Kuntavaalit 2017

Miika Hämynen
PIR
Jyväskylä
144 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Jyväskylä
Ikä 31
Koulutustaso Filosofian maisteri
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Kuntapolitiikassa minua kiinnostaa vaikuttaa Jyväskylän kaupungin avoimuuteen ja siihen, miten kuntalaiset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon. Pohdin mielelläni vaihtoehtoiskustannuksia: eli millä ennaltaehkäisevillä ratkaisuilla voidaan saada säästöjä pitkällä tähtäimellä. Tämän takia minua kiinnostaa myös liikenne- ja kaupunkisuunnittelu ja haluan kannustaa ihmisiä kävelemään, pyöräilemään ja käyttämään joukkoliikennettä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 68 0
  ennakkoon 32  
  vaalipäivänä 36  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Jyväskylän päivähoitoryhmien aikuisten ja lasten suhdeluku on 1/7, kun se lain mukaan voisi olla 1/8. Jos kunnan menoja joudutaan karsimaan, päivähoidon suhdeluku tulee nostaa lain sallimaan maksimiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Laadukkaalla varhaiskasvatuksella annamme lapsille hyvät lähtökohdat elämään."

2 / 30

Kirkkopuiston alle ei saa rakentaa parkkihallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Lähialueella on kyllä useampi muukin halli. Sillä kuitenkin vähennetään maanpäällistä pysäköintiä ja liikennettä. Hallin sisään- ja ulosajo pitäisi tapahtua suoraan Hannikaisenkadulta."

3 / 30

Tourulan avovankilan rakentamissuunnitelma on pysäytettävä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Vangit käyvät jo nyt Jyväskylässä töissä tai opiskelemassa ja nykyinen vankilarakennus Laukaassa on joka tapauksessa korjauskunnossa. Tontti on paljon paremmassa käytössä vankilana kuin risukkona."

4 / 30

Avosairaanhoidon valinnanvapauden pitäisi Jyväskylässä laajentua koko kunnan alueelle ja mukaan pitäisi ottaa myös suun terveydenhuollon palvelut.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 30

Maakunnallisesta koulutuskuntayhtymästä on luovuttava ja lukio-opetus on palautettava kaupungille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Koulutuskuntayhtymän kautta saa etuja toisen asteen tilojen ja opettajaresurssien ristiinkäytössä. Koska lukiokoulutusta ei kuitenkaan voida järjestää pelkkien valtionosuuksien avulla, pitäisi"

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Tämä ei taida olla Jyväskylässä mikään ongelma."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Valitusoikeus on tärkeää säilyttää, jos päätöksenteossa tapahtuu oikeita virheitä. Valitusprosessi on vaan usein turhan hidas tapa hoitaa asioita. Tärkeää olisi ottaa osalliset mukaan kaavoitukseen jo alusta pitäen, jotta turhaa vastustusta saisi minimoitua."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Tässä vaaditaan tapauskohtaista harkintaa. Autopaikkoja voi toteuttaa myös alueelliseen parkkihalliin, josta voi lunastaa pysäköintioikeuden, kuten Kankaalla ollaan tekemässä."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Jyväskylä tekee tätä jo nyt. Oikea malli on priorisoida pyöräilyn pääväylät ja muistaa putsata ne myös sen jälkeen kun autoteiltä loska on siirtynyt pyörätielle."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Joukkoliikenteeseen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin panostamalla huolehditaan myös yksityisautoilun edellytyksistä, kun tielle vapautuu tilaa niille jotka autoa joutuvat syystä tai toisesta käyttämään."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Kirjastopalvelujen pitää olla mukana ajassa. Sähköiset aineistot, digitointimahdollisuudet, soittimet ym. ovat tervetulleita!"

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Kouluverkko on vasta vuosi-pari sitten myllätty nykyiselle tasolleen, jolla pärjätään ilmeisesti ainakin seuraava valtuustokausi."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Tutkimusten perusteella tämä rauhoittaa tunteja ja motivoi liikkujia. Koulujen päätettävissähän tämä pitkälti taitaa olla."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Kiintiöt ovat kaikin puolin hankalia. Jos jollain asuinalueella tapahtuu eriytymistä, ei sitä pelkästään koululuokassa pystytä korjaamaan."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Lain tarjoama 20 tunnin oikeus on riittävä; kunta voi tehdä edelleenkin poikkeuksia perustellusta syystä."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Jyväskylä ei ole maksanut kotihoidon tukeen kuntalisää muutamaan vuoteen. Käytän rahan mielummin julkisen ja yksityisen päivähoidon rahoittamiseen. Palvelusetelit ovat toimineet hyvin."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Minulle on aivan sama, onko palveluntuottaja julkinen tai yksityinen, kunhan se on edullinen ja palvelun saa, kun sitä tarvitsee."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Asiakasmaksu estää yleensä palvelun täysin turhaa käyttöä. Sen kompensointi pienituloisille voisi toki olla helpompaa, mutta en tiedä mikä olisi oikea tapa toteuttaa se."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Asuinpaikkansa saa toki valita vapaasti, mutta syrjäseuduilla ei voi olettaa, että saisi samat palvelut kuin kaupungissa."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Koska kunta päättää näistäkin asioista... Eiku."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Niissä tilanteissa, joissa ulkoistuksella saadaan parempi laatu edullisemmin, on hölmöä jättää mahdollisuus käyttämättä. Parhaassa tapauksessa palvelun käyttäjä voisi itse tehdä valinnan, jos palveluun on myönnetty palveluseteli."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Veronkorotuksilla on liian helppo kompensoida pysyvästi alijäämäistä budjettia. Kuka määrittelee, milloin veroastetta on nostettu "tarpeeksi"?"

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Tuloerot ovat tietyssä määrin hyväksyttäviä. Kannatan kuitenkin edelleen pohjoismaista hyvinvointivaltion ihannetta, jossa tuloasteikon yläpäästä yritetään tasata jonkin verran hyvinvointia muillekin."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Miika Hämynen: "Perustulo olisi ensimmäinen askel sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistamiseksi."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}