Kuntavaalit 2017

Ilkka Tuovinen
VY
Tammela
80 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Tammela
Ikä 36
Koulutustaso Kauppatieteiden yo
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Meidän Tammela yhteislistan sitoutumaton ehdokas. Yrittäjä ja koti-isä. Olen Teurolta maailmalle lähtenyt, Kytöön paluumuuton tehnyt Tammelalainen. Routa ei ajanut porsasta kotiin vaan, mikäs muu, kuin rakkaus. Nyt olen talonrakennuksen jäljiltä nöyrä pankin renki ja pienen tytön putkahdettua maailmaan 2016, myös onnellinen ja ylpeä isä. Perheeseeni kuuluu puolisoni Hanna, tytär Hilja sekä Hannan poika Markus. Harrastuksia mm. metsästys ja luonto, ruoka, kirjallisuus (scifi/fantasia), musiikki ja tietotekniikka.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 75 +75
  ennakkoon 25  
  vaalipäivänä 50  
Osuus kunnan äänistä 2.3%  
  ennakkoon 1.8%  
  vaalipäivänä 2.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tammelassa ei sellaisia merkittäviä ongelmia kaavoituksessa ole ollut, että pakkolunastuksia tulisi käyttää rohkeammin."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Lähtökohtaisesti valitusoikeutta ei tule rajoittaa. En koe Tammelassa kaavavalitusten haitanneen oleellisesti maankäytön suunnittelua ja kehittämistä."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tammelassa autopaikkavaatimukset eivät ainakaan ole rakentamisen esteenä."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Keskustan osalta tämä voisi olla jossain määrin perusteltua. On kuitenkin muistettava, että yli puolet asukkaista asuu taajaman ulkopuolella, jossa pyörätiet ja jalkakäytävät ovat kyllä melkoisia harvinaisuuksia. Tammelassa liikutaan autoilla."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tammelan väestötiheys huomioonottaen, meillä ei ole mitään realistisia mahdollisuuksia motivoida yksityisautoilijoita merkittävässä määrin joukkoliikenteen käyttäjiksi."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Oletan kirjoilla tarkoitettavan myös musiikkia, elokuvia, lehtiä ym. kirjastoaineistoa. Kirjaston tulee muuttua siinä missä muidenkin, perinteisen kirjastoaineiston voi tulevaisuudessa korvata esim. musiikin ja elokuvien osalta kotikoneelle striimattavina versiona. Perinteisiä kirjojakin on runsaasti tarjolla digiversioina. Lainaamiseen tulee lähteä harkiten, vain jos voidaan tarjota sellaista mitä avoimilta markkinoilta ei ole järkevästi saatavilla."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tällä hetkellä kouluverkon säilyttäminen on kustannustehokkain vaihtoehto. Mahdolliset lisäkustannukset tulee nähdä investointina kunnan vetovoimaan, sillä laajalla kouluverkolla houkutellaan uusia asukkaita. Kyläkoulualueet ovat onnistuneet kasvattamaan väkilukua. Kunnan supistettua kouluverkkonsa, sen laajentaminen uudelleen vaatii merkittäviä investointeja. Monet muut kunnat ovat lähteneet sulkemisten tielle ja ennustetut kustannussäästöt eivät ole toteutuneet."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Lähtökohtaisesti vanhemmilla tulee olla oikeus valita vapaasti lapsensa koulu, mikäli se ei kunnan resursoinnin kannalta tuota ongelmia. Mahdolliset lisääntyneet koulumatkakustannukset tai muut kulut tulee vanhempien kustantaa itse."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "En näe mitään syytä, miksi niiden ei tulisi ainakin suurimmaksi osaksi olla yhteisiä."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tällaiset rajoitukset eivät edistä millään tasolla tasa-arvoa ja integraatiota."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Vanhemmista toinen voi olla kotona lukuisista syistä, eikä lastenhoito kotona ole aina mahdollista. Asiaa tulee aina tarkastella yksilötasolla lapsen edun näkökulmasta."