Kuntavaalit 2017

Antti Ivanoff
Kok
Tampere
520 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Tampere
Ikä 38
Koulutustaso Diplomi-insinööri Tampereen Teknillisestä Yliopistosta (Yritystalous, Ohjelmistotuotanto, Tuotantotekniikka)
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Tampereen voimakasta kehittämistä Suomen kakkoskeskuksena tulee jatkaa! Laaja kokemukseni yksityiseltä sektorilta ja kunnallispolitiikasta auttavat asioiden tehokkaassa ajamisessa. Muista äänestää! Tampereen täytyy omalla toiminnallaan edistää yritystoiminnan kehittymistä ja turvata asukkaiden hyvinvointi. Suuret investointihankkeet täytyy saada menestyksellisesti maaliin (Areena, Ratikka, Tunneli / Tampellan alue ...). Samalla tarvitaan kulukuria juoksevien menojen hillitsemiseksi sosiaali- ja koulutuspuolella.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 605 +68
  ennakkoon 258  
  vaalipäivänä 347  
Osuus kunnan äänistä 0.5%  
  ennakkoon 0.5%  
  vaalipäivänä 0.6%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Tampereen pitää jatkossakin sallia korkeiden rakennusten rakentaminen keskustaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Keskusta-alueella korkea rakentaminen säästää maapinta-alaa ja on perusteltua - tilaa jää myös muuhun toimintaan. Omasta mielestäni korkeat rakennukset myös parantavat kaupungin imagoa maan kakkoskeskuksena. Erityisen hyvin korkeat rakennukset tulevat sopimaan keskusareenan yhteydessä rakennettavan kannen päälle, muodostaen kokonaan uuden modernin kaupunginosan keskustaan."

2 / 30

Kaupungin pitää käyttää verovaroja, jotta Tampere-Pirkkala saisi lisää lentoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Vientiteollisuuden ja ulkomaankaupan kannalta on hyvä että Tampereelta käsin pääsee lentämään myös suoraan. Suorat lentoyhteydet ovat toki hyvät myös loma-matkoja ajatellen. Valitettavasti Finnair hinnoittelee Tampere-Helsinki lentoyhteyden usein kohtuuttoman kalliiksi. Valtio tulee pitääFinavian ja Finnairin omistajana mukana talkoissa. Myös halpalentoyhtiöiden houkuttelua lentämään Tampereelta on syytä jatkaa."

3 / 30

Tampereelle ei pidä rakentaa enempää raitiotietä kuin tällä hetkellä on päätetty.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Raitiotien jättäminen tynkä-raitiotieksi ei ole kannattavaa. Ensimmäisen raitiotietievaiheen rakentamisen yhteydessä tulee paljon kiinteitä kuluja, kuten varikon ja infran pystytys. Suuri osa tuotoista ja kannattavuudesta taas tulee Raitiotien kakkosvaiheesta ja laajentamisesta. Nyt päätetty rakentaa vain Pyynikintori-TAYS-Hervanta -välille, jolla liikennöinti alkaa v2021. Lentävänniemen ja Lielahden haaran rakentamisesta päätetään vielä erikseen, mahdollisesti nyt alkavalla valtuustokaudella."

4 / 30

Tampereen rannoille aletaan pian rakentaa tuhansia uusia asuntoja. Tämä on oikein ja tätä pitää jatkaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Kannataan lisärakentamista lähelle Tampereen kaupugin keskusta-aluetta. Tulevia rantarakentamiskohteita ovat mm. Ranta-Tampella, Santalahti ja Eteläpuisto. Kauempana tulevaisuudessa esim. Lielahti ja Viinikanlahti. Rakentaminen keskustan yhteyteen säästää merkittävästi verovaroja - uuden asuinalueen rakentaminen päiväkotineen, kouluineen, katuineen jne on todella paljon kalliimpaa. Tiivistämisen myötä tulee paljon säästöjä tulevina vuosikymmeninä suhteessa haja-rakentamiseen."

