Kuntavaalit 2017

Antti Ikonen
Lib
Jyväskylä
158 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Jyväskylä
Ikä 23
Koulutustaso Ylioppilas
Yhteystiedot  

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 20 +20
  ennakkoon 5  
  vaalipäivänä 15  
Osuus kunnan äänistä 0.0%  
  ennakkoon 0.0%  
  vaalipäivänä 0.0%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Jyväskylän päivähoitoryhmien aikuisten ja lasten suhdeluku on 1/7, kun se lain mukaan voisi olla 1/8. Jos kunnan menoja joudutaan karsimaan, päivähoidon suhdeluku tulee nostaa lain sallimaan maksimiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "En jättäisi tätä keinoa pois, jos se koetaan välttämättömäksi."

2 / 30

Kirkkopuiston alle ei saa rakentaa parkkihallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 30

Tourulan avovankilan rakentamissuunnitelma on pysäytettävä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Pidän vankilapalvelujen yhdistämistä järkevänä."

4 / 30

Avosairaanhoidon valinnanvapauden pitäisi Jyväskylässä laajentua koko kunnan alueelle ja mukaan pitäisi ottaa myös suun terveydenhuollon palvelut.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 30

Maakunnallisesta koulutuskuntayhtymästä on luovuttava ja lukio-opetus on palautettava kaupungille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Pidän tätä perusteltuna silloin, kun kaavoituksen aikataulut venyvät kohtuuttomasti, tai kompromissia ei löydy."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Valituksilla on tätä nykyä liian helppo hidastaa kaavoitusprosessia."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä tulisi purkaa joka tapauksessa, eikä opiskelijakaupungissa autopaikkapakko ole perusteltu."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Turvalliset ajoväylät takaavat myös jalankulkijoiden turvallisuuden. Pelastustoimi ja muut viranomaiset tarvitsevat esteettömän kulun."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Kirjastojen pitäisi ensisijaisesti välittää informaatiota. Työkalujen ja muiden tavaroiden lainaaminen ei kuulu kirjaston toimenkuvaan."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Jos kouluverkon järjestämisellä saadaan säästöjä oppimistuloksia vaarantamatta, pidän päätöstä perusteltuna."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Kuntalaiselle tulee taata mahdollisimman suuri valinnanvapaus kaikkia häntä koskeviin asioihin."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Sukupuolen sijaan näkisin oppilaita jaettavan ryhmiin mieluummin osaamisen ja mielenkiinnonkohteiden perusteella."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Jyväskylässä asia ei ole ajankohtainen."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Lähtökohtaisesti lasten hoitaminen on vanhempien vastuulla."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Jos yksityisestä palveluntarjoajasta saatava hyöty on julkista vastaavaa parempi, pidän valintaa perusteltuna."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Tarvitseeko tästä enää keskustella?"

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "En pidä varauksetonta hyväksymistä järkevänä. Tapaukset tulee käsitellä tilannekohtaisesti."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Uudessa opetussuunnitelmassa tiukempaa koulukuria ei nähdä ratkaisuna ongelmaan."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Tietty arvopohja on hyvä olla, mutta reaalipolitiikassa ratkaisujen pitää olla pragmaattisia, ei ideologisia."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Jos yksityisestä palveluntarjoajasta saatava hyöty on julkista vastaavaa parempi, pidän valintaa perusteltuna."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Suomalaisten veronmaksajien kipukynnys on jo ylitetty. Sen sijaan uskon, että palveluissa olisi tehostamisen varaa."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Jos köyhimpien perustarpeista on huolehdittu, en näe tuloeroja huonona asiana."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Kyllä, palveluissa on tehostamisen varaa ja sosiaalietuudet kaipaavat kokonaisvaltaista uudistusta esimerkiksi perustulon, tai -tilin muodossa."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Ympäristövaikutuksia tulee arvioida, mutta tilanteet ovat harvoin näin mustavalkoisia."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Ikonen: "Mikäli hankkeet ovat ympäristölle erityisen haitallisia, tulee niistä luopua."