Kuntavaalit 2017

Taisto Miettinen
PS
Kauniainen
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Kauniainen
Ikä 51
Koulutustaso Tohtorikoulutettava, Kauppatieteiden lisensiaatti, Varatuomari, Oikeustieteen kandidaatti, Tekniikan ylioppilas (DI)
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Oikeudenmukaisuutta, taloustietämystä, sisukkuutta ja tehokkuutta asioidesi hoitoon. Teen minkä lupaan. Koulutusta ja monipuolista työkokemusta kuin pienessä kylässä. Lakimiestehtävissä 25 v ja taloustehtävissä 10 v. Olen toiminut lisäksi vuosia mm. lapsi- ja varhaisnuorisotyössä, opetustoiminnassa sekä rakennusalalla. Toimin myös yrittäjänä. Kaupunginvaltuutettu, ovk-lautakunta, valtion liikuntaneuvosto.....

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 77 -4
  ennakkoon 39  
  vaalipäivänä 38  
Osuus kunnan äänistä 1.4%  
  ennakkoon 1.5%  
  vaalipäivänä 1.4%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kauniaisten kaupungintalo pitäisi purkaa ja sen tilalle rakentaa kerrostaloasuntoja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Asian selvittely/suunnittelu on työn alla. Jos puretaan, niin sinne voidaan sijoittaa kaupungin hallintotiloja sekä liike ja/tai asuintiloja kaupungin puistomaisuus huomioiden"

2 / 30

Kauniaisten tulee nostaa veroprosenttiaan myös ensi vuodeksi, jos kunnan palveluiden taso muuten laskisi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Peruspalvelut tulee turvata. Kaupungin tulee samalla tervehdyttää talouttaan mm. vähentämällä kunnan toimintojen päällekkäisyyttä ja byrokratiaa sekä muutoin tehostamalla organisaatioiden toimintaa (vastaava kysymys kuin nro 32)"

3 / 30

Suomenkieliset alakoululaiset pitää siirtää yhtenäiskouluun Kasavuoreen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Asiasta on tehty valtuuston päätös 2016. Olen kirjoittanut asiasta mm. blogiini http://www.taistomiettinen.com/blogi/2016/06/16/10830 sekä siellä viitattuihin lautakunnan ja valtuuston ko. asiaa koskeviin päätöksiin"

4 / 30

Kauniaisten keskustan tiivistämistä pitää jatkaa rautatieaseman ympäristössä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Keskusta on luonnollinen paikka asutuksen lisäämiselle. Suunnittelussa tulee huomioida Kauniaisten puistomaisuus"

5 / 30

Helsinki ottaa käyttöön hallintomallin, jossa kaupunkia johtaa virkamiehen sijaan valtuutettujen joukosta valittu pormestari. Kauniaisten pitäisi siirtyä samankaltaiseen malliin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Virat tulee täyttää pätevillä henkilöillä, ei poliittisesti"

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kaavoitus ei ole ongelma Kauniaisissa"

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kysymys lainsäädännöstä, joka on eduskunnan tehtävä. Osa valituksista tehdään kiusantekomielessä"

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Autopaikat kuten muutkin pihajärjestelyt ja normaalit tarpeet on huomioitava rakentamisessa"

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Suurin osa liikennöinnistä/liikkumisesta tapahtuu autoteillä."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Joukkoliikenteeseen tulee panostaa"

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kyse kuntalaisten tarpeen mukaisesta lähipalvelusta"

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Koulutukseen tulee panostaa"

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Perheiden tulee voida valita tarpeidensa mukainen koulu"

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Tarpeet ja fyysisyys erilaisia. Jotkut tunnit voivat olla yhteisiä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kaikkia kohdeltava tasa-arvoisesti (vastaava kysymys nro 31)"

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Asiasta tehty päätös lautakunnassa 2016. Kaupungissa on laskettu että rajaaminen ei juuri toisi säästöjä kaupungin päivähoidossa."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Taso on ok"

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kyse julkisesta peruspalvelusta, joita voidaan täydentää yksityisillä palveluilla"

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Maksua tulee periä porrastetusti. Veloituksettomuus saattaa johtaa todellista tarvetta vastaamattomaan ylenmääräiseen käyttöön"

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Toiminta syrjäseuduilla ei toisinaan ole mahdollista ilman tukia. Osa tuotannosta tapahtuu syrjäseuduilla (vastaava kuin kysymys nro 44)"

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Eduskunta on jo tehnyt asiassa päätöksen avioliiton osalta. Homo- ja lesbopareilla on laki rekisteröidystä parisuhteesta 9 pykälän (2009) mukaan oikeus sisäiseen adoptioon. Ulkoinen adoptio on sallittu mm. monissa euroopan maissa. Suomessakin asiaa voidaan tarkastella, kuten muitakin asioita, omasta perheajatuksestani huolimatta. Kannatan yleisesti ihmisten tasa-arvoa (vastaava kysymys kuin nro 53)"

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Kauniainen on pinta-alaltaan Suomen pienin kunta, johon keskuksen sijoittaminen olisi ongelmallista. Turvapaikanhakijoita tulee lisäksi sijoittaa tasapuolisesti"

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Koulurauha on luonnollisesti säilytettävä sääntöjä noudattamalla. Tilannetta voidaan parantaa myös koulun ja kodin tiiviillä yhteistyöllä. Lasten kasvatus lähtee kotoa."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Perinteiset arvot muodostavat luonnollisesti hyvän arvopohjan. Politiikassa on huomioitava myös muita arvoja esim. talous"

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Valtion ja kuntien tulee huolehtia peruspalveluista. Yksityisiä palveluita voidaan käyttää täydentämään niitä (vastaava kysymys kuin nro 35)"

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Peruspalvelut ja -etuudet on turvattava kaikissa tilanteissa. Veronkorotuksille on myös muita vaihtoehtoja"

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Suurempi työpanos ja vastuu on palkittava. Ei kuitenkaan muiden kustannuksella esim. henkilöstön vähentämistilanteessa. Ei ylisuuria palkitsemisia"

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Peruspalvelut turvattava. Kysymys lakiin perustuvista velvoitteista, joiden leikkaamiset aiheuttavat muita ongelmia ja lisäkustannuksia. Enneltaehkäisevyys tärkeää. Turhaa byrokratiaa on karsittava. Sosiaalietujen hyväksikäyttöä rajoitettava"

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Myös ympäristöasioita vaalittava siten, ettei ympäristöä pilata peruuttamattomasti tuleville sukupolville. Luonnollisesti talouskasvu ja työpaikkojen luominen vaikuttaa myös ympäristöön."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Taisto Miettinen: "Ympäristöä on suojeltava korvaamattomilta vahingoilta"