Kuntavaalit 2017

Liisa Kuparinen
Vihr
Jyväskylä
327 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Jyväskylä
Ikä 34
Koulutustaso Kauppatieteiden tohtori, ekonomi
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen kauppatieteiden tohtori, käytettävyysasiantuntija, käyttäjäkokemuksen suunnittelija ja tutkija. Lisäksi minulla on 11 vuoden kokemus IT-alan pienyrittäjyydestä. Perheeseeni kuuluvat puoliso Miia ja kaksi löytökoirataustaista espanjanvesikoiraa. Asun Kuokkalan Äijälänrannassa koiraystävälliseksi suunnittelemassamme HauHaus-asuntomessutalossa. Minusta saat kuuntelevan ja asiakeskeisen kaupunginvaltuutetun. Haluan edistää yhdenvertaisuutta, jokaisen ihmisen osallisuutta ja hyvinvointia sekä toimia ympäristön ja eläinten hyväksi. Mielenmaisemani on luonnossa. Vapaa-aikani kuluu monien luottamustoimien parissa. Toimin Vihreiden valtakunnallisessa politiikassa puoluevaltuuskunnassa ja eläinpoliittisessa työryhmässä ja paikallisesti Keski-Suomen Vihreissä Naisissa. Jyväskylän seurakuntavaaleissa minut valittiin kirkkovaltuustoon ainoana vihreänä. Lisäksi vaikutan Keski-Suomen Ekonomien, Jyväskylän kristillisen opiston säätiön,Jyvässeudun omakotiyhdistyksen ja Omakotiliiton hallituksissa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 343 +343
  ennakkoon 112  
  vaalipäivänä 231  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.4%  
  vaalipäivänä 0.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Jyväskylän päivähoitoryhmien aikuisten ja lasten suhdeluku on 1/7, kun se lain mukaan voisi olla 1/8. Jos kunnan menoja joudutaan karsimaan, päivähoidon suhdeluku tulee nostaa lain sallimaan maksimiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Jo nyt suhdeluku on liian kova. Jo nykyisellään lasten turvallinen päivähoito on vaarassa ja työntekijöiden kuormitus usein kohtuuton."

2 / 30

Kirkkopuiston alle ei saa rakentaa parkkihallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Kirkkopuiston alle ei myöskään olla rakentamassa parkkihallia. Nykyinen kaava sallii parkkihallin Vapaudenkadun alle ja Kirkkopuiston kaupungintalon puoleisen reunan alle. Nykyisellään keskustassa on jo hyvin pysäköintitilaa autoille."

3 / 30

Tourulan avovankilan rakentamissuunnitelma on pysäytettävä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Vastustamisessa näyttää olleen kyse lähinnä Nimby-ilmiöstä ("Not In My BackYard")."

4 / 30

Avosairaanhoidon valinnanvapauden pitäisi Jyväskylässä laajentua koko kunnan alueelle ja mukaan pitäisi ottaa myös suun terveydenhuollon palvelut.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Suun terveydenhuollon palvelujen saatavuudessa (ja hinnoittelussa) suurimmassa osassa Jyväskylää taitaisi olla paljon parantamisen varaa. Kuitenkin se, miten hyvin/huonosti valinnanvapaus toimii edes yleisterveyden puolella, selviää vasta paljon myöhemmin. Asiassa ei pidä hötkyillä, vaan seurata kokeilun tuloksia rauhassa. Tärkeintä on, että jokaisella kuntalaisella on yhtäläiset mahdollisuudet saada riittävän nopeasti laadukasta, kattavaa ja kohtuullisen hintaista palvelua."

