Kuntavaalit 2017

Ana Maria Gutierrez Sorainen
SDP
Lohja
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Lohja
Ikä 49
Koulutustaso Korkeakoulututkinto
Lasten lukumäärä 4
Yhteystiedot  

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteen maisteri (YTM). Valmistuin Tampereen yliopistosta vuonna 1995. Opiskelin journalismia, aikuiskasvatusta ja filosofiaa. Suoritin opintojani suomen kielellä. Äidinkieleni on espanja. Olen opettanut espanjaa jo useiden vuoden ajan kansalaisopistoissa eri paikkakunnissa (Porissa, Hyvinkäällä, Vantaalla, Nurmijärvellä, Karkkilassa, Vihdissä, Lohjalla). Urani freelancerina tulkkina, kääntäjänä ja toimittajana on yhtä pitkä. Vuonna 2008 pääsin Nurmijärven valtuustoon SDP: n listoilta. Tuona aikana tein useita valtuustoaloitteita yksin ja muiden valtuustoryhmäläisten kanssa. Puolustin lasten ja ikäihmisten asioita. Yhteistyö myös muiden puolueiden valtuutettujen kanssa sujui hyvin. Olen naimisissa suomalaisen lakimiehen kanssa ja meillä on neljä lasta. Olen iloinen, yhteistyökykyinen, tarmokas ja valmis työhon.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 112 +76
  ennakkoon 56  
  vaalipäivänä 56  
Osuus kunnan äänistä 0.5%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Lohjalla yritystonttien tarjonta on hyvä. Myös pientalotonttien tarjonta on hyvä esimerkiksi entisen Pusulan alueella. Tilanne voi olla toinen Lohjan keskustan läheisyydessä. Pakkolunastuksen käyttö on harvinainen menettely."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Se on yksi demokratiaan kuuluva tapa vaikuttaa. Kaavoitusprosessia parantamalla voidaan vähentää valituksia."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Lohjan sisällä ei pääse sujuvasti julkisilla liikennevälineillä paikasta toiseen ja moni lohjalainen tarvitsee autoansa niin työn kuin arjenkin tarpeisiin."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Varmasti näin on Lohjan keskustassa. Lumisilla pyöräteillä on hankala kulkea pyörällä. Autolla pystyy jossain määrin kulkemaan myös lumessa. Haja-asutusalueilla autoteiden puhdistaminen on ensimmäinen asia."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Niin kauan kuin Lohjan sisäinen ja ulkoinen joukkoliikenne on nykyisellä tasolla, pitää huolehtia myös yksityisautoilun edellytyksistä. Lohjalla pitää panostaa sisäisten joukkoliikenneyhteyksien parantamiseen. Junayhteys Helsinkiin parantaisi lohjalaisten liikkumista."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Palvelujen laajentaminen käyttäjien toiveiden mukaisesti on oikea suunta."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Lohjalla on viime vuosina lakkautettu useita kouluja. Sen lisäksi Lohjan keskustassa sijaitsevien kouluissa on ollut sisäilmaongelmia. Lohjalla on perinteisesti ajateltu, että pienistä kouluista voidaan lapsia siirtää isompiin kouluihin. Voisiko siirtoa tapahtua toisin päin eli isommista ongelmakouluista pienempiin? Kouluverkon supistaminen saattaa vaikuttaa Lohjan väestön pienenemiseen. Lasten koulukuljetukset eivät vähennä kustannuksia. Hyvässä kunnossa olevia kyläkouluja ei saa sulkea."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Ei missään nimessä, päin vastoin vanhempia pitää motivoida parempiin ratkaisuihin. Pitää panostaa neuvottelemiseen ja mahdollistamaan lapsille sopivan koulun valinta. Yhteistyöllä rajakuntien kanssa Lohja voisi entistä paremmin palvella esimerkiksi pusulalaisia lapsia."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Opettajan taidot vaikuttavat siihen kuinka hyvin lapset tulevat toimeen toistensa kanssa ja kuinka he kehittyvät liikuntatunneilla. Sukupuolella on vain vähän merkitystä."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Maahanmuuttajuus ei ole ratkaiseva tekijä koulumenestyksessä. Lohjalla pitäisi kiinnittää enemmän huomioon siihen kuinka paljon häiriöitä aiheuttavia lapsia samalla luokalla on ja kuinka heitä voitaisiin auttaa. Rauhallinen koulupäivä edistää lasten oppimista. Koulukiusaamiselle pitää sanoa ehdottomasti ei."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Oikeus päivähoitoon on lapsen eikä aikuisen oikeus. Aikuisilla voi olla eri syitä miksi he jäävät kotiin. Alle 3-vuotiaiden hoitopaikka saattaa edistää vanhempien työllistymistä ja työssä pysymistä."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Pitää olla vaihtoehtoja sille miten jokainen haluaa hoittaa lapsensa."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Haluan, että Pusulan terveysaseman ja laboratorion palvelut säilyvät. Nämä tärkeät palvelut Pusulassa edistäisivät Ylä-Lohjan asukkaiden hyvinvointia. Voiton tavoittelu voi tarkoittaa sitä, että palvelun laatun ei panosteta riittävästi. Ajan myötä terveyspalveluiden yksityistäminen voi tulla veronmaksajille kalliimmaksi kuin julkinen. Haluan, että arvokkaat verorahat jäävät Suomeen eivätkä valuisi veroparatiiseihin, joissa suurten terveysfirmojen omistukset usein ovat."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Julkisten terveyspalvelujen tuottaminen maksaa, toki pääosin ne kustannetaan verovaroin. Terveyspalvelujen asiakasmaksujen taso pitää kuitenkin olla kohtuullinen."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Pienissä kylissä asuvien kuntalaisten pitäisi voida elää yhdenvertaisesti taajamissa asuvien kanssa. Vanhusten palveluja pitää huomattavasti parantaa haja-asutusalueilla. Samoin liikenneyhteyksiä. Maaseudun tulevaisuus ja kehitys on ihmisistä kiinni. Jos maaseutu autioituu, se taantuu."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Kaikki olemme samanarvoisia. Rakkaus on tärkeintä niin parisuhteessa kuin lasten hoidossa ja kasvattamisessa."

