Kuntavaalit 2017

Antti Yli-Tainio
Vihr
Jyväskylä
381 
Vaalitulos {{getStatus('IN_RESERVE')}}
Kunta Jyväskylä
Ikä 35
Koulutustaso KTM, FM
Yhteystiedot  

Olen jyväskyläläinen varavaltuutettu, koulutukseltani kauppatieteiden ja filosofian maisteri. Olen ollut edistämässä yhteisiä asioita koko aikuisikäni. Ensin järjestöissä ja nyt 8 vuotta kunnallispolitiikassa. Haluan että Jyväskylä on meille kaikille parempi paikka asua. Haluan erityisesti laittaa Jyväskylän sisäilmaongelmat kuriin, kehittää joukkoliikennettä, ja laittaa katujen talvikunnossapidon kuntoon. Jyväskylä menestyy toimimalla fiksummin! Haluan myös edistää lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta. Päivähoito ja iltapäivätoimintaan osallistuminen eivät saa olla vanhempien varallisuudesta kiinni. Myöskään Jyväskylän nuoret eivät ole nyt keskenään tasa-arvoisia: myös Kortepohjaan, Lohikoskelle ja Keljonkankaalle tarvitaan nuorisotilat.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 132 +20
  ennakkoon 45  
  vaalipäivänä 87  
Osuus kunnan äänistä 0.2%  
  ennakkoon 0.2%  
  vaalipäivänä 0.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Jyväskylän päivähoitoryhmien aikuisten ja lasten suhdeluku on 1/7, kun se lain mukaan voisi olla 1/8. Jos kunnan menoja joudutaan karsimaan, päivähoidon suhdeluku tulee nostaa lain sallimaan maksimiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Olen keskustellut asiasta päiväkotien henkilökunnan kanssa. Jo nykyinen suhdeluku voi olla haastava."

2 / 30

Kirkkopuiston alle ei saa rakentaa parkkihallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Jyväskylän kaunis Kirkkopuisto tulee säilyttää. En kuitenkaan näe estettä rakentaa Kirkkopuiston alle, jos keskustan pysäköintitilanne sitä edellyttää."

3 / 30

Tourulan avovankilan rakentamissuunnitelma on pysäytettävä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Avovankilaa ei tule rakentaa Tourulaan, eli käytännössä aivan keskustan tuntumaan. Syrjemmälle sitä voi harkita, sillä vankila ja mukana tuleva rikosseuraamusvirasto toisivat Jyväskylään kymmeniä työpaikkoja."

4 / 30

Avosairaanhoidon valinnanvapauden pitäisi Jyväskylässä laajentua koko kunnan alueelle ja mukaan pitäisi ottaa myös suun terveydenhuollon palvelut.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Saat nopeammin ja parempaa hoitoa, jos voit valita haluamasi terveyskeskuksen. Terveyskeskusten liian pitkät jonot tulee purkaa."

5 / 30

Maakunnallisesta koulutuskuntayhtymästä on luovuttava ja lukio-opetus on palautettava kaupungille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Ongelma on lukioiden rahoituksessa. Jyväskylä ei rahoita lainkaan lukioitaan itse, toisin kuin käytännössä kaikki muut kaupungit. Se on lukiolaisiamme kohtaan väärin. Opetuksen heikkeneminen on jo tosiasia, joka näkyy ylioppilaskirjoitusten arvosanoissa. Tein tästä laskelman viime syksynä, ja toin sen lukiokoulutuksen johdon tietoon. Osasin ennakoida ongelmia, ja äänestinkin siksi viime vaalikaudella sitä vastaan, että lukiot siirrettiin koulutuskuntayhtymään."

6 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Reilumpaa on tarjota omistajalle riittävä korvaus, tai käyttää kunnan etuosto-oikeutta kaupantekotilanteessa."

7 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Oikeus valittaa viranomaisten päätöksistä on kansalaisten perusoikeuksia. Päätöksentekoa tulee nopeuttaa lyhentämällä valitusten käsittelyaikoja hallinto-oikeudessa. Sama ongelma koskee kaikkia kunnallisia päätöksiä, ei pelkästään kaavoitusta."

8 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Kaikki eivät pärjää ilman omaa autoa, ja henkilöautojen määrä Jyväskylässä kasvaa koko ajan. Pienemmät autopaikkavaatimukset esimerkiksi opiskelija-asuntoloille ovat kuitenkin hyvä asia. Jyväskylän joukkoliikennettä tulee kehittää edelleen, jotta se olisi entistä varteenotettavampi vaihtoehto omalle autolle. Puolustin äänekkäästi ratkaisua, jossa Jyväskylä otti joitain vuosia sitten joukkoliikenteen järjestämisen omalle vastuulleen."

9 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Vaarallisimmat väylät pitää puhdistaa ja hiekoittaa ensin riippumatta siitä, ovatko ne autoteitä, jalkakäytäviä tai pyöräteitä. Jalkakäytävien talvikunnossapito pitää siirtää takaisin kaupungin vastuulle. Kunnossapidon jakamisessa sadoille eri kiinteistöille ei ole mitään järkeä. Jokainen kaatuminen puutteellisen hoidon vuoksi on liikaa."

10 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Kunnan tulee huolehtia sekä joukkoliikenteen että yksityisautoilun edellytyksistä. Joukkoliikennettä tulee aktiivisesti kehittää siten, että se palvelee entistä paremmin asukkaiden tarpeita, ja on myös houkuttelevampi vaihtoehto oman auton käytölle."

11 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Kirjat, lukusalit, musiikki ja elokuvat tulevat jatkossakin olemaan kirjastojen perustehtäviä. Uuden ideointi on silti tervetullutta."

12 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Tärkeintä on, että kouluverkko palvelee asukkaita. Koulumatkojen tulee olla turvallisia eivätkä ne saa olla kohtuuttoman pitkiä. Koulujen sisäilmaongelmat pitää korjata heti. Myös luokkakokojen tulee olla kohtuullisia."

13 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Jokainen haluaa lapselleen parasta. Koulujen mahdollisiin ongelmiin tulee puuttua päättäväisesti. Sisäilmaongelmat tulee korjata viivytyksettä, ja rakentamisen aikaista valvontaa tulee parantaa, jotta uusia sisäilmaongelmia ei pääse syntymään."

14 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Kannatan yhteisiä liikuntatunteja alakoulussa. Joidenkin tutkimusten mukaan yhteisillä liikuntatunneilla yläkoulussa voi kuitenkin olla kielteinen vaikutus tyttöjen motivaatiolle tai itsetunnolle. Moni tyttö pelaisi silti mieluummin enemmän joukkuepelejä poikien tapaan, esimerkiksi aerobicin sijaan."

15 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Esimerkiksi heikko kielitaito edellyttää erityistä tukea. Kaupungin tulee myöntää näissä tilanteissa koululle enemmän rahaa esimerkiksi koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. Tuen tarve riippuu lapsesta yksilönä, ei tämän kansallisuudesta. Jyväskylällä on parantamisen varaa erityistarpeiden huomioimisessa."

16 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Perhe on kuntaa parempi arvioimaan, onko koko- vai puolipäiväinen hoito lapsen kannalta parempi. Puolipäiväinen hoitopaikka voi vaikeuttaa töiden vastaanottamista."

17 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Nykyinen kotihoidontuki on liian pieni."

18 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Tuottajaa tärkempää on, että hoitoon pääsee nopeasti ja palvelu on laadukasta. Kunnan tulee huolehtia siitä, että kaikki palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti."

19 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Ongelma ei ole käyntimaksuissa vaan siinä, että perusturvan taso on Suomessa liian matala. Tätä mieltä on myös Euroopan neuvosto, joka on toistuvasti moittinut Suomea asiasta."

20 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Muuttosuunta on selvästi kaupunkeihin päin. Järkevällä kaavoituksella voidaan turvata riittävät palvelut myös Jyväskylän reuna-alueiden asukkaille."

21 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Avioliitto- ja adoptio-oikeudesta ei päätetä kunnanvaltuustoissa."

22 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Valtion tulisi korvata kunnille turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset nykyistä pidemmältä ajalta."

23 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Politiikassa tärkeintä on ymmärtää päätöstensä seuraukset. Se muuttaako jokin päätös sinun arkeasi parempaan suuntaan on minulle paljon tärkeämpää, kuin tietyn ideologian toteuttaminen."

25 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Yksityistäminen toimii joskus hyvin, mutta ei ratkaise kaikkia ongelmia. Jyväskylän tulee ennen kaikkea kiinnittää enemmän huomiota omien palveluidensa kustannustehokkuuteen. Olen laskenut, että Jyväskylä käyttää vuodessa 20 miljoonaa euroa enemmän ikäihmisten kotihoitoon kuin muut suuret kaupungit. Ylimääräinen raha ei silti näy parempana palveluna."

26 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Kaupungilta tulee ensisijassa vaatia parempaa kustannustehokkuutta. Tämän eteen olen työskennellyt kaupungin tarkastuslautakunnassa, ja saanut toiminnastani runsaasti kiitosta. Olin esimerkiksi aloitteentekijä siinä, että kaupungin ja sairaanhoitopiirin ruokapalvelut yhdistettiin."

27 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

28 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Kuntien verotulot laskevat väistämättä työikäisten määrän vähentyessä. Minusta se on kuitenkin vain haaste järjestää kunnan palvelut fiksummin, leikkaamisen tai verojen korottamisen sijaan. Jyväskylä pystyy parempaan."

29 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Pitää etsiä sellaiset ratkaisut, että talouskasvu, työpaikat ja ympäristöasiat eivät ole keskenään ristiriidassa."

30 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Yli-Tainio: "Esimerkiksi Jyväsjärvi päästettiin aikoinaan niin huonoon kuntoon, ettei siinä voinut uida."