Kuntavaalit 2017

Mervi Tervo
Vihr
Oulu
371 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Oulu
Ikä 46
Koulutustaso FT, filosofian tohtori
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen 46 vuotias Oulun Vihreiden kunnallisvaaliehdokas. Asun Taskilassa mieheni ja kahden poikamme sekä Vatsoni-kissan kanssa. Koulutukseltani olen filosofian tohtori (kulttuurimaantiede) ja työskentelen Viestintä- ja markkinointitoimisto Myyssä asiakkuusjohtajana.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 240 +240
  ennakkoon 91  
  vaalipäivänä 149  
Osuus kunnan äänistä 0.3%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kaupungin reuna-alueiden lukiot pitää pysyvästi säilyttää, vaikka se lisäisi veronmaksajien kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Lukiolaiset pystyvät ikänsä puolesta jo liikkumaan kauemmas. Toki täytyy olla toimiva joukkoliikenne. Useat toisen asteen (ammatti)opiskelijat kulkevat muualle kouluun. Hienoa jos kouluja säilyy, mutta näitä ei voi lukita."

2 / 30

Ouluun tarvitaan neljäs uimahalli Raksilan, Raatin ja Haukiputaan hallien lisäksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Tarvehan Oulussa on, käyttömäärät ovat suuria. Se, mihin budjettiin asia mahtuu, jää nähtäväksi."

3 / 30

Pohjantien ruuhkien purkamiseksi tarvitaan moottoritielle nopeasti kolmas kaista molempiin suuntiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Kyllähän se yksi väli on vaarallinen Kuusamontien ja Kainuuntien välissä. Tämän pitemmälle kolmatta kaistaa ei tarvita."

4 / 30

Laitospainotteista vanhushuoltoa pitää Oulussa merkittävästi vähentää ja säästää näin veronmaksajien rahoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Laitospaikkoja on ymmärtääkseni purettu jo vuosikausia. Mutta pidän suuntaa kyllä oikeana, laitoshoidon osuuden pitäisi olla mahdollisimman vähäinen. Sen sijaan muuta, kevyempää hoivaa tulee kehittää. Joissain maissa ei edes ole tällaista laitoshoitoa kuin meillä."