5 / 30

Kaupungin pitää siirtää kesäisin keskustassa pidettäviä musiikkifestivaaleja paikkaan, jossa ne eivät aiheuta niin paljon häiriötä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Kesäiset festivaalit ja tapahtumat ovat tärkeä osa Tamperelaisten nuorten ja varttuneempienkin elämässä. Merkittävimmät tapahtumat kuten Tammerfest pitää ilman muuta olla keskusta-alueella. Pienempien tapahtumien siirtämistä paikkaan, jossa ne aiheuttavat vähemmän häiriötä on mahdollista - jos on vain tuhannen osallistujaa, on koko viikonlopun kestävä jumputus hieman kova hinta naapureille. Kaikkien tapahtumien osalta desibelirajat ilta-aikaan ja niiden valvonta on aiheellista."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Tampereella pakkolunastukset eivät ole kovin ajankohtainen kysymys. Tampere pyrkii maanomistajien kanssa kaavoitussopimuksiin, jolloin sekä kaupunki että maanomistaja voittavat. Maanomistaja maksaa kaupungille kaavoituskorvauksen lisärakennusoikeudesta. Kaavoituksen hitaus Tampereella johtuu pitkälti asemakaavoituksen resurssien heikosta kohdistamisesta. Kaavoituksen johtamista tulee tehostaa. Toisaalta myös lainsäädäntö edellyttää paljon aikaa vieviä selvityksiä."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Valitusoikeus kuuluu osana demokraattiseen järjestelmäämme. Ratkaisu ei ole valitusoikeuden rajoittaminen, vaan oikeusjärjestelmän tulisi käsitellä päivänselvät kaavavalitukset nykyistä nopeammin. Tampereella merkittävien asemakaavojen aikatauluttamisessa voidaan nykyisin varata vähintään vuosi valitusprosessiin. Eniten asemaakavoituksen nopeuteen voidaan vaikuttaa itse asemakaavoitusta nopeuttamalla, järkevöittämällä työn organisointia."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Työssäkäytävät ihmiset tarvitsevat usein autoa kulkemiseen. Riittävät autopaikkanormit sujuvoittavat arkea. Keskustaa tiivistysrakennettaessa riittävät autopaikoitusnormit ovat tarpeellisia - uudet asunnot rakennetaan usein vanhojan asukkaiden pysäköintipaikkojen päälle, joten tarvitaan korvaavia parkkipaikkoja uusille ja entisille asukkaille."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Lumityöt ja liukkaudenesto tulisi toteuttaa ripeästi sekä autoteillä että jalkakäytävillä, vastakkainasettelu on tarpeetonta. Tampereella keskusta-alueella jalkakäytävän lumityöt hoitavat pääosin talojen omistajat, usein huoltoyhtiöiden kautta. Autoteiden ja pyöräteiden puhtaanapidon hoitaa taas kaupunki. Kehitettävää olisi keväisin hiekoitushiekan poisputsaamsiessa, katupölyn vähentämiseksi."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Pohjoismaiden suurimmassa sisämaakaupungissa ovat kaikki liikennemuodot tärkeitä. Sujuva joukkoliikenne parantaa myös yksityisautoilun edelletyksiä sillä joukkoliikenteellä saadaan purettua ruuhkia. Myös yksityisautoilla on jatkossakin tarve päästä keskustaan asioimaan."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Kirjastotoimintaa tulee kehittää ja tehostaa. Sähköinen sisältöjen jakelu esim. digilehtien ja -kirjojen muodossa on tätä päivää. Fyysisten tavaroiden lainaus on vanhanaikaista ja kallista järjestää, joten sen puolen laajentamista tulee harkita kriittisesti. Ensisijaisena tehtävänä tulee olla sivistyksen lisääminen."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Koulutus tulee olla hyvin järjestettyä Tampereella. Myös kouluverkkoa tulee voida uudistaa ja tehostaa tarpeiden mukaan. On hyvä jos kouluverkkouudistuksissa huomiodaan väestökehitys ja saadaan lisättyä esim. valinnaisten aineiden saatavuutta."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Nykyisellään Tampere osoittaa koululaiselle paikan lähikoulusta. Perustellusta syystä vanhemmat voivat hakea paikkaa toisesta koulusta, esim. jos joku ainevalinta tai painotus ei ole saatavilla. Mielestäni järjestelmä on nykyisellään toimiva."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "On tärkeää saada lapset ja nuoret liikkumaan ja säännöllinen liikunta osaksi elämää. Mielestäni osa liikuntatunneista voisi olla yhteisiä, mutta en näe syytä että kaikki olisivat sitä. Mahdollisuus vaikuttaa liikuntatunnin sisältöön voisi olla kannattavampi aloita - esim. toivottavaa olisi että myös pallopeleistä pitävät tytöt pääsisivät niitä pelaamaan."