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Koen kotihoidon kuntalisän (jota kysymyksellä tarkoitettaneen), olevan yksi osatekijä kunnan positiivisen imagon ja vetovoiman kannalta. Yksittäisen perheen kannalta se voi olla todella merkittävä hyvinvointia lisäävä tekijä."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Yksityisen toimijan tavoite on maksimoida käyttäjämäärä ja sitä kautta tulot. Terveydenhuollon tavoitteena taas on, että terveyspalveluita tarvittaisiin mahdollisimman vähän - ihmiset pysyisivät terveinä. Tiedän, että yksittäiset yritykset kykenevät laadukkaan ja tehokkaan palvelun avulla saavuttamaan nämä molemmat tavoitteet. Mitä suurempi toimija, sitä laajempi omistaja- ja rahoittajajoukko ja sitä vaikeampaa siitä tulee, kun päätösvalta lipuu yhä kauemmas itse palveluntuotannosta."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Asiakasmaksujen poisto lisäisi mielestäni "turhia" käyntejä, jotka taas lisäävät kokonaiskustannuksia."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Suomessa tulee olla mahdollista elää valitsemallaan alueella. Kaikkia peruspalveluita ei voida taata koko Suomen alueella tasavertaisella saatavuudella, mutta asumisen vapautta ei tulee rajoittaa siten, että kaukaisimmat alueet yksinkertaisesti tehdään mahdottomiksi asua. Suora kustannus voi myös tuoda epäsuorasti tuottoa. Pienetkin yksiköt voivat tuottaa palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja auttavat palvelutuotannon innovoinnissa."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Avuntarveessa olevia tulee aina auttaa. Mutta toisin kuin tämä kysymyksenasettelu, todellisessa elämässä on harvoin näin mustavalkoisia päätöstilanteita, siksi vastaukseni on "Jokseenkin samaa mieltä"."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Koti ja isänmaa tarkoittavat ihmisille hyvinkin erilaisia asioita ja yleisesti ottaen toki pidän niistä kumpuavia arvoja hyvinä myös politiikassa. Uskonto ei mielestäni kuulu millään tavoin poliittiseen päätöksentekoon. Uskonnolliset instituutiot ovat merkittävä sidosryhmä päätöksenteossa ja uskontoa tunnustavat kansalaiset äänestäjinä luonnollisesti vaikuttavat politiikkaan, mutta uskonto itsessään ei pitäisi olla poliittisen päätöksenteon perusta."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Lähtökohtaisesti kannatan sitä, että myös yritysmaailmalle tarjotaan mahdollisuus osallistua julkisten palveluiden tuotantoon. Tämä ei kuitenkaan päde kaikkeen. Teknisessä toimessa näen monia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa, sen sijaan terveydenhuollon yksityistämisessä on todella vaikeita haasteita ja esimerkiksi peruskouluja ei missään nimessä tule antaa yksityisen sektorin hallittavaksi."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tammelan tapauksessa veroja ei tule nostaa, sen sijaan tulee kuntatalous suunnitella siten, että voimme jälleen ylpeillä seutukunnan alhaisimmalla veroprosentilla. Kuntaveron nostoa vuodelle 2017 pidän hieman hätäisenä toimenpiteenä. Tammelan velkatilanne on hyvällä tasolla, kunnalla on velkaa per asukas huomattavasti vähemmän kuin kunnilla keskimäärin. Mikäli tilanne etenee nopeasti niin pahaksi kuin kysymys antaa olettaa, suosittelen lähtökohtaisesti rahoitusvajeen täyttämistä lainanotolla."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tuloerot itsessään eivät ole "paha" asia. Mikäli tuloerojen kasvaessa myös pienituloisimman asema paranee, tuloerojen kasvu voidaan nähdä positiivisena ongelmana. Mikäli kuitenkin tuloerot kasvavat ilman merkittävää vaikutusta pienituloisen asemaan ja hyvinvointiin, voidaan tuloerojen kasvua pitää negatiivisena ongelmana. Minä en osaa määritellä mikä on "liian suuri" tuloero, missä raja kulkee?"