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Monissa kunnissa on ollut myönteisiä kokemuksia turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa. Niistä hyvistä kokemuksista pitää oppia eikä asennoitua kielteisesti, varmuuden vuoksi. Lohja on inhimillinen paikka."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Opettajien koulutus ja valmennus sekä yhteistyö koulun ja kodin välillä vaikuttavat siihen kuinka kouluissa toimitaan. Luotan lohjalaisten opettajien pätevyyteen. Kovalla kurilla ei saada hyvää aikaan. Kunnioitus opettajia kohtaan ei ole kurista kiinni."

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Vapaus, veljeys, tasa-arvo, muiden kunnioittaminen, humanismi ja solidaarisuus ovat hyviä arvoja nykymaailmassakin. Sellaiset arvot syntyvät kotona, olisi ihmisen uskonto mitä tahansa. Jos noudatamme edellä mainittuja arvoja, olemme silloin isänmaallisia."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Kuten sanoin aiemmin voiton tavoittelu voi tarkoittaa sitä, että palvelun laatu ei ole yksityisfirmoille tärkein asia. Ajan myötä terveyspalveluiden yksityistäminen voi tulla veronmaksajille kalliimmaksi kuin julkinen. Haluan, että arvokkaat verorahat jäävät Suomeen eivätkä valuisi ulkomaille tai jopa veroparatiiseihin."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Veronkorotus koituu kaikkien kuntalaisten maksettavaksi, mutta leikkaukset osuvat vain muutamiin."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Suuret tuloerot eivät ole missään nimessä hyväksyttävissä. Asioita ei kannattaisi sotkea tällä tavalla. Köyhäkin voi olla lahjakas ja ahkera."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Kyse on enemmän priorisoinnista. Rahaa löytyy helposti yrityksille, mutta ei esimerkiksi koulutukseen. Julkiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat investointi tulevaisuuteen. Suomi on arvokas maa siksi, koska kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet mainituihin palveluihin."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Ympäristö ei ole myyntituote. Olemme vastuussa tuleville sukupolville siitä millainen paikka jätämme heille."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Ympäristöasioissa myös neuvottelu osapuolten välillä on tärkeä."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Kilpailu eri ruokakauppojen välillä voi olla kuntalaisten eduksi."

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Varmoihin investoihin pitää panostaa, mutta muuten pitää miettiä tapauskohtaisesti."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Myös syrjäkylillä ja reuna-alueilla asuvat maksavat veronsa. Moni muuttaa haja-asutusalueille siitä huolimatta, että palvelujen taso ei ehkä ole korkea. Moni kuntalainen on syntynyt ja elänyt koko ikänsä syrjäseuduilla. Syrjäkylillä ja reuna-alueilla asuvat eivät aina tarvitse muuta kuin nykyisten palvelujen pysyminen nykyisellä tasolla."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Liikuntamuodot eivät ole toisiaan poissulkevia. Ihmisiä pitää kannustaa liikkumaan ja se ei aina ole rahasta kiinni. Panostamalla yhteistyöhön kyläyhdistysten kanssa voitaisiin saada ihmeitä aikaan."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ana Maria Gutierrez Sorainen: "Uusiutuvia energiamuotoja tarvitaan."