Kuntavaalit 2017

Tuomas Liikala
Vihr
Seinäjoki
201 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Seinäjoki
Ikä 29
Koulutustaso DI
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Tampereen teknilliseltä yliopistolta valmistunut tietotekniikan DI.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 33 +33
  ennakkoon 20  
  vaalipäivänä 13  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Mielestäni lähtökohtaisesti tulisi löytää kaikkia tyydyttävä tapa tehdä kaavoituksia. Tietyissä tilanteissa yhteisen edun nimissä pakkolunastukset voivat olla aiheellisia, kuten valtateiden rakentamisen yhteydessä. Kuitenkin kaavoitukset tulisi tehdä niin, että uudet hankkeet eivät aiheuttaisi myöhemmin ongelmia ja ristiintörmäyksiä. Ihan aina tämä ei ole mahdollista. Olisikin myös tärkeää käydä julkista keskustelua, että miksi jokin alue kaavoitetaan uudelleen ja mitä hyötyä siitä olisi."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Mielestäni jokaisella asiaa koskettavalla kuntalaisella tulee olla laillinen oikeus valittaa kaavoitusasioista, sitä pitäisi melkein jopa helpottaa nykyisestä. En usko siihen, että valitusoikeuden rajoittaminen parantaisi yhtään mitään asiaa. Harvoin kukaan vaivautuu valittamaan tällaisista asioista ilman syytä, oikeastaan moni tärkeä näkemys voi jäädä kuulematta. Itse rohkaisisin kuntalaisia ottamaan kantaa ja valittamaan, jos siihen on aihetta."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Nykyiset tiukat vaatimukset autopaikkojen määristä on tilankäytöllisesti ja taloudellisesti ongelmallinen. Seinäjoella on kuitenkin tilaa kasvaa etenkin ylöspäin ja alaspäin, joten ongelma ei ole aivan yhtä merkittävä kuin suuremmilla paikkakunnilla. Olisi myös tärkeää tarjota ihmisille paremmat mahdollisuudet käyttää julkista liikennettä, jolloin moni asukas voisi luopua yksityisautoilusta omasta tahdostaan ja järkiperustein."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Juuri näin, tämä on erittäin tärkeä asia monelle vanhukselle ja pienelle koululaiselle. Etenkin maanteiden suolausta tulisi vähentää maaperän suolaantumisen vähentämiseksi, joka ruostuttaa autoja ja lyhentää vesijohtoputkistojen käyttöikää. Autoteiden aurauksen pitäisi olla kuitenkin vähintään sitä tasoa, että mataltkin autot pääsevät liikkumaan ilman kiinnijäämisen riskiä autotien lumeen. Myös rekat eivät saisi jäädä kiinni jäisiin mäkiin."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Seinäjoen joukkoliikenne puuttuu suurelta osalta aluetta kesäisin kokonaan. Tältä osin yksityisautoilu on valitettavasti monien kannalta ainut vaihtoehto, vaikka haluaisikin käyttää julkisia. Nykyisessä joukkoliikenteessä olisi paljon kehittämisen varaa. Rautatieasemalta yhteydet muualle maailman on erinomainen, mutta moni joutuu matkaamaan omalla autolla pitkiäkin matkoja, koska eivät pääse rautatieasemalle julkisella."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Kirjaston tulisi olla jatkuvasti kehittyviä laitoksia, jotka vastaavat tämän päivän tarpeita. Monille kirjat ovat se tärkein asia kirjastossa, mutta kirjasto tulisi nähdä nykyistä laajempana kokonaisuutena. Kirjaston tulisi olla viihtyisä paikka keskittyä rauhassa omaan kirjaansa, mutta mikäli uusien erilaisten tallenteiden tai sivistävän sisällön lainaaminen ei ole tälle haitaksi, niin en näe syytä rajoittaa toiminnan laajentumista uusille alueilla. E-kirjalainausta tulisi selvittää enemmänkin."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Kouluverkoston tulisi olla jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä, vaikka Suomessa olisi taloudellisesti hyvätkin ajat. En usko kouluverkon muuttamisen ja kehittämisen olevan ilmaista, vaan usein siihen käytetty aika on pois opetuksesta. Jos puhutaan koulujen vähentämisestä, niin silloin vähintä olisi turvata helppo julkinen liikenne koululaisille. Pitkät koulumatkat ovat lasten muusta ajasta pois, mutta pienissä kouluissa ei ole aina riittävästi omanalaisia kavereita tai kerhoja lapsille."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Ehdottomasti vanhemmilla tulisi olla oikeus valita sopiva koulu, etenkin jos se tukee kouluverkoston kehittämistavoitteita tai lapsen sosiaalisia tarpeita. En usko Seinäjoella olevan mitään syytä sille, että oikeutta koulun valitsemiselle tulisi rajoittaa. Mielestäni tässä tulisi kuitenkin pitää aina lapsen etu edellä, oletettavasti kaikki vanhemmat haluavatkin juuri sitä. Lasta tulisi kuulla oman kehitystasonsa perusteella, hän todennäköisesti tietää itse, että mikä koulu hänelle sopii."