Kuntavaalit 2017

Jouni Sirén
Vas
Tampere
394 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Tampere
Ikä 50
Koulutustaso Fil.maist.
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Osuuskuntayrittäjä, kääntäjä, siirtolapuutarhaviljelijä ja kahden kissan huoltaja. Tampereen Vasemmiston puheenjohtaja.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 277 +191
  ennakkoon 114  
  vaalipäivänä 163  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Tampereen pitää jatkossakin sallia korkeiden rakennusten rakentaminen keskustaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Korkeat rakennukset sopivat joihinkin ympäristöihin. Tärkeämpää kuin rakennuksen korkeus on sen sopiminen ympäristöönsä ja kaupunkikuvaan sekä ja arkkitehtuurin laadukkuus ja alueen viihtyisyys."

2 / 30

Kaupungin pitää käyttää verovaroja, jotta Tampere-Pirkkala saisi lisää lentoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Tampere on jo käyttänyt verorahoja lentokenttään. Lentoyhteydet ovat tärkeitä, mutta tavoitteena ei pidä olla lentoliikenteen lisääminen sinänsä. Järkevämpää olisi ohjata isompi osa nykyisestä matkustaja- ja rahtilentoliikenteestä Tampere-Pirkkalaan, joka on Sisä-Suomen kannalta logistisesti paremmassa paikassa kuin esimerkiksi Helsinki-Vantaa. Tähän tarvitaan yhteistyötä valtion kanssa."

3 / 30

Tampereelle ei pidä rakentaa enempää raitiotietä kuin tällä hetkellä on päätetty.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Raitiotietä pitää tulevaisuudessa laajentaa uusilla reiteillä. Samalla pitää tietysti huolehtia siitä, että joukkoliikenne on sujuvaa myös ratikkareitin ulkopuolella. Tarvitaan myös uusia bussi- ja lähijunayhteyksiä, yhteiskäytössä olevia autoja ja polkupyöriä ja lainattavia kaupunkipolkupyöriä."

4 / 30

Tampereen rannoille aletaan pian rakentaa tuhansia uusia asuntoja. Tämä on oikein ja tätä pitää jatkaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Tampereelle tarvitaan lisää asuntoja. Rannoille voidaan rakentaa, mutta lähtökohtana pitää olla, että asukkaiden yhteiskäytössä olevat rannat säilyvät julkisina. Samalla on pidettävä huolta kulttuurihistoriallisista arvoista ja viheralueista. Eteläpuiston ylätasanteen historiallinen puistoalue Hämeenpuiston päässä on säästettävä ja ranta on säilytettävä julkisena alueen, vaikka alueelle rakennettaisiin."