5 / 30

Maakunnallisesta koulutuskuntayhtymästä on luovuttava ja lukio-opetus on palautettava kaupungille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Näyttää tosiaan siltä, että korjausliikkeelle on tarvetta. Lukiokoulutus on joutunut kohtuuttomien säästöjen kohteeksi, kontaktiopetuksesta ja kurssitarjonnasta on jouduttu karsimaan liikaa. Koulutuksen laadusta ja saavutettavuudesta sekä työmäärän ja työn kuormittavuuden pitämisestä kohtuullisena ei saa tinkiä."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Ei taida olla juuri nyt ajankohtaista Jyväskylässä. Pakkolunastusten sijaan neuvottelujen tie on tietysti aina parempi."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista ja osallisuudesta tulee pitää kiinni. Valitusten käsittelyaikoja pitäisi pyrkiä nopeuttamaan."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Yksityisautoilun vähentäminen ja julkisen liikenteen käytön ja pyöräilyn kasvattaminen ovat toki tavoiteltavia. Vielä nykytilanteessa kuitenkin usein on niin, että asuinalueiden autopaikoista, etenkin lyhytaikaisen pysäköinnin vieraspaikoista, on pulaa niin keskustan tuntumassa kuin kauempanakin. Harkintaa asiassa voisi kuitenkin käyttää ja ottaa huomioon eri alueiden erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Näitä ei ole kohtuullista laittaa vastakkain tällä tavoin. Molemmat pitää hoitaa kuntoon ennen aamuliikenteen täysimittaista alkamista ja päivisin. Usein se on järkevintä tehdä mahdollisimman yhtäaikaisesti."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Jyväskylässä olisi paljon parannettavaa joukkoliikenteen suhteen - erityisesti sen saavutettavuuden osalta. Vuorojen reitityksissä ja kulkemisissa on paljon puutteita. Tässä ollaan toki muna-kana -ongelman äärellä; tarvittaisiin enemmän joukkoliikenteen käyttäjiä linjojen parantamiseksi ja käyttäjiä on vaikea saada lisää, kun linjat eivät tue liikkumistarpeita kovin hyvin. Myös aikataulukirja ja verkkopalvelu pitäisi saada vihdoin ymmärrettävään ja käytettävään muotoon."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "On mahtavaa, että kirjastot ovat alkaneet laajentua: urheilu- ja hyvinvointivälineiden sekä soitinten lainaaminen, digitointilaitteistojen tarjoaminen käyttöön jne. - upeaa palvelua, joka parantaa kuntalaisten hyvinvointia ja yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia, ja joka ei kuitenkaan kohtuuttomasti lisää kustannuksia."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Koulujen tulee olla kohtuullisen matkan päässä ja koulumatkan tulee olla turvallinen. Jyväskylässä on menneinä vuosina karsittu jo liian paljon."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Jokaisen koulun tulee kuitenkin tarjota yhtä laadukasta opetusta sekä viihtyisät ja turvalliset puitteet. Eriarvoistumisen tielle ei pidä lähteä."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Ainakaan alakouluiässä ja esim. lukiossa sukupuoli ei ole hyvä peruste ryhmiin jakamiselle. Mitä vähemmän koululiikunta perustuu kilpailemiseen ja mitä enemmän yhteispeliin, sen parempi - ja yhteispelissä ei tarvita sukupuolijakoja. Mieluummin jakoja vaikkapa eri urheilulajien mukaan siten, että kukin voi valita itseään kiinnostavia lajityyppejä."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Täytyy ylipäätään pyrkiä siihen, että asuinalueet eivät eriydy huomattavasti väestön suhteen eivätkä maahanmuuttajatkaan keskittyisi tietyille alueille."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Subjektiivinen päivähoito-oikeus on tärkeä; voi olla monia päteviä syitä tarvita päivähoitopaikkaa, vaikka toinen vanhemmista olisikin kotona."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Työn ja perheen yhteensovittamista täytyy tukea, samoin naisten tasa-arvoa työelämässä ja sitä, että myös isät voisivat ja haluaisivat jäädä kotiin ilman, että se olisi perheen talouden kannalta huonompi vaihtoehto niin kuin nykyisin usein on. Perheen tulee voida itse päättää kuinka pitkään ja paljon haluavat hoitaa lasta kotona eikä perheen talous saa tästä ratkaisusta kohtuuttomasti kärsiä. Tässä tulee tukea sitä, että myös isä ottaa asiasta vastuuta nykyisiä käytäntöjä enemmän."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Julkisessa terveydenhuollossa, etenkin sen saavutettavuudessa, on tällä hetkellä paljon petrattavaa. Siinä yksityisen mukaantulo valinnanvapauskokeilun myötä voi toimia hyvänä kirittäjänä. Nykyinen valinnanvapausmalli ei kuitenkaan ole yksityisille tuottajille taloudellisesti kannattava, joten pitkällä aikavälillä palvelua tuskin voidaan näin tuottaa, ja sitten taas on riski kustannusten karkaamisesta. Kannattamattomana yksityisenkin palvelun kattavuus voi kärsiä."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Kyllä - täydellisessä maailmassa näin olisi. Terveydenhuollon ei pitäisi olla kustannuskysymys kenellekään. Nyt julkista terveydenhuoltoa joutuvat useimmiten käyttämään he, jotka eivät ole kattavien työterveyshuoltopalveluiden piirissä ja joiden tulot eivät usein muutenkaan ole hyvät. Nykyisellään terveydenhuolto on yhdenvertaisuuskysymys eikä se sitä saisi olla. Terveyskeskusmaksuissa on kyllä kohtuulliset vuosikatot, mutta päivystys ja erikoissairaanhoito voi yhä olla kohtuuttoman kallista."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Koko Suomessa tulee säilyä kohtuulliset edellytykset asumiseen. Jyväskylän kohdalla tämä tarkoittaa vaikkapa sitä, että palveluja ei saa viedä kohtuuttoman kauas (tai ne tulee järjestää sitten vaikkapa pyörillä; säännöllisesti ja riittävän usein tuoda palveluja autokyydein tarvitsijoiden luo) tai kaavoittamista kohtuuttomasti hankaloittaa myöskään harvaan asutuilla alueilla."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "No toki. Tästä ei tosin kuntatasolla juuri päätetä."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Jyväskylällä on ollut ja on tähän yhä hyvin resursseja. Apua tarvitsevia tulee auttaa."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Uskon kannustukseen, yhteishenkeen ja positiiviseen vahvistamiseen, mutta toki myös sääntöihin."