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Mielestäni ensisijaisesti tulisi olla vain yhdet yhteiset liikuntatunnit sekä pojille että tytöille. Se on taloudellisesti kustannustehokkainta. En usko siitä seuraavan mitään ongelmia, enemmänkin poistaa turhaa vastakkainasettelua ja helpottaa löytämään poika- tai tyttökaverin. Jos tämä on vastoin jonkun lapsen omaa vakaumusta, niin silloin voisi anoa vapautusta liikunnasta tai usemman lapsen yhteydessä miettiä erilaista järjestelyä."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Itse en suoranaisesti kannata mitään kiintiöitä, mutta liian suuri osuus maahanmuuttajalapsia luokalla on ongelma, joka johtaa ryhmäytymiseen. Lapsille tekee hyvää olla erilaisten ihmisten kanssa, jolloin mielikuvat erilaisista ihmisistä ovat todellisia. En usko tämän asian olevan erityinen ongelma Seinäjoella."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Lasten kehityksen kannalta on tärkeää luoda mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sosiaalista kanssakäymistä muiden lasten kanssa, etenkin ensimmäiset ikävuodet ovat tärkeimpiä. Ongelmaksi jäisivät ne lapset, jotka jäävät tästä päivähoidosta ulkopuolelle, heidän etunsa tulisi turvata kehityksen alkuvaiheissa."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "En näe lasten kotihoidon tukemiselle tarvetta, jos kaupunki turvaa ilmaisen päivähoidon. En usko sen myösään olevan pitkällä aikavälillä taloudellisesti järkevääkään."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Toimiva ja hyvä julkinen terveydenhoito on asia, joka tulisi olla kaikilla. Valitettavasti näin ei aina ole, joten yksityinen on monille itsestäänselvä vaihtoehto. Lasten, opiskelijoiden ja työssäkäyvien terveydenhoitopalvelut toimivat hyvin, valitettavasti kaikki eivät kuulu niiden pariin eikä ole varaa käydä yksityisellä. Yhtäläiset mahdollisuudet ilmaiseen terveydenhoitoon on maassamme periaatteellisesti tärkeä asia, joten tietyn väestönosan jättäminen sen ulkopuolelle on väärin."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Niin sanotusta ilmaisesta terveydenhoidosta ei saisi laskuttaa. Terveyspalveluiden asiakasmaksujen poistaminen olisi erittäin tärkeä asia monille työttömille ja vähävaraisille, jotka joutuvat leikkaamaan muusta välttämättömästä päästäkseen terveydenhoitoon. Kukaan ei käytä terveyspalveluita turhaan, eikä se maksu ole kovinkaan suuri koko hoidon hintaan verrattuna."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Mielestäni koko maan pitäminen asuttuna ei saisi olla itsetarkoitus, mutta julkisten palveluiden saavutettavuuden tulisi olla. Joko palvelut ovat ihmisten lähellä tai sitten ihmisille taataan tapa matkustaa palveluiden lähelle kohtuullisessa ajassa kaikilta asuinalueilta, kuten vaikka linja-autolla."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "En näe valtion tai kunnan kannalta mitään syytä erillisoikeuksiin kenenkään suhteen. Kirkko voi itse päättää vapaasti liittojen siunaamisesta ja muista rituaaleistaan, mutta heidän ei tulisi toimia valtiollisena tahona niin toimiessaan."

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "En näe mitään erityistä pakkoa tarjouksen hyväksymiseen. Asiassa tulee huomioida paikallisten ihmisten suhtautuminen asiaan ja taloudelliset tekijät. Jos ihmiset suhtautuvat erittäin kielteisesti sen perustamiseen, niin en usko sen olevan erityisen järkevä päätös ja sijoittamista tulee miettiä hyvin tarkasti. Asiasta tietysti tulee käydä keskustelua kaikkien kuntalaisten kanssa, myös kuunnella vastapuolen näkemystä ja yrittää ymmärtää heidän kantansa asiaan."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Itse en ole koskaan uskonut pakottamisen ja kovan kurin voimaan. Mielestäni hyvä ryhmähenki ja koululaisten sisäisen motivaation löytyminen on tärkeintä, joka vaatii opettajilta ammattitaitoa ja osaamista. Tiukka kuri myös antaa mahdollisuuden väärinkäytöksiin muiden oppilaiden ja opettajan toimesta. Vahvoilla toimilla on usein vahva vastareaktio, oikeaan suuntaan suunnattuna voidaan saada moni alisuoriutunut lapsi yllättämään kaikki muut kyvyillään. Lapsia ei saa aliarvioida."

