Kuntavaalit 2017

Tarja Kaisanlahti
Kesk
Kemijärvi
44 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Kemijärvi
Ikä 56
Koulutustaso opistotaso
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

ylioppilas-merkonomi, sairaanhoitaja

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 66 +7
  ennakkoon 49  
  vaalipäivänä 17  
Osuus kunnan äänistä 1.7%  
  ennakkoon 1.9%  
  vaalipäivänä 1.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Pakkolunastus voi tulla kyseeseen vain äärimmäisessä tilanteessa ja Kemijärvellä ei ole minkäänlaista tarvetta pakkolunastuksille. Vastustan erityisesti Rovajärven alueella uhkana olevia pakkolunastuksia kohdistuen alueen yksityismaihin."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Valitusoikeus on ihmisen perusoikeus. Valitusprosessien pitäisi olla nopeampia kuitenkin, etteivät tärkeät hankkeet viivästy turhaa. Kemijärvellä valituksella on saatu hyviäkin tuloksia aikaan, kuten Kuumalammen kauniin puistotien rakentaminen. Ensin valtuusto päätti toteuttaa hankkeen vajavaisesti, mutta päätös meni valituksella nurin ja tie rakennettiin loppuun asti."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Yksityisautoilun edellytyksistä ei tarvitse isommin huolehtia, sillä täällä ei ole isompia liikenneruuhkia. Auto on monille välttämättömyys pitkien välimatkojen alueella. Joukkoliikenteen puutteita voi kylistä matkustettaessa paikata palvelutakseilla."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Kirjaston perustehtävästä ei saa tinkiä, vaikka rinnalla voi olla muitakin palveluita."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Kyläkoulut on lopetettu ja muutenkin kouluverkkoa on karsittu, niin että enää ei ole juuri varaa vähentää."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Jos vie muualle kuin lähimpään kouluun lapsensa, niin kuljetukset on itse hoidettava. Ei ole ongelma Kemijärvellä."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Joitakin yhteisiä tunteja voi olla."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Jos ovat kuntalaisia, niin ei voi asettaa eriarvoiseen asemaan."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Jos olisi rahaa, mutta kun ei ole. Valtio maksaa kotihoidontukea, joka on keskustalaisen politiikan aikaansaannos. Toivon, että tämä tukimuoto säilyy jatkossakin."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Julkisen palvelun on oltava peruspalveluissa lähtökohta, yksityisen palveluntarjoaja voi täydentää tätä verkostoa."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Mistä otetaan sitten rahat, jotka tällä jäävät saamatta palveluntuotantoon?"

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Ei ole Helsinginkään etu, että kaikki suomalaiset keskitetään sinne. Tasapuolinen koko maan kehittäminen ei merkitse kustannuksia veronmaksajille. Työskentelin useita vuosia Kelan yhteyskeskuksessa Kemijärvellä palvelupäällikkönä. Tämänkin yksikön olisi voinut sijoittaa Helsinkiin ja maksaa kallista vuokraa. Kemijärvellä oli tyhjiä vuokratiloja ja työntekijöitä oli aina enemmän halukkaita kuin paikkoja oli auki. Hajasijoittaminen voi siis tuoda myös säästöjä veronmaksajille."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Meillä oli laki rekisteröidystä parisuhteesta ja jos samaa sukupuolta olevien parien asemassa katsottiin olevan ongelmia, niin niihin olisi tullut puuttua tätä lakia muokkaamalla. Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto."

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Äänestin vastaanottokeskuksen perustamista vastaan. Ensisijainen keino nykyiseen kriisiin ei ole se, että otamme pienen osan tänne tulleita asumaan Suomeen, vaan huomio tulee keskittää pakolaisleireille, joissa on suurin hätä, ja runsaasti naisia ja lapsia."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Ovat suomalaisen kulttuurin ja lappilaisen elämänmenon perusarvoja."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Ei ole päämäärä sinällään, mutta yksityiset palvelut voivat täydentää palveluverkkoa."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Toivon, että sote/maakuntauudistus johtaa siihen, ettei kunnissa ole enää painetta veronkorotuksiin."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Progressiivinen verotus on oikeudenmukainen, mutta palkkoja ei voi kuitenkaan tasapäistää. Esim. valtionyhtiöiden johtajien palkat ovat kohtuuttoman suuret ja heikentävät ihmisten luottamusta valtiolliseen päätöksentekoon ja oikeudenmukaisuuteen."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Sosiaaliturvan väärinkäytöksiin on kuitenkin voitava puuttua."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Lapissa luontoarvot ovat myös taloudellisia arvoja, koska matkailijat tulevat tänne puhtaan luonnon vuoksi."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Kuitenkaan ei saa esim. liito-oravan kaltaisilla tapauksilla estää merkittäviä työllistäviä hankkeita, vaan on muistettava kokonaisuutena luonto. Meillä Lapissa on runsaasti koskematonta erämaata ym."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Rakentamisrajoituksia pitäisi väljentää. Kemijärvellä tämä nyt ei ole ongelma."

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Entisetkin ovat tyhjillään. Tiloja ja teitä riittää."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Tasapuolisuuden nimissä edes ne vähät palvelut, joita sinne tarjotaan, pitää huolehtia kuntoon. Kuten yksityisteiden aurauksen avustaminen ja kirjasto/palvelubussi."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tarja Kaisanlahti: "Ei ainakaan järvimaisemaan, Raajärven ent. kaivosalue voi tulla kyseeseen. Olen valtuustossa äänestänyt tuulivoimakaavaa vastaan."