Kuntavaalit 2017

Juha Vasama
Kok
Pori
69 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Pori
Ikä 43
Koulutustaso KM, eMBA
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Kolmen pojan isä, aviomies, WinNovan rehtori ja Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 637 +344
  ennakkoon 372  
  vaalipäivänä 265  
Osuus kunnan äänistä 1.6%  
  ennakkoon 1.8%  
  vaalipäivänä 1.4%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Pakolla ei saada hyviä ratkaisuja aikaiseksi, mutta joissakin tilanteissa se on vaihtoehto."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Näin Porissa jo nyt tapahtuu, ehkä ajoittain painotusta voisi muuttaa."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Porissa on joukkoliikennettä, vaikka joukkoja on suhteellisen vähän."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Porissa on tehty kouluverkkoratkaisu tällä valtuustokaudella. Se riittää joksikin aikaa, mutta on selvää että asian osalta tulee vielä päätettävää myös jatkossa."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Myös koulujen osalta on kilpailua, koska tarjolla on myös yksityisiä kouluja kuten Ruotsalainen koulu (BSS)."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Alemmilla luokilla yhteinen liikunta on hyvä toteutustapa, mutta ei enää vanhemmalla iällä."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Ei ole täysin yksinkertainen asia. On muitakin syitä, miksi varhaiskasvatusta kaikille tarjotaan."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Porissa on käytössä lasten kotihoidon kuntalisä, ns. Pori -lisä. Varmasti tukea voisi hieman korottaa, mutta vähintään pitää nykytasolla."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Molempia tarvitaan sekä nyt että tulevaisuudessa. Tämä on Satasoten valmistelussa tullut selväksi."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Julkisen terveydenhuollon palveluissa tulee olla omavastuuosuus."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Ihmiset itse valitsevat, missä asuvat."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Vaatimustaso tulee olla opetussuunnitelman mukainen ja erityisopiskelijoille mukautettu."

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Perustaa kyllä, mutta ei pelkästään."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Varsinkin teknisessä toimessa."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Veronkorotukset ovat viimeinen vaihtoehto. Veroprosentin pienuudella kuntaa saa kilpailuetua. Verojen korotuksella on aina vaikutusta ostovoimaan."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Tarvitsemme etuja, mutta myös niiden kehittämisestä ja muuttamisesta pitää pystyä kiihkotta puhua."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Ei ainoana asiana, mutta tärkeänä perustana toki."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Elinkeinopolitiikkaa tukevat investoinnit ovat merkittäviä, jotta saadaan työtä ja toimeentuloa porilaisille."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "On monia tapoja tuoda palveluja kaupungin alueelle kuten mobiilipalvelut ja digitaaliset palvelut."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Juha Vasama: "Uudelle kunnalle jää jatkossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävä. Tällä ennaltaehkäisevällä työllä vaikutetaan korjaavien palveluiden tarpeen määrään."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}