikaan parempia tuloksia nuorten keskuudessa."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Minusta hyvän arvopohjan politiikalla muodostavat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Julkiset palvelut on hyvä pitää pääosin kunnan tuotettavina. Yksityisiä palveluntuottajiakin toki tarvitaan täydentämään kokonaisuutta."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Sosiaalietuuksien taso on Suomessa tälläkin hetkellä liian pieni. Olemme saaneet siitä EU:lta siitä sapiskaakin."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Suomella on varaa kyllä ylläpitää sekä hyvä julkinen talous että riittävät palvelut sekä sosiaalietuudet. Arvovalintoja!"

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Johanna Loukaskorpi: "Ympäristöasiat ovat tärkeitä. Emme voi luoda työpaikkoja riistämällä luontoa. Vrt. Terrafame."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}