5 / 30

Minulle on sama, onko päiväkoti Oulussa kunnallinen vai yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Molemmat pystyvät hoitamaan tehtävät."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Oulussa tätä käytetään jo paljon, tätä suurempaan määrään ei varmasti ole tarvetta."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Valitusoikeus täytyy taata. Sen sijaan käsittelyprosessi tulisi nopeuttaa."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Autopaikkoja täytyy olla, mutta tarvitaanko niitä joka paikkaan nykyisessä mittakaavassa? Tosin Oulussakin lienee autoja nyt enemmän kuin koskaan, mutta tulevaisuudessa trendi on toivottavasti laskeva."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Kieltämättä tänä talvena jalkakäytävät on puhdistuneet hitaasti. Ehkä auraisin kevyen liikenteen pääreitit nykyistä nopeammin."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Ykstiyisautoilun edellytykset säilyvät varmasti."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Jos on olemassa valmis infra, totta kai sitä kannattaa hyödyntää. Erityisesti jos/kun henkilökunnan aikaa vapautuu asiakaspalvelutyöstä muuhun (itse lainaaminen, sähköinen asiointi)."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Kaupunkirakenne elää ja osassa kaupunginosia väestö vanhenee ja lapsien määrä saattaa olla pieni. Nämä on tietysti pakko katsoa tapauskohtaisesti. Kouluverkkoa ei kannata lukita."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Ainakin Oulussa kyseessä on marginaalinen ongelma. Toki osa kouluista tästä kärsii (ei esim. synny valinnaisaineryhmiä)."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Itse en tästä aikanaan kärsinyt, eipä ole toisaalta mitään asiaa vastaankaan. Ehkä tätäkin voidaan tehdä joustavasti tilanteen mukaan."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Nyt täytyisi tietysti tietää, mikä olisi se yläraja ja millaista oppilasaines on. Toki vieraasta kulttuurista tullut lapsi tarvitsee enemmän tukea ainakin ensimmäisen vuoden-kaksi. Mutta tämä tuki voidaan toki järjestää muutenkin. Opettajien työtaakka ei saa muodostua kohtuuttomaksi."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Kokopäiväinen hoitopaikka on kunnalle kallis järjestää, mutta toki sellainen täytyy järjestää, jos kotona oleva isä/äiti on esim sairas tai jostain muusta syystä kyvytön hoitamaan lasta. Ajattelisin, että esim. 4-5h / päivä riittää työnhakuun, eli jälleen suosisin kevyempää (ja halvempaa) palvelua."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "En pidä näitä kuntakohtaisina kysymyksinä. Mielestäni suomessa vanhempia täytyisi kohdella tasa-arvoisesti ja tällaiset asiat (millaista hoitoa suositaan) tulisi linjata valtakunnan tasolla. Ylipäätään kuntien talous on siinä jamassa, ettei jakovaraa ole juuri mihinkään."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Uskon että sama osaaminen on molemmilla puolilla."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Palveluissa on hyvä olla pieni maksu, se esim. karsii aikojen unohtamista ja turhien aikojen varaamista kaiken varalta."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "On todella vaikea taistella isoja trendejä vastaan. Toki vanhusten täytyy saada asua kotonaan, mutta nuoria ei voi pakottaa alueille, missä töitä ei ole. Julkinen sektori voi tekohengittää tyhjeneviä alueita, mutta tie on tuskin kestävä pitemmän päälle. Sanoisin, että valitaan ne alueet, joihin panostetaan."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Tämä on tasa-arvokysymys."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Jokaisen kunnan täytyy tehdä velvollisuutensa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Ainakin meidän koulussa puuttumiskynnys on matala. Koulu ei yksin voi kasvattaa ja pitää kuria, tähän tarvitaan myös koteja."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Monelle tärkeitä asioita, mutta itselleni tärkeämpiä ovat tasa-arvo ja kestävät päätökset. Oletan, että tässä kysymyksessä viitataan konservatiiviseen arvopohjaan."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Aika paljonhan tätä on tehtykin ja ihan hyviä tuloksia saatu. Ulkoistaminen on ok jos on luontevaa ja tarpeen. Ehkä se ei kuitenkaan ole itseisarvo."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Veronkorotusta voidaan käyttää tiettyyn pisteeseen saakka rahoituskeinona. Ongelmallinen tilanne on, jos ollaan joka vuosi saman tilanteen edessä - veroja ei voi nostaa loputtomasti. Palvelurakenteen täytyy olla kestävä."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Liian suuret tuloerot kertovat, että yhteiskunnassa jokin ei ole kunnossa - äärimmäinen hyväosaisuus tuo mukanaan myös huono-osaisuutta. Mutta tuloerot sinänsä ovat luonnollisia ja niitä on ja tulee olemaan."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Tämähän on hyvin paljon kiinni työllisyysasteesta: mitä enemmän ihmiset ovat töissä, mitä paremmin myös julkinen sektori voi. Jos ei ole töitä, voi olla, että palvelujen laatu ja saatavuus rapautuu. Tosin palveluissa tehdään yhä enemmän muuta kuin asiakastyötä, eli prosesseissakin on vikaa."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Viime aikoina lienee havaittu, ettei tämä ole kestävä tie. Toki täytyy huomata, että ihmistoiminta muuttaa aina ympäristöä jollain lailla, ja jonkinlainen sieto ympäristöön kohdistuvien muutosten suhteen täytyy olla."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mervi Tervo: "Vähintään pohdinta kannattaa tehdä. Toki täytyy huomata, että ihmistoiminta muuttaa aina ympäristöä jollain lailla, ja jonkinlainen sieto ympäristöön kohdistuvien muutosten suhteen täytyy olla."