Kuntavaalit 2017

Ville Hoikkala
SDP
Kerava
83 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Kerava
Ikä 40
Koulutustaso oikeustieteen maisteri
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Lakimiesyrittäjä. Vankka kokemus elämän eri puolista. Osaan tunnistaa ihmisten tarpeet ja potentiaalin, ja etsiä niihin ratkaisuja.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 99 +9
  ennakkoon 45  
  vaalipäivänä 54  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.7%  
  vaalipäivänä 0.6%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Mielestäni Keravan tulisi liittyä yhteen Järvenpään ja Tuusulan kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Varsinkin nyt, kun sote-palvelut siirtyvät maakunnalle, on vaikeaa nähdä mitä hyötyjä yhdistymisellä olisi. Yhteistyö on nykyäänkin erinomaista."

2 / 30

Keravan keskustan ulkopuolisia alueita tulisi tiivistää kaupunkimaiseksi kerrostalovaltaisella rakentamisella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Kerava on pieni pinta-alaltaan, ja mahdollisuudet täydennysrakentamiseen pitää käyttää."

3 / 30

Keravan aseman ympäristöön pitäisi ensisijaisesti kaavoittaa kerrostaloasuntoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Kerrostalot ja junaliikenne kuuluvat yhteen"

4 / 30

Ali-Keravan alueelle Lahden moottoritien risteysalueelle tulisi kehittää kaupallista toimintaa, vaikka se tarkoittaisi, että alueen liikenne lisääntyy.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Siellä on mahdollisuuksia kaupalle hyvien liikenneyhteyksien äärellä, ja näin saataisiin Keravalle työpaikkoja."

5 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Kun keskustan kehittäminen on virkistynyt, enää ei Keravalla ole isompia ongelmia maanomistajien kanssa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Oikeusturvaa ei pidä heikentää. Epäonnistuneista kaavoitusratkaisuista voi olla pahoja seurauksia, joten on vain hyvä, että tarvittaessa myös tuomioistuin voi ottaa niihin kantaa, ennen kuin tapahtuu jotain peruuttamatonta."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Keskustassa tästä voidaan joustaa, koska sinne on niin hyvät joukkoliikenneyhteydet."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Joukkoliikenne on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta. Siksi siitä on tehtävä mahdollisimman helppoa ja käytännöllistä."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Keravan kirjasto on monipuolinen kulttuurikeskus, ja hyvä niin. Luovuutta tarvitaan."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Keravan rakennushistorian takia täällä on useita keskikokoisia kouluja, eikä kouluverkon karsimiselle ole tarvetta, kun kaupungin väestömäärä muutenkin on kasvamassa."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Nykyinen järjestelmä on hyvä."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Maahanmuuttajalapsia on monenlaisia. Suomen kielen opetuksen riittävyydestä pitää huolehtia ja siinä tarkoituksessa voidaan ehkä maahanmuuttajaoppilaita siirrellä, jos se on tarkoituksenmukaista. On hyvä, että lapset saavat jo nuorena kokemusta eri kulttuureista."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Osapäiväinen kyllä, mutta ei kokopäiväistä."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Jonkinlainen tasokorotus voisi olla tarpeen, mutta en kannata radikaaleja muutoksia."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "lakia on juuri muutettu, joten annetaan ajan näyttää miten uudet lait toimivat"

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Oma havaintoni on, että kuri kouluissa on sopivalla tasolla. Käytöshäiriöihin pitää puuttua ja kiusaaminen pitää estää."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Läheiset ihmissuhteet, armon ja rakkauden arvomaailma sekä yhteisöllisyys ovat sama asia nykyaikaisemmin ilmaistuna."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Ulkoistaminen on perusteltua silloin, kun jollain alalla on todelliset markkinat ja aitoa kilpailua."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Suuri osa varallisuudesta johtuu koulutuksesta, joka maksetaan verovaroin."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ville Hoikkala: "Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto on erittäin kustannustehokas."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}