Kuntavaalit 2017

Aino Kanniainen
Kesk
Leppävirta
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Leppävirta
Ikä 55
Koulutustaso VET Psykoterapeutti Perheterapeutti Psykiatrian sairaanhoitaja
Lasten lukumäärä 8
Yhteystiedot  

Olen Aino Kanniainen, perheenäiti ja psykoterapia-, työnohjaus- ja koulutuspalveluita tuottava yrittäjä. Yritykseni kotisivut löytyvät www.aika.auttaa.fi Olen ollut Leppävirran kunnanvaltuutettuna jo 4 kautta ja monipuolista kokemusta kunnallisesta ja maakunnallisesta päätöksenteosta on tämän kautta ehtinyt kertyä. Voit lukea tarkemmin http://www.ainokanniainen.net/7 Olen ollut eduskuntavaaliehdokkaana 2011 ja 2015. Kiitokset kaikille saamastani vahvasta tuesta, joka ylsi 2011 varakansanedustajan paikalle ja 2015 vaaleissa 4093 äänellä hyvin lähelle eduskuntapaikkaa. Koska koen yhteisten asioiden hoitamisen merkityksellisenä, olen mukana näissäkin vaaleissa kotikunnan elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin teemoilla. Vapaa-ajalla harrastan valokuvausta, luonnossa liikkumista, metsätöitä sekä kirjallisuutta.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 208 -18
  ennakkoon 100  
  vaalipäivänä 108  
Osuus kunnan äänistä 4.3%  
  ennakkoon 4.5%  
  vaalipäivänä 4.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Kunnassamme ei ole tarvetta pakkolunastukseen. En muutoinkaan kannata pakkolunastusta. Sen sijaan kunnan tulee suunnitelmallisesti ja kauaskantoisesti hankkia vapautuvia ja myynnissä olevia kohteita tulevaisuuden tarpeita ajatellen."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Yksittäinen valitus voi pitkittää ja tuoda lisäkustannuksia jopa tärkeiden yleishyödyllisten rakentamiskohteiden toteutukseen. Surullinen esimerkki on Kuopion torin rakentaminen, joka viivästyi, rahaa kului .."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Toimivan arjen sujumiseksi on tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus saada autopaikka lähelle asuinaluetta."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Sivuteiden kunnossapitäminen on tärkeää asukkaiden töihin pääsemisen vuoksi. Tässä asiassa tarvitaan tervettä arkijärkeä ja harkintaa, millä alueella ja missä järjestyksessä jalkakäytävät ja autotiet puhdistetaan."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Kuntamme laaja-alaisuus edellyttää myös yksityisautoilun mahdollisuuksien tukemista. Tiestön kunnossapitäminen koko kunnnan ja kylien alueilla on tärkeää."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Jos uudet alueet palvelevat kokonaisuutta ja kuntalaisten tarpeita, miksi ei voisi laajentua. Kirjaston perustehtävän toteutuminen ei kuitenkaan tästä saisi heikentyä."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Kouluverkko on suoraan verrannollinen eri alueiden kouluikäisten määrään. Koulumatkat eivät saa muodostua kohtuuttoman pitkiksi."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Kunta osoittaa lapselle ensisijaisen koulupaikan. Mikäli on perusteltu syy esim. vanhemman työmatkan suuntautuminen tms. kysymykseen voi tulla myös toinen koulu."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Pääsääntöisesti erikseen. Joitakin yhteistunteja voi olla esim. ulkoliikunnassa."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "En kannata lasten erottelua kansallisuuden tms. taustan vuoksi,"