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Kunhan näihin sisältyy solidaarisuus, lähimmäisenrakkaus ja oikeudenmukaisuus."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Yksityisillä voi olla hyvä rooli kirittäjinä, sparraajina ja vertailukohtana, mutta uskon, että kun julkisesti tuotettujen palveluiden laadusta, kattavuudesta, saavutettavuudesta ja kustannustehokkuudesta pidetään huolta, on se yleensä paras ja tasavertaisin tapa palvelujen tuottamiseen kuntalaisille. Jos julkisen puolen resurssit eivät riitä, silloin voidaan tarvita ulkoistuksia."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Maltillinen verojen korottaminen on oikeudenmukaisinta, varsinkin jos kyse on progressiivisesta tuloverotuksesta."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Pienet tuloerot voivat olla, mutta suuret eivät. Eipä se useinkaan ole lahjakkuudesta ja ahkeruudesta kiinni, vaan siitä millaiset kortit on sattunut saamaan ja kuinka elämä kohtelee."

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Vähän tiukilla on viime aikoina menty eikä väestön nykyinen ikärakenne asiaa helpota, mutta kyse on pitkälti arvovalinnoista siinä, mihin rahaa laitetaan. Hyvinvointiyhteiskunnasta, tasa-arvoisista ja yhdenvertaisista palveluista tulee pitää kiinni (ja niihin tulee taas/yhä pyrkiä)."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Ei näitä tarvitse asettaa ristiriitaan keskenään. Talouskasvusta ja työpaikkojen luomisesta voidaan huolehtia eettisesti ympäristöä kunnioittaen."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Liisa Kuparinen: "Ympäristöstä huolehtimisessa täytyy katsoa pitkälle - kymmenien, satojen ja tuhansien vuosien päähän."