Kuntavaalit 2017

Tytti Tuppurainen
SDP
Oulu
210 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Oulu
Ikä 41
Koulutustaso Filosofian maisteri
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen 41-vuotias oululainen kuntavaikuttaja ja kaupunginvaltuutettu vuodesta 2000. Olen myös SDP:n toisen kauden kansanedustaja. Perheeseeni kuuluvat kaksi teini-ikäistä lastani, aviomies ja tämän kaksi aikuista lasta sekä belgianpaimenkoirapentu Rosa. Ennen eduskuntatyötäni olin töissä Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä OAMK:ssa projektisuunnittelijana. Olen myös jakanut lehtiä Heinäpäähän ja työskennellyt kierrätyskeskuksessa Välivainiolla. Pidän tärkeinä koulutusta, hyvinvointipalveluita sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Vapaa-ajallani vietän aikaa perheen kanssa, hoidan koiraa ja saunon miehen kanssa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 1742 +699
  ennakkoon 883  
  vaalipäivänä 859  
Osuus kunnan äänistä 2.0%  
  ennakkoon 2.3%  
  vaalipäivänä 1.8%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kaupungin reuna-alueiden lukiot pitää pysyvästi säilyttää, vaikka se lisäisi veronmaksajien kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Sisältö on seiniä tärkeämpää. Lukiokoulutuksessa on oleellista turvata opetuksen laatu ja laaja kurssitarjonta. Kouluverkon osalta on kiireellistä varmistaa terveelliset koulutilat mm sisäilman osalta."

2 / 30

Ouluun tarvitaan neljäs uimahalli Raksilan, Raatin ja Haukiputaan hallien lisäksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Kuntalaisten hyvinvointi edellyttää liikuntapalveluja. Kiimingin suunnalla on tarvetta uimahallille, mutta tämä investointi voidaan tehdä taloudellisesti turvatumpina aikoina."

3 / 30

Pohjantien ruuhkien purkamiseksi tarvitaan moottoritielle nopeasti kolmas kaista molempiin suuntiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Oulun seudun liikenneinfrastruktuurista täytyy pitää huolta. Valtiovallalla on vastuu pääväylistä."

4 / 30

Laitospainotteista vanhushuoltoa pitää Oulussa merkittävästi vähentää ja säästää näin veronmaksajien rahoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Laitospaikkojakin tarvitaan. Jokaiselle ikäihmisille täytyy tehdä vanhuspalvelulain mukainen palvelutarpeen arviointi. Nyt pulaa on palveluasunnoista ja kotipalvelun resursseissa."

5 / 30

Minulle on sama, onko päiväkoti Oulussa kunnallinen vai yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Mielestäni kunnallisen päivähoidon on oltava ensisijaista ja kunnan on varmistettava riittävä tarjonta. Yksityiset päiväkodit voivat täydentää tarjontaa. Oleellista on että noudatetaan samoja työehtoja ja lain vaatimukset varhaiskasvatuksesta täyttyvät."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Oululainen maapolitiikka on perustunut ajatukselle, että kaupunki kaavoittaa omaa maataan. Se on pitänyt hinnat kurissa ja asumisen kustannukset edullisena. Ei saa päästää tilannetta siihen, että keinotellaan maan hinnalla. Toki ensisijaista on neuvottelut ja lunastukset vasta aivan viimesijaista."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Kaavoituksen on oltava niin läpinäkyvää, että paine valituksille vähenee. Valitusoikeutta ei saa karsia, se kuuluu demokratiaan."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Autojen parkkeeraus täytyy ratkaista asuntorakentamisen yhteydessä."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Talvikunnossapito on tehtävä tarkoituksenmukaisesti. Tässä asiassa on noudatettava liikenneturvallisuutta."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Oulussa joukkoliikenne kaipaa edelleen parannuksia. Toimiva joukkoliikenne on ison kaupungin merkki. Yksityisautoilijoita ei saa syyllistää."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Kirjastoilla on yleissivistävä tehtävä. Sähkökirjat yleistyvät, ja mikä pitkällä tähtäyksellä vaikuttaa kirjastojen perinteiseen tehtävään. Niiden on siis tarjottava monipuolisia palveluita."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Sisältö on seiniä tärkeämpää. Opetuksen laatu on ja tuntikehys on ensisijaista. Koulujen sisäilman terveellisyys edellyttää remontteja."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Lähikouluperiaate koskee kaikkka."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Liikuntatunneilla olisi hyvä olla yksilöllisyyttä. Osa tunneista voitaisiin pitää yhdessäkin."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Eriytymistä vain maahanmuuttajaluokkiin pitää välttää. On kuitenkin tärkeää muistaa, etteivät maahanmuuttajat ole ongelma."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Kysymys on lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Lisäksi pienten lasten vanhempien täytyy tietää, että päivähoitopaikka on olemassa työllistymisen varalta."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Kuntien lisät pitää arvioida kun valtakunnallinen perhevapaiden uudistus tehdään."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Terveyspalveluiden turvaamiseen tarvitaan julkista sektoria. Yksityisiä tarvitaan täydentämään."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Asiakasmaksujen osuus palveluiden rahoituksesta on aika pieni, mutta monelle pienituloiselle maksut ovat kohtuuttomia."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Ihmisten on voitava liikkua sinne missä on töitä ja koulutusmahdollisuuksia. Aluepolitiikan kustannukset on pidettävä kohtuullisina ja tuettava aluekeskusten vahvuuksia."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Kysymys on yhdenvertaisuudesta."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Meidän on tehtävä osuutemme hädänalaisten auttamiseksi."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Kysymys ei ole vain kurista vaan kasvatuksesta niin kotona kuin kouluissa."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Tarvitaan myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä avointa suhtautumista muihin. Suomi on kansainvälinen ja avoin yhteiskunta."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Yksityistäminen ei saa olla ideologista."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Verotus on jo aika kireää. Tasapainoinen ratkaisu löytyy kun keinovalikoimassa on myös menojen supistaminen ja tarvittaessa tulojen lisäys verotuksella. Peruspalvelut täytyy turvata."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Eriarvoisuus on ongelma, joka ruokkii populismia. On hyväksyttävä se, että omalla työllään tai yrittäjyydellä voi vaurastua."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Hyvinvointivaltio on mahdollistanut kestävän talouskasvun. Ajanoloon täytyy tietysti palveluita ja etuuksia päivittää."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Kaikki tekeminen on sijoitettava luonnon kantokyvyn reunaehtoihin. On kuitenkin muistettava, että kestävään kehitykseen kuuluu niin taloudellinen kuin sosiaalinenkin puoli."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tytti Tuppurainen: "Viime kädessä kaikki ihmisen toiminta kajoaa luontoon. On kuitenkin vältettävä selvästi ympäristöä saastuttavaa toimintaa."