5 / 30

Kaupungin pitää siirtää kesäisin keskustassa pidettäviä musiikkifestivaaleja paikkaan, jossa ne eivät aiheuta niin paljon häiriötä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Kaupunkitapahtumat kuuluvat kaupunkiin. Jos melu tai järjestelyshäiriöt ovat kohtuuttomia, festivaalien järjestelyissä on vikaa. Tähän mennessä Ratinassa ja Eteläpuistossa pidetyt tapahtumat eivät mielestäni ole olleet kohtuuton rasitus naapurustolle (jossa itsekin asun)."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Jos yleinen etu, kuten asuntojen tai yhteiskunnallisten palvelujen rakentaminen, niin vaatii, pakkolunastus voi olla tarpeen."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Vaikka valitukset voivat joskus tuntua riesalta, ne ovat osa kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen. Se mahdollisuus pitää demokratiassa olla."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Kaikki eivät tarvitse eivätkä halua autopaikkaa, ja kaupunkikehityksessä on pyrittävä siihen, että auto ei ole välttämätön. Silloin on kuitenkin turvattava toimiva joukkoliikenne. Autopaikkavaatimuksesta luopuminen myös osaltaan laskisi asuntojen rakennuskustannuksia."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Autoteillä kulkevat myös bussit ja hälytysajoneuvot. Siksi ensin pitää hoitaa alueiden pääliikenneväylät ja tietysti niiden jalkakäytävät, jotta ihmiset pääsevät bussipysäkille. Pyörä- ja kävelyväylätkin pitää tietysti hoitaa mahdollisimman nopeasti."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Yksityisautoiluakin tarvitaan, mutta etusija on annettava joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräilylle."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Kirjaston tehtävä on palvella asukkaita ja sinne mahtuu monenlaista toimintaa. Kirjastosta voidaan kehittää alueinsa julkisia olohuoneita. Monenlainen toiminta voi myös tuoda uusia ihmisia myös kirjastojen kirjavalikoiman käyttäjiksi."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Kaikki kunnan toiminta tuottaa kustannuksia. Verot kerätään, jotta asukkaille voidaan tuottaa palveluja. Koulu on kunnan perustehtäviä. Koulujen pitää olla sijaita siellä, missä koululaisilla on niihin nopea ja turvallinen matka. Peruskoulun tulee olla lähipalvelu. Jos kouluverkkoa pitää siksi laajentaa, niin on tehtävä."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Usein lähin koulu on lapselle paras. Joskus kuitenkin koulun valintaan voi olla eri syitä, kuten tietty oppiaine tai pahimmassa tapauksessa kiusaaminen. Sitä en halua, että vanhemmat valitsevat koulun sen maineen tai muun elitistisen syyn takia."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Sukupuolijaon sijaan luontevampaa olisi jakaa oppilaat siten, että kaikki innostuisivat liikunnasta. Esimerkiksi innokkaat joukkuepelaajat voisivat olla yhdessä ryhmässä ja toisessa ne, jotka eivät välitä kilpailemisesta. Nämä ominaisuudet eivät riipu sukupuolesta. Tärkeää on, että kaikki saavat liikunnasta hyviä kokemuksia."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Ihmisiä ei pidä luokitella heidän perhetaustansa perusteella. Vasta maahan tulleet voivat joissakin tapauksissa tarvita kielitaidon parantamiseksi erityisjärjestelyjä, mutta se on eri asia."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Kaikki voittavat, kun lapset saavat laadukasta varhaiskasvatusta. Tasa-arvoinen päivähoito-oikeus ei ole keneltäkään pois. Kenenkäänhän ei ole pakko laittaa lastaan päivähoitoon."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Tampereen panostus kotona hoitamisen tukemiseen on nykyisellään kohtuullinen. Kunnalta liikenevät lisäresurssit pitäisi suunnata laadukkaaseen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen, joka on lapsen oikeus. Kotona hoitamisen tukien pitäisi tulla valtion puolesta niin, että sitä suunnattaisiin tasapuolisemmin molemmille vanhemmille."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Terveyspalveluihin sijoitettavat verovarat tulee käyttää palvelujen tuottamisen ja kehittämiseen eikä yksityisten yritysten voittoihin. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt voidaan kuitenkin rinnastaa julkiseen sektoriin."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Pienituloisille maksut voi olla iso kynnys. Jos ihmiset lykkäävät hoitoon menoa terveyskeskusmaksujen tms. takia, hoidon aloittaminen viivästyy ja hoitaminen tulee lopulta kalliimmaksi."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Ihmisiä ei voi pakottaa muuttamaan pois kotoaan. Ihmiset hakeutuvat sinne, missä on heille mieluisat olosuhteet. Yhteiskunnan pitää huolehtia siitä, että kaikkien palvelut ovat saavutettavissa."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Kysymys on ihmisten yhdenvertaisuudesta."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Noiden arvojen sisältö on hyvin monitulkintainen. Perinteiset arvot kyllä muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle: niitä arvoja ovat tasa-arvo, solidaarisuus, kaikkien ihmisten kuunteleminen ja kunnioittaminen ja ympäristöstä huolehtiminen."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Kaikkea kunnan ei tietenkään ole järkevää tuottaa itse, mutta perustehtävät - kuten koulut ja terveys- ja hoivapalvelut - on pidettävä omissa käsissä. Yksityistäminen siirtää päätösvaltaa kansalaisten valitsemilta elimiltä yrityksiin. Yksityinen tuotanto ei myöskään ole halvempaa kuin julkinen."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Verotus pitää muuttaa oikeudenmukaiseksi niin, että veroja maksavat ne, joilla on eniten maksukykyä. Myös veronkiertoon ja -välttelyyn pitää puuttua."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Palkan tai palkkion pitää vastata työn vaativuutta ja vastuullisuutta, mutta suuret tuloerot ovat yhteiskunnallisesti haitallisia. Tutkimusten mukaan onnellisimpia yhteiskuntia ovat ne, joissa tuloerot ovat pienet."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Hyvinvointipalvelut, koulutus ja ihmisen toimeentulon turvaavat etuudet ovat investointeja ihmisiin, yhteiskunnan kehitykseen ja yhteiskuntarauhaan."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Sirén: "Jos ilmastonmuutos kiihtyy entisestään tai ympäristö muuten tuhotaan, talouskasvusta ei ole iloa. Työpaikkoja voidaan luoda myös ympäristö huomioiden."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}