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa - tyypillisesti lähitulevaisuuden muutokset yliarvioidaan ja kaukaisemman tulevaisuuden aliarvioidaan. Nyt voidaan pitää nykyistä palvelutarjontaa liian raskaaksi tulevaisuudessa kannettavaksi mm. väestörakenteen voimakkaan muutoksen johdosta. Haasteet kuitenkin lisäävät luovuutta ja ongelmiin löydetään aivan uudenlaisia ratkaisuja. En pidä mitenkään utopistisena ajatella, että tulevaisuudessa julkisten palveluiden tarjonta voi olla jopa nykyistä laajempaa."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Luonnon me jätämme lapsillemme yhteiseksi perinnöksi, meidän ei tule tehdä tietoisesti toimenpiteitä joilla riskeeraamme sen puhtaana pysymisen. Luonto on Suomelle ja Tammelalle myös matkailuvaltti, tällöin ei välttämättä puhuta edes ristiriidasta sillä työtä ja talouskasvua on saatavilla myös sitä kautta. Aasian metropoleissa asuville, nyt eläköityville rikkaille sukupolville Tammelan tyyppinen idylli on lähes paratiisi. Ei puutu kuin oma golf-kenttä ;)"

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Ympäristökysymysten arvioinnin tulisi olla luonteva osa kunnan normaalia hallintoa. Tammelan tulisi myös tunnistaa luonto kuntastrategiassaan, sillä kunnan luontoon liittyvät palvelut ja mahdollisuudet sekä kaksi kansallispuistoa yhdistettynä Helsinki-Hämeenlinna-Tampere kehityskäytävän läheisyyteen voivat toimia erinomaisena houkuttimena uusille asukkaille."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Päätöksenteossa tulee huomioida vaikutukset kunnan strategisesta näkökulmasta, ei tähänkään kysymykseen voi mitään automaattista kyllä/ei -vastausta antaa."

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Nämä ovat hyvin tapauskohtaisia asioita joita tulee tarkastella monesta eri näkökulmasta. Forssan seudulla on vapaata toimitilaa tarjolla hyvinkin erilaisiin tarpeisiin. Kaikille nämä eivät kuitenkaan sovi. Mikäli yrityksen tarpeet vaativat uusien tilojen rakentamista, kunta voi osallistua rahoitukseen mahdollisessa konkurssitilanteessa etuoikeutetulla velkapääomalla. Omaan taseeseen ei kunnan pidä lisää rakennuksia rakentaa. Tiestön parantaminen yritysten tarpeisiin on kannatettavaa."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Näen yhtenä Tammelan kilpailuetuna nimenomaan sen aktiiviset kylät. Näihin Tammelan tulee panostaa jatkossakin, vaikka se olisikin jonkin verran kalliimpaa kuin palveluiden keskittäminen. Nämä kustannukset tulee nähdä investointeina joilla kuntaan houkutellaan uusia asukkaita, ne eivät ole pelkkiä kustannuksia. Asioiden tarkastelu yksioikoisesti kustannuksina on hyvin vaarallista - ei nähdä metsää puilta. Meidän pitää tiedostaa mitä kerrannaisvaikutuksia tehdyillä päätöksillä voi olla."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Mielestäni tässä asiassa ei Tammelassa ole hirveästi vastakkainasettelua, investoinnit mm. kuntorataan tai ulkoiluverkostoon palvelevat molempia ryhmiä."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ilkka Tuovinen: "Tuulivoima sinänsä on kannatettava energiamuoto, mutta nykyisessä verovaroilla tuetussa järjestelmässä siihen ryhtyminen on lyhytnäköistä. Verovaroista maksetut tuulivoimatuet ovat miljardiluokan varojen siirto pääosin ulkomaisomisteisille yrityksille. Tukien johdosta tuulivoimalat myös epäsuorasti lisäävät hiilidioksidipäästöjä, sillä tuen muodostama markkinahäiriö parantaa hiilen suhteellista kannattavuutta vähäpäästöisempiin energiantuotantomuotoihin."