Kuntavaalit 2017

Heikki Autto
Kok
Rovaniemi
71 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Rovaniemi
Ikä 32
Koulutustaso ylempi korkeakoulututkinto
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen 32-vuotias rovaniemeläinen perheenisä. Päivätyössäni toimin Lapin yliopiston yhteyspäällikkönä ja luottamustoimissa kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Vaikutan aktiivisesti Rovaniemen ja koko Lapin parhaaksi myös Lapin Kokoomuksen puheenjohtajana ja Kansallisen Kokoomuksen puoluehallituksen jäsenenä. Vapaa-ajan harrastukset liittyvät läheisesti Lapin luontoon ja erityisesti luonnossa liikkumiseen, mutta myös muuhun liikuntaan ja urheiluun. Vaikutan monissa järjestöissä ja viime aikoina erityisesti urheiluseuroissa mm. Lapin Lukko ry:n puheenjohtajana ja Ounasvaaran Hiihtoseuran johtokunnan jäsenenä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 1235 +204
  ennakkoon 773  
  vaalipäivänä 462  
Osuus kunnan äänistä 4.6%  
  ennakkoon 5.1%  
  vaalipäivänä 4.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Rovaniemelle tarvitaan lisää tontteja, jotta paikkoja uusille kodeille ja investoinneille riittää myös tulevaisuudessa. Maanhankintaa pystytään tekemään kuitenkin myös ilman pakkolunastuksia, kun vain huolehditaan, että maanhankintapolitiikka on aktiivista. Siten huolehditaan, että kaupungin kasvulle riittää valmiiksi kaavoitettuja alueita aina, kun uusia rakentajia ja investoijia on liikkeellä."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Liian moni työpaikka jää syntymättä, kun valitukset viivyttävät hyviä hankkeita kohtuuttomasti. Selkeästi asianosaisilla tulee olla tietysti oikeus valittaa, mutta yleisen valitusoikeuden rajoittamista tulee tutkia ja samalla pitää panostaa hallinto-oikeuksien ripeämpään toimintaan asioiden ratkaisemiseksi."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Autoilu on käytännössä välttämätön osa arkea Lapissa. Arjen täytyy olla sujuvaa asukkaiden kannalta, joten autoilu täytyy ottaa hyvin huomioon kaavoituksessa ja varata riittävästi myös pysäköintiä. Tämä ei kuitenkaan ole pois siitä, että erilaisia digitalisaation tuomia mahdollisuuksia mm. yhteiskäyttöautojen muodossa tulee tutkia ja edistää aktiivisesti."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "On tärkeää varmistaa, että niin autotiet kuin pyörätietkin saadaan ripeästi puhdistettua lumisateen jäljiltä. Arjen sujuvuuden kannalta on realiteetti, että autoliikennettä on syytä priorisoida mikäli priorisointia joudutaan tekemään. Lähtökohta tulee kuitenkin olla se, että kaikki väylät ovat mahdollisimman ripeästi liikennöitävässä kunnossa."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Autoilu on käytännössä välttämätön osa arkea Lapissa. Arjen täytyy olla sujuvaa asukkaiden kannalta, joten autoilu täytyy ottaa hyvin huomioon. Tämä ei kuitenkaan ole pois siitä, etteikö myös joukkoliikennettä tule kehittää toimivaksi."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Kirjastot ovat jo nykyisellään todella hyvä ja tärkeä palvelu. Kirjastot voivat aivan hyvin kehittää palveluitaan, kunhan uusien aluevaltausten osalta tehdään aina yritysvaikutusten arviointi ja varmistetaan, että kuntalaisten verorahoilla ei viedä leipää yrittäjien suusta."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Kouluverkon osalta tulee saada aikaan sellainen kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa sen, että kaikissa Rovaniemen koulussa voidaan saavuttaa pedagogisesti hyviä tuloksia terveellisissä ja turvallisissa tiloissa, jotka ovat saavutettavissa lähikouluperiaatteella. Tämä voi tarkoittaa joitakin muutoksia palveluverkkoon, mutta muutokset tulevat olemaan parempaan suuntaan, kun koulut laitetaan kuntoon."