Kuntavaalit 2017

Oskari Rantala
Vas
Jyväskylä
439 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Jyväskylä
Ikä 32
Koulutustaso FM
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Työskentelen tiedottajana ja suoritan jatko-opintoja yliopistolla. Olen Vasemmistoliiton Jyväskylän kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja ja puolueen edustaja Jyväskylän sivistyslautakunnassa nyt päättyvällä vaalikaudella. Kuntapolitiikassa puolustan laadukasta koulutusta, varhaiskasvatusta sekä lasten ja nuorten palveluita. Jyväskylässä tarvitaan monimuotoista kulttuuria, monikulttuurisuutta, kestävää kaupunkisuunnittelua ja satsauksia pyöräilymahdollisuuksiin. Joukkoliikenne on muutettava maksuttomaksi ja kaupungin on räätälöitävä palveluitaan erityisesti pienituloisten ja pätkätyöläisten tarpeisiin. Haluan kehittää myös Vasemmistoliittoa modernimmaksi ja nykyajassa eläväksi puolueeksi.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 153 +41
  ennakkoon 72  
  vaalipäivänä 81  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.3%  
  vaalipäivänä 0.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Jyväskylän päivähoitoryhmien aikuisten ja lasten suhdeluku on 1/7, kun se lain mukaan voisi olla 1/8. Jos kunnan menoja joudutaan karsimaan, päivähoidon suhdeluku tulee nostaa lain sallimaan maksimiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Ei missään nimessä. Päiväkotiryhmät ovat jo nykyisellään liian isoja, vaikka suhdelukua ei ole nostettu niin hirveisiin lukemiin kuin mihin Sipilän hallitus yrittää kuntia painostaa. Rauhaton ympäristö ei ole hyväksi lapsille, ja päiväkoti-ikäiset tarvitsevat vielä jatkuvaa aikuisen huomiota. Kolmen hoitajan ryhmiin suhdeluvun muutos seitsemästä kahdeksaan tarkoittaisi kolmen lapsen lisäystä, kun ne ovat jo nyt suurempia kuin luokat peruskoulussa."

2 / 30

Kirkkopuiston alle ei saa rakentaa parkkihallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Yksityisautoilua keskusta-alueella täytyy ennemminkin vähentää. Yksi ratkaisu on ilmainen joukkoliikenne."

3 / 30

Tourulan avovankilan rakentamissuunnitelma on pysäytettävä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Ennemminkin sanoisin, että nolot nimbyilijät on pysäytettävä."

4 / 30

Avosairaanhoidon valinnanvapauden pitäisi Jyväskylässä laajentua koko kunnan alueelle ja mukaan pitäisi ottaa myös suun terveydenhuollon palvelut.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Palvelujen yksityistäminen on hyvä ratkaisu vain poikkeustapauksissa. Jyväskylän valinnanvapauskokeilu on valmiiksi epäonnistunut myös terveysyritysten itsensä mielestä."

5 / 30

Maakunnallisesta koulutuskuntayhtymästä on luovuttava ja lukio-opetus on palautettava kaupungille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Jyväskylän lukiokoulutuksen jättileikkaukset eivät johdu koulutuskuntayhtymästä vaan Sipilän hallituksen sivistysvihamielisestä politiikasta ja koulutuslupausten pettämisestä. Lukiokoulutuksen järjestäminen koulutuskuntayhtymän kautta on järkevää, sillä se mahdollistaa tarpeettomien raja-aitojen purkamisen lukio- ja ammatillisen koulutuksen väliltä."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Tärkeät hankkeet viivästyvät liikaa perusteettomien valitusten takia."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Autopaikkojen vaatiminen kaikkien uusien asuntojen yhteyteen kuuluu menneisyyteen varsinkin opiskelijakaupungissa."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Joukkoliikenne ensiksi! Vasemmiston mielestä joukkoliikenne on muutettava Jyväskylässä maksuttomaksi. Se helpottaisi liikkumista ja lisäisi vähän kauempana keskustasta olevien asuntojen kysyntää, mikä puolestaan laskisi keskustan korkeaa vuokratasoa."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Viime valtuustokaudella lakkautettiin Keljon, Saakosken, Hurttian, Vespuolen ja Nyrölän koulut. Ensi kaudella käsitellään todennäköisesti ainakin Muuratsalon koulun kohtaloa. Uusia kouluja pitää tietysti rakentaa sinne, missä oppilaita on, ja vanhoja lakkauttaa sieltä, mistä oppilaat vähenevät, mutta Jyväskylän kouluverkko on nyt jo hyvin tiivis. Jos lakkautukset johtavat kohtuuttoman pitkiin koulumatkoihin, ne vaarantavat lasten yhdenvertaisuuden."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Riskinä on se, että hyväosaisten perheiden lapset keskittyvät "parempiin" kouluihin ja huono-osaisempien perheiden lapset "huonompiin". Vanhempien toiveet on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, jos syy on perusteltu."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Ehdotus ei kuulosta ihan toteuttamiskelpoiselta, mutta se liittyy kuitenkin todelliseen ongelmaan. Kaupungin on osoitettava enemmän resursseja kouluille, joissa on paljon maahanmuuttajaoppilaita: pienemmät opetusryhmät ja suurempi koulunkäynninohjaajien määrä takaisi, että kaikki pysyvät opetuksessa mukana."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Jos toinen vanhemmista hoitaa kotona esimerkiksi pientä vauvaa tai etsii aktiivisesti töitä, on kaikkien etu että perhe voi halutessaan laittaa toisen lapsen kokopäivähoitoon. Lapsiperheet ovat muutenkin tiukoilla, koska Sipilän hallitus on kiristänyt heidän tilannettaan ja toimeentuloaan monella tavalla."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Resurssit pitäisi panostaa mieluummin siihen, että päivähoidon ryhmäkoot ovat riittävän pienet. Kotihoidontuen korottamisen sijaan vanhempainvapaajärjestelmä tulisi uudistaa 6+6+6-mallin mukaiseksi, jotta vanhemmat voivat hoitaa lasta kotona nykyistä pidempään kotihoidontukea korkeammilla etuuksilla ja hoivavastuu jakautuisi tasaisemmin isien ja äitien välillä. Pienelle lapselle kotona vanhemman kanssa oleminen on tärkeää, mutta kotihoidontukeen nojaava järjestelmä on varsin ongelmallinen."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Terveyskeskusmaksut rokottavat kovimmin lapsiperheitä, työttömiä ja eläkeläisiä, eivätkä edes ole kunnalle erityisen tärkeä tulonlähde. Jos terveydenhoidosta ei kerättäisi maksuja, ihmiset hakeutuisivat hoitoon aiemmassa vaiheessa ja olisivat terveempiä. Se olisi myös kaupungille halvempaa."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Totta ihmeessä, vaikka asia ei (onneksi) olekaan kuntien päätösvallassa."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Valtio maksaa vastaanottokeskusten kulut ja vastaanottokeskukset synnyttävät työpaikkoja, joten täytyy olla todella gonahtanut rasisti, että niitä vastustaisi. Suomen kunnista tosin gonahtaneita rasistejakin löytyy vallan kahvasta turhan monta."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Verotuksen kautta palvelujen rahoitus kerätään oikeudenmukaisesti."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Oskari Rantala: "Työpaikat ovat tärkeitä, mutta tulevat sukupolvet tuskin ovat erityisen mielissään, jos planeetta tuhotaan lyhyen tähtäimen talouskasvun takia."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}