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Osa-aikainen hoitopaikka kyllä, mutta ei kokopäiväistä. Päivähoito-oikeuden arvioinnissa tulee käyttää kokonaisvaltaista arviointia. Lapsen etu on oltava ohjaavana tekijänä. Kiintymyssuhteen kehittymisen kannalta vanhempien antama hoito on ensiarvoisen tärkeää. Yli kolme vuotias lapsi hyötyy ja tarvitsee myös virikkeellisyyttä ja sosiaalisten taitojen harjoittelua, mihin tarpeeseen puolestaan päivähoito voi vastata."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Lasten kotihoidon tuen tulisi olla lähempänä sitä, mitä kunta käyttää lasta kohden rahaa päivähoitoon."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Päätös yksityistämisestä olisi kokonaisvaltaisen arvioinnin tulos, joten kysymykseen ei voi vastata puoleen tai toiseen ilman tarkemaa analyysiä. Yksityisten palveluiden valinnanvapaus on mahdollistettava."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Terveyskeskusmaksut kattavat vain osan todellisista kustannuksista. Paljon terveydenhuollonpalveluja käyttävien tilanne on huomioitu luomalla terveydenhuollon asiakasmaksuihin kalenterivuosittainen maksukatto. Näin maksut eivät kenenkään kohdalla nouse kohtuuttomaksi. Lisäksi toimeentulotukea saavien on mahdollista saada välttämättömiin terveydenhuollon maksuihin korvausta toimeentulotuen kautta. Nämä turvaavat sen, että kukaan ei jää vaille tarvitsemaansa hoitoa."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Tasapainoinen aluekehitys tunnistaa erilaisten alueiden niin kaupunkien kuin maaseudunkin merkityksen koko Suomen kannalta. Kotimainen ruoka, metsä- ja biotalous tuovat elinvoimaa maaseudulle tuottaen em. asioita myös koko Suomen ja kaupunkien tarpeisiin. Vastakkainasettelua kaupunkiseudut ja harvaan asutut seudut tulee vältää ja nähdä Suomi kokonaisena, jossa eri osat tukevat toisiaan."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Minulle avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Adoptiossa on ensisijaisesti huomioitava lapsen oikeus isään ja äitiin"

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Päätöksen tulee perustua laaja-alaiseen kokonaisarvioon."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Kuri sanan sijaan käyttäisin mieluummin sanaa rajat ja rakkaus. Vanhempien ja koulun tehtävä on yhdessä ohjata lapsia hyviin käytöstapoihin, kykyyn noudattaa yhteisiä sääntöjä, huolehtimaan tehtävistään ja toisten huomioimiseen. Lasten levottomuut, käytöshäiriöt ja muu oireilu ovat hälytyskelloja avun ja tuen tarpeesta. Koululla tulee olla riittävät oppilashuollon resurssit. Yhteistyö kodin ja koulun välillä on tärkeä suoja lapsen kasvulle ja kehitykselle"

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Kaikki päätökset heijastelevat arvovalintoja ja em. arvot antavat vakaan pohjan myös päätöksentekoon."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Julkiset ja yksityiset palvelut voivat toimia rinnakkain ja toisiaan täydentäen."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Mieluummin hieman enemmän veroja kuin oleellisesti hyvinvointiyhteiskuntaa heikentäviä leikkauksia. Esim. ennaltaehkäisevä työ vie alkuun taloudellisia resursseja, mutta maksaa itsensä myöhemmin monin kerroin takaisin. Leikkausten sijaan on keskityttävä talouskasvua vahvistaviin tekijöihin kuten yrittäjyyden esteiden vähentämiseen ja uusien työpaikkojen luontiin."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Työn ja yritteliäisyyden tulee olla aina kannustavaa. Progressiivinen verotus pitää huolen siitä, että paljon ansaitsevat osallistuvat samalla yhteiskunnan palveluiden rahoitukseenkin."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Nykyinen hyvinvointiyhteiskunta on pitkän työn tulos ja säilyttämisen arvoinen asia. Toimintatapoja ja - malleja on syytä tarkastella ja etsittävä kustannustehokkaita malleja. Vahvistamalla työtä ja yrittäjyyttä, saamme tasapainotettua julkista taloutta."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Realistinen luontosuhde ei aseta vastakkain ympäristöä ja taloutta. Kestävä kehitys on taloudellista, koska se ei varasta tulevilta sukupolvilta luonnonvaroja. Metsä- ja biotalouden kehittäminen luo työpaikkoja, vahvistaa taloutta ja on myös ekologista."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Ympäristön tietoinen tuhoaminen on lyhytnäköistä."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja yritysystävällisyys ovat yksi Leppävirran elinvoimatekijöistä. Jokainen uusi työpaikkka on tavoiteltava asia."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Leppävirran rikkaus on laaja-alaisuus ja kylät, joissa suuri osa kuntamme asukkaista asuu. Kylillä asuvien veroeuroille on kohtuullista saada myös palveluita."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Kysymys sisältää vastakkainasettelun. Liike on lääke, onpa se kuntoliikuntaa tai kilpaurheilua."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Aino Kanniainen: "Viimeaikoina esille nousseet tuulivoiman aiheuttamat terveyshaitat lähiasukkaille., ovat saaneet minut aiempaa kriittisemmäksi tuulivoiman suhteen. Mahdollisista terveyshaitoista pitäisi saada tarkempaa tietoa ja tutkimusta."