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "On tärkeää, että vanhemmilla on mahdollisuus valita lastensa koulu parhain päin arjen sujuvuuden kannalta. Kaupungin tulee huolehtia, että kaikissa kouluissa saavutetaan erinomaiset oppimistulokset."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "On hyvä, että opettajilla on mahdollisuus eri lajien puitteissa toimia joustavasti ja oman harkintansa mukaan. Kun esimerkiksi suunnistetaan, on luonnollista, että tytöt ja pojat urheilevat yhdessä, mutta taas esimerkiksi kaukalopallossa voi olla mielekkäämpää, että lähtökohtaisesti pelataan eri vuoroilla."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Maahanmuuttajalasten integroitumisen kannalta mm. suomen kielen oppimiseksi mahdollisimman hyvin on tärkeää, että maahanmuuttajien osuus ryhmässä ei nouse liian suureksi."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Suomessa tulee asettaa tavoitteeksi, että pitemmällä aikavälillä pystytään tarjoamaan koko ikäluokalle maksuton osapäiväinen varhaiskasvatus yli kolme vuotiaille. Alle kolmivuotiaiden osalta tulee tukea ja kannustaa perheiden mahdollisuuksia lasten kotihoitoon, mutta yli kolmevuotiaiden osalta varhaiskasvatukseen osallistumisen hyödyt tulevan koulumenestyksen kannalta ovat tutkimusten mukaan kiistattomia."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Perheiden tilanteet ovat hyvin yksilöllisiä ja kunnan tulee ensisijaisesti mahdollistaa perheiden toivomia ratkaisuja. Alle kolmevuotiaiden lasten osalta kunnan voi hyvinkin olla viisasta tukea lasten kotihoitoa. Yli kolmevuotiaiden osalta kannusteiden tulisi olla kuitenkin siihen suuntaan, että lapset pääsisivät varhaiskasvatuksen piiriin ja vanhemmat työelämään."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Olennaista on se, että palvelut ovat hyviä ja ne ovat saavutettavissa silloin kun niitä tarvitaan. Toissijaista on se, onko palvelua tuottava ammattilainen kunnan, maakunnan, yrityksen, yhdistyksen tai säätiön palveluksessa tai onko hän yrittäjä itse."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Asiakasmaksut tulee pitää kohtuullisina. Niitä ei tule kuitenkaan poistaa, koska se johtaisi väistämättä palveluiden liikakäyttöön, joka puolestaan heikentäisi palvelutasoa kaikilta."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Suomen kansantalous on täysin riippuvainen maakuntien vientielinkeinoista. Jos esimerkiksi Lapin metsä-, metalli- ja matkailuteollisuutta ei olisi, ei valtiolla ja pääkaupunkiseudun pääkonttorikunnilla olisi läheskään sellaisia verotuloja, joista ne nyt voivat nauttia. SIksi on täysin oikein, että verotulojen tasausjärjestelmä siirtää resursseja tasaisesti eri puolille maata, jotta palvelut voidaan turvata kaikille."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Suomessahan on jo olemassa avioliittolaki, joka ei erottele puolisoiden sukupuolta."

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Rovaniemellä on jo vastaanottokeskus, joten ei ole todennäköistä, että asiaan jouduttaisiin ottamaan tulevalla valtuustokaudella kantaa."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Järjestystä kouluihin onkin viime vuosina lisätty uudella lainsäädännöllä, joka tuo opettajille lisää valtuuksia puuttua mahdollisiin häiriötilanteisiin. On tärkeää, että opettajat puuttuvat tiukasti häiriöihin. Kiusaamiseen tulee olla nollatoleranssi. Pääsääntöisesti suomalainen peruskoulu toimii hyvin ja kasvattaa nuoria oma-aloitteiseen toimintaan. Tärkeää on tukea opettajia heidän työssään ja luoda edellytyksiä kodin ja koulun hyvälle vuorovaikutukselle."