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "En näe tarvetta ylärajoille, enkä usko niiden olevan edes laillisia. Tärkeää on että maahanmuuttajat saadaan integroitua osaksi yhteiskuntaa ja että heidän lapsensa oppivat Suomen kielen."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Resursseja on rajallisesti, joten mielestäni päivähoitopaikkojen jaossa pitää priorisoida työssäkäyvät perheet. Nykyiselllään laki turvaa puolipäiväisen päivähoitopaikan kaikille. Tampereella taataan tällä erää vielä kokopäiväinen päivähoitopaikka ja tilanteen muuttamisesta on äänestetty."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Tampereella testatiin erillistä Tampere-lisää, jolla tuettiin kotona hoitamista nykyistä enemmän. Lisä lakkautettiin vuonna 2014 säästöjä haettaessa. Tampere-lisällä saavutetut hyödyt jäivät kyseenalaisiksi kustannuksiin nähden. Pidemmistä työssä poissaoloista lasten kotona hoitamiseksi voi olla haittaa myös työuran ja työllistymisen kannalta.."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Nykyisin jokainen Tamperelainen voi itse halutessaan vaihtaa terveyskeskuksensa. Jos haluaa voi valita myös valita yksityisen terveyskeskuksen. Valinnan voi vaihtaa vuosittain, jos on esim. palveluun tai terveysaseman sijaintiin tyytymätön."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Asiakasmaksuilla katetaan nykyisellään vain todella pieni osa kuluista. On hyvä että palvelusta peritään muodollinen maksu, jotta niitä ei käytetä turhaan. Esim. terveyskeskuslääkärillä käynti maksaa nykyisin 17,70e Tampereella, joka on varsin kohtuullista."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Suomen kansainvälistä kilpailukykyä ei saa uhrata sen vuoksi että kaupunkikeskuksista kerätään rahat pienten maaseutukuntien haja-alueiden tukemiseen. Valtio tasaa jo nykyisin kuntien verotuloja merkittävästi eri alueiden välillä."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Tasa-arvo on hyvä asia. Suomessa on juuri laillistettu samaa sukupuolta kesken solmitut avioliitot. Adoptiolasten hankinta on tällä erää tehty hyvin työlääksi ja tarpeettoman hankalaksi myös heteropareille. Varmasti monet homo- ja lesboparitkin kasvattavat jo nykyisin hyvin lapsiansa, mutta en tiedä onko adoptiolain muutos nyt ajankohtaista."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Tampereella on jo nykyisin vastaanottokeskus, joka sijaitsee entisen Kaupin sairaalan tiloissa. Varmastikaan toiselle ei tule tarvetta."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Uteliaisuus ja aktiivisuus on tärkeää uusien asioiden oppimiseksi. Nykyiset opetusmenetelmät aktivoivat lapsia enemmän - mielestäni muutos on parempaan suuntaan. Jatkuvaan uuden oppimiseen oppiminen on tärkeämpää kuin detaljien pänttääminen nykyisenä googlen aikakautena."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Erittäin hyviä arvoja joihin perustaa politiikka."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Kilpailuttamalla palvelutuotantoa voidaan verovaroilla saada enemmän aikaiseksi. Oman tuotannon osuus on Tampereella monissa palveluissa vielä suuri. Joukkoliikenteessä kilpailutuksissa ollaan jo pitkällä."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Toimintoja tehostamalla voidaan Tampereella vielä saavuttaa paljon. Verot ovat jo nykyisin Suomessa liian korkeat."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Suomessa tuloerot ovat korkealla verotuksella jo maailmanennätysmatalat. Tärkeää olisi että vähätuloisimman viidenneksen tulot eivät laske, silloin tuloerojen kasvulla voidaan nostaa kaikkien hyvinvointia."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Julkisen sektorin alijäämä on hälyttävän suuri. Myös Tampereella on haasteita, kun ei ole talouskasvua ja verotulot sitä myötä laskevat."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Vastuullinen ja kestävä talouskasvu saavutetaan kun myös ympäristöarvot huomioidaan. Valitettavan usein ympäristöarvoja käytetään keppihevosena kasvavan kaupungin hankkeita vastustettaessa."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ivanoff: "Ympäristöä tulee säästää myös tuleville sukupolville. Maailmanlaajuisena ongelmana väestönkasvu ja sademetsien tuhoutuminen täytyisi saada pikaisesti hallintaan. Tampereella ympäristöä edistäviä hankkeita on useita, mm uuden Keskusjätevedenpuhdistamon rakentaminen."