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Tietty pohja tulee olla politiikassa, vanhat perinteiset arvot ovat lähtökohtaisesti hyvä alku. Olisi kuitenkin tärkeää keskustella siitä, että ovatko nämä arvot välttämättä kaikista parhaita ja arvioida mahdollisten arvojen muuttamisen positiiviset ja negatiiviset vaikutukset erittäin tarkasti. Monille ihmisille uusi ja erilainen voi olla hyvin pelottavaa, heidätkin tulee huomioida politiikassa ja kehityskeskusteluissa."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Täysin mahdotonta sanoa yleisvastausta, joka pätisi kaikissa tapauksissa. Moni yksityistämishanke on epäonnistunut ja lisännyt julkisia kuluja, mutta toisaalta moni julkinen toimia ei kykene nykyisellään toimimaan tehokkaasti. Jos yksityistämistä tehdään, niin sen pitäisi myös oikeasti tarkoittaa palvelun avaamista todelliselle markkinataloudelliselle kilpailulle, ei toiminnan myymistä yhdelle monopoliyritykselle. Tiettyjä palveluita ei tulisi yksityistää, kuten tieverkostoa tai poliisia."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Riippuu kokonaisuudesta, enkä usko päätösten olevan ihan näin vastakkaisia koskaan. Esimerkiksi koulutusta voidaan tehostaa ilman veronkorotuksia järjestämällä julkinen liikenne vastaamaan kouluverkoston tehostamista. Mielestäni perusopetuksen heikentäminen ei ole missään vaiheessa järkevä päätös, jokaisen sukupolven lapset ansaitsevat tarvittavan perusopetuksen ja välttämättömät taidot yhteiskunnassa pärjäämiseen. Suomi ei pärjää kuin tehokkaalla koulutuksella, muuten hukka perii meidät."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Tuloeroja tulee olla, mutta niiden ei tulisi olla suuria. Lahjakkaillakin tulisi olla täysi taloudellinen mahdollisuus käyttää lahjakkuutensa hyväksi. Rahan ja lahjakkaan ihmisen taloudellisen köyhdyyden ei saisi koskaan olla este ahkeruudelle ja mahdollisuuksille edistää yhteiskunnan etua ja taloutta."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Nykyinen julkinen järjestelmä on liian raskas jopa henkisesti, rahoituksessa ei ole puutetta."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Luonto on ilmaista, sen saastuttasen korjaaminen on kallista ja työllistävää. Turha talouden ylläpito ja työ ei myöskään saisi olla itsetarkoitus sen itsensä takia. Tuottamaton ja saastuttava työ pelkän talouskasvun takia on täysin järjetöntä."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Jos jo nyt ilmeisistä ympäristölle haitallisista toimista ja hankkeista luovuttaisiin, kuten merkittävimmistä raskametalli- ja pienhiukkaspäästöjen lähteistä. Tulisi keskittyä isoihin konkreettisiin ongelmiin, eikä lukuisista tutkimuksista huolimatta huomaamattomaksi jääneisiin ja epäuskottaviin haittoihin. Tietyt tahot käyttävät aikaavieviä arviointeja jopa vain viivyttääkseen ja hidastaakseen luonnonsuojelua ja uusiutuvan energian kehittämistä kokonaisuutena."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "En sinällään näe syytä suoraan kieltää suuren ruokakaupan perustamista keskustan ulkopuolelle. Ei niitä kauppoja kuitenkaan ennenkään ole vapaasti perustettu, joten aina olisi hyvä arvioida vaikutus koko kaupungin infrastruktuuille ja kaavoitukselle. Infrastrukruuriin lasken mukaan liikennejärjestelyt sisältäen julkisen liikenteen."

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Mielestäni tieverkoston ja sopivien tilojen rakentaminen liike-elämälle sopivaksi on yksi kaupungin keskeisimmistä tehtävistä."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Julkiset palvelut tulisi taata vähintää kohtuullisen helposti saavutettavaksi kaikille vaikka toisikin hieman lisäkustannuksia enemmän kuin ydinkeskustan asukkaista."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Molemmat ovat tärkeitä: kaikille lahjakkaille lapsille, nuorille ja aikuisille pitäisi antaa halutessaan mahdollisuus kilpaurheiluun. Nykyisin monille kuntoliikuntaa harrastaville onkin jo hyvät puitteet, mielestäni kuntoliikunta on huippu-urheilua tärkempää, vaikka eivät olekaan toisten vastakohtia. Kuntoliikunnassa tulisi panostaa lisää mm. pyöräilyyn ja muuhun ympäristöystävälliseen hyötyliikuntaan nykyistä enemmän."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tuomas Liikala: "Tuulivoimaa tulisi rakentaa lisää, se tuo investointeja ja rahaa kuntaan käyttäen paikallista ja kotimaista energiaa. On taloudellisesti kallista kieltäytyä tuulivoimahankkeista, meidän kaupungilla ei ole niin paljoa ylimääräistä."