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Suomesta on näiden arvojen pohjalle onnistuttu rakentamaan yksi maailman menestyneimmistä yhteiskunnista, joten on selvää, että nämä arvot muodostavat hyvän pohjan politiikalle myös tulevaisuudessa."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Ulkoistaminen ei ole itseisarvo vaan tavoitteena tulee olla mahdollisimman hyvät palvelut. Käytännössä on havaittu, että ulkoistamisesta on hyötyä sekä kuntalaisten näkökulmasta palveluiden paranemisena että kunnan kannalta niin kustannusten kasvun hillitsemiseksi kuin myös oman toiminnan sisällölliseksi kehittämiseksi."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Verot ovat jo nyt niin kireitä, että talouden tasapainottamiseksi tulee löytää parempia ja tehokkaampia toimintatapoja palveluiden tuottamiseksi. Tällaisia onkin edelleen löydettävissä. Veroja ei tule enää nykyisestään korottaa."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "On tärkeää, että ahkeruudesta palkitaan. On myös tärkeää, että kaikkien ansiot ovat mahdollisimman hyvät, koska siten hyvinvointi lisääntyy eniten. Jotta pienituloiset voivat parantaa tulotasoaan nykyisestään on selvää, että Suomen kansantalouden tulee kokonaisuudessaan olla nykyistä dynaamisempi, jotta uusia työpaikkoja syntyy riittävästi. Dynaamisempi talous tarkoittaa sitä, että suurituloisimmatkin tienaavat enemmän ja tuloerot kasvanevat. Tärkeää on kuitenkin se, että työpaikkoja syntyy."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Tällä hetkellä kunnat ja valtio velkaantuvat kestämätöntä vauhtia. Kaikkein tärkein lääke palveluiden turvaamiseen on työllisyysasteen parantaminen. Mikäli työllisyysastetta ei saada ripeästi nousuun voivat palvelut ja sosiaalietuudet vaarantua."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Suomessa ympäristön suojelun taso on maailman korkein. Erittäin hyvä niin. Joissain tapauksissa suojelu on kuitenkin viety niin pitkälle, että se vaarantaa jo kestävän kehityksen periaatteet viemällä edellytykset taloudellisesti kestävältä toiminnalta, joka on kuitenkin edellytys sille, että Suomella on varaa olla maailman ympäristöystävällisin maa myös jatkossa."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Suomessa ympäristön suojelun taso on maailman korkein. Erittäin hyvä niin. Joissain tapauksissa suojelu on kuitenkin viety niin pitkälle, että se vaarantaa jo kestävän kehityksen periaatteet viemällä edellytykset taloudellisesti kestävältä toiminnalta, joka on kuitenkin edellytys sille, että Suomella on varaa olla maailman ympäristöystävällisin maa myös jatkossa."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Ylipäätään erilaisia liiketoiminnan rajoituksia tulisi vähentää, jotta Suomeen syntyisi riittävästi uusia investointeja ja työpaikkoja."

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Rovaniemen pitää pystyä tarjoamaan sekä edullisia tontteja että hyvää infrastruktuuria kaikille: niin uutta kotia suunnitteleville perheille kuin investointeja harkitseville yrityksille. Myös toimitilojen rakentaminen alueelle sijoittuville yrityksille on tärkeää uusien työpaikkojen luomiseksi. Edullisten tonttien ja toimitilojen tulee olla Rovaniemen kilpailuvaltti suhteessa pääkaupunkiseutuun, Tampereeseen ja Ouluun, kun kilpaillaan uusista työpaikoista ja asukkaista."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Hyvät palvelut kuuluvat kaikille."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Kuntoliikunnan tukeminen maksaa itsensä takaisin kohenevan kansanterveyden kautta, jolloin kuntoliikunnan tukemisella saadaan itse asiassa enemmän rahaa myös kilpaurheilun edellytysten tukemiseen."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Heikki Autto: "Tuulivoimaa ei tule rakentaa liian lähelle Rovaniemen keskustaa eikä keskeisille matkailualueille. Tuulivoiman tuomat verotulot ovat niin pienet, että niiden vuoksi ei pidä millään tavoin vaarantaa matkailulle tärkeää Rovaniemen erämaista lähiympäristöä. Etäämmälle kaupungista voidaan toteuttaa hankkeita, jos ne eivät kohtuuttomasti häiritse alueen asukkaita tai vaaranna muuten maisema- ja luontoarvoja."