Kuntavaalit 2017

Alia Dannenberg
Vas
Joensuu
41 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Joensuu
Ikä 42
Koulutustaso FT, KTM
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Olen fysiikan tohtori, kauppatieteiden maisteri, talousalan yrittäjä ja kirjailija. Olen työskennellyt tarkastajana julkisella ja yksityisellä sektorilla, ja olen Joensuun kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen. Työni myötä minulle on muodostunut kattava kuva julkisen sektorin talouteen liittyvistä ongelmista niin kunnan kuin valtakunnankin tasolla. Olen kiitollinen Suomen hyvinvointivaltiolle, joka on antanut minulle mahdollisuuden käyttää kykyjäni ja päästä elämässä eteenpäin. Olen sukuni ensimmäinen ylioppilas, maisteri ja tohtori. En kuitenkaan ole unohtanut taustaani, vaan maksan mielelläni veroni, koska saamani mahdollisuudet kuuluvat myös tuleville sukupolville. Taistelen myös kaikkien ihmisten yleisen ja yhtäläisen tasa-arvon puolesta. Shakissa olen kolminkertainen naisten SM-mitalisti. Tylsistä talousasioista pyrin kirjoittamaan mahdollisimman viihteellisiä dekkareita. Sotilasarvoltani olen reservin luutnantti – mistä tosin irtisanoudun välittömästi, jos Suomi liittyy Natoon.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 247 +247
  ennakkoon 126  
  vaalipäivänä 121  
Osuus kunnan äänistä 0.8%  
  ennakkoon 0.8%  
  vaalipäivänä 0.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 30

Kuntani pitäisi rohkeammin käyttää maiden pakkolunastuksia kaavoituksen vauhdittamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Kaavoitus on altis rakenteelliselle korruptiolle."

2 / 30

Kuntalaisten valitusoikeutta kaavoituskysymyksissä tulee rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Kaavoitukseen liittyy paljon rakenteellista korruptiota, ja siinä liikkuu isot rahat. Kuntalaisten valitusoikeuden kaventaminen helpottaisi hyvä veli -järjestelmän toimintaa. Toki aiheettomiakin valituksia tehdään, mutta se ei ole syy kaventaa kuntalaisten olennaista oikeutta."

3 / 30

Kuntani pitäisi luopua vaatimuksesta rakentaa autopaikkoja uusien asuntojen yhteyteen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Pitäisi päästä eroon ajatuksesta, että oma auto on elämän perusedellytys. Oma auto on etenkin kaupunkialueella usein korvattavissa vaikkapa kevyellä liikenteellä, joukkoliikenteellä tai kimppa-autolla."

4 / 30

Pyörätiet ja jalkakäytävät pitäisi puhdistaa lumesta ja hiekoittaa ennen autoteitä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Prioriteettilistalla ensimmäisenä tulee olla niin pyöräilyn kuin autoilunkin pääväylät. Pyöräteiden auraamiseen panostaminen lisää talvipyöräilyn houkuttelevuutta. Jos pyörätiet aurataan ennen autoteitä, on myös pidettävä huoli, että autoteitä aurattaessa ei aurata pyöräteitä uudelleen umpeen."

5 / 30

Kunnassani on tärkeämpää huolehtia yksityisautoilun edellytyksistä kuin joukkoliikenteestä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Joensuu koostuu kaupunkimaisesta keskusta-alueesta ja ympäröivästä maaseutumaisesta alueesta. Joensuun keskustaa on rakennettu liikaa yksityisautoilun ehdoilla, ja keskusta-alueella tulisi ehdottomasti pyrkiä joukkolikenteen lisäämiseen, mikä on sekä ympäristöystävällinen että taloudellisesti tehokkain vaihtoehto. Maaseutualueilla joukkoliikenteen edellytykset ovat heikommat, joten siellä tulee huolehtia sekä joukkoliikenteen että yksityisautoilun toimivuudesta."

6 / 30

Kirjastojen pitäisi keskittyä kirjoihin, eikä laajentua enempää tavaroiden lainaamiseen tai muille vastaaville uusille alueille

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Kirjastot ovat koko kansan yhteisiä olohuoneita ja kohtaamispaikkoja. Tätä yhteisöllistä ajatusta tukisi se, etteivät kirjastot pitäytyisi tiukasti pelkissä kirjoissa. Lisäksi jakamiskulttuuri on tulevaisuutta, ja kirjastoilla on siihen valmis infrastruktuuri olemassa."

7 / 30

Kuntani nykyinen kouluverkko tulee säilyttää sellaisenaan, vaikka se aiheuttaisi kustannuksia kuntalaisille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Kouluverkon karsiminen on eriarvoistavaa. Koululaiset ovat Joensuun tulevaisuuden toivo. Emmehän halua syödä tulevaisuuden eväitä nyt? Kaupunginlaajuisella järkevällä taloudenpidolla löytyy koulutoimeen rahaa, minkä lisäksi koulutoimessa talousvalvonnan lisääminen todennäköisesti vähentää resurssihukkaa itse koulutoimen siitä kärsimättä."

8 / 30

Vanhempien oikeutta valita lastensa koulu tulisi rajoittaa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Joensuussa koulujen eriytyminen ei ainakaan vielä ole muodostunut ongelmaksi. Koulun valitsemisen rajoittamisesta voi tulla toisenlaisia ongelmia, esimerkiksi hyväosaisten asuinalueiden muodostuminen näiden muuttaessa lähelle suosikkikouluaan ja näiden alueiden asuntojen hintojen kohtuuton nousu."

9 / 30

Koulujen liikuntatuntien pitäisi olla tytöille ja pojille yhteiset.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Tämä muutos todennäköisesti lisäisi yhteishenkeä luokassa ja helpottaisi sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden tilannetta. Jos ryhmiä on tarpeen jakaa pienemmiksi, se kannattaa tehdä oppilaiden liikunnallisen kiinnostuksen eikä sukupuolen mukaan."

10 / 30

Koululuokissa tulisi olla ylärajat maahanmuuttajalasten osuudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Mielestäni on järkevää kotouttamispolitiikkaa, että ei luoda maahanmuuttajalapsista koostuvia luokkia, vaan heidät otetaan mukaan ja sekoitetaan muiden lasten joukkoon. Ehdottomat säännöt ja rajat voivat kuitenkin tuottaa ongelmia enemmän kuin ratkaista niitä, joten en kannata niitä."

11 / 30

Kuntani pitää taata kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille alle 3-vuotiaille, vaikka näiden vanhemmista toinen olisikin kotona.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Lapsella on oltava subjektiivinen oikeus päivähoitoon."

12 / 30

Kuntani pitäisi tukea rahallisesti lasten hoitamista kotona nykyistä enemmän.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Mahdollistaa pienten lasten lapsentahtisen vanhemmuuden."

13 / 30

Haluaisin että alueeni terveyspalveluiden tuottaja on mieluummin julkinen kuin yksityinen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Ei ulkoistetun palvelun tarjoaja hyvää hyvyyttään palvelua kunnalle tarjoa, vaan voittojen toivossa (ja voi olla, että siirtää voitot ulkomaisiin veroparatiiseihin, mistä on esimerkkejäkin). Kaupungin omana työnä tehtynä kaupungille tulee maksettavaksi vain palvelusta aiheutuvat kustannukset. Ulkoistetun palvelun tarjoajalle pitää maksaa edellä mainittujen lisäksi vielä hänen voitto-osuutensa."

14 / 30

Julkisten terveyspalvelujen asiakasmaksut tulisi poistaa kokonaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Asiakasmaksut toimivat regressiivisen verotuksen tavoin, eli suurituloinen maksaa suhteellisesti vähemmän kuin pienituloinen. Pienituloiselle asiakasmaksut voivat muodostaa kynnyksen hoidattaa itseään terveeksi, mikä aiheuttaa terveyserojen jakautumista tulojen mukaan. Mielestäni kaikilla, myös pienituloisilla ja työttömillä, on oikeus terveyteen ja hyvinvointiin."

15 / 30

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Ei ole järkevää keskittää koko maan väestöä muutaman tuhannen neliökilometrin alueelle, vaan asumisen on oltava mahdollista missä tahansa päin Suomea. Valtion nykyinen aluepolitiikka kuitenkin tukee vahvasti Etelä-Suomea. Tämä suuntaus on käännettävä ja tuettava erityisesti maakuntien kasvukeskuksia, esimerkiksi hajasijoittamalla virastoja ja tutkimuslaitoksia, ylläpitämällä kattavaa oppilaitosverkkoa sekä tukemalla kullekin seudulle sopivaa elinkeinotoimintaa."

16 / 30

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Ehdottomasti kyllä. Perustuslaki kieltää syrjinnän muun muassa seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Tasa-arvoisen avioliittolain voimaan astumisen myötä Suomi ottaa jälleen pari askelta sivistyneen oikeusvaltion suuntaan."

17 / 30

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Meille saa tulla. Meillä ei syrjitä ketään. Turvapaikanhakijoista suurin osa tulee sellaisista oloista ja taistelutantereilta, missä ekstreme-matkailijalla menisi pupu pöksyyn muutaman sekunnin kuluessa saapumisesta. Meidän velvollisuutemme ihmisinä on auttaa."

18 / 30

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Kurilla ei ole saatu koulukiusaamisongelmaa ratkaistua, eikä pelkällä kurilla saa myöskään kunnioitusta. Koulujen ongelmat saadaan ratkaistua paremmin kehittämällä opetusta siten, että oppilaat otetaan entistä paremmin huomioon yksilöinä. Peruskäytöstapojen tulee toki olla kaikilla hallussa, mutta vastuu siitä kuuluu vähintään yhtä paljon kodeille kuin koululle."

19 / 30

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Vapaus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat mielestäni politiikalle paljon parempi arvopohja."

20 / 30

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Sivistyneen yhteiskunnan velvollisuuksiin kuuluu kansalaisten terveydestä, hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtiminen ilman taloudellisen voiton tavoittelua."

21 / 30

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Lisäksi veroprogressiota tulisi jyrkentää. Julkinen sektori on jo nyt ajettu liian ahtaalle, ja sosiaalietuudet ovat jääneet pahasti jälkeen yleisestä kustannustasosta."

22 / 30

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta suuret tuloerot ovat pikemminkin sattumanvaraisia (ja mahdollisesti perityn aseman kautta saatuja) kuin palkinto lahjakkuudesta ja ahkeruudesta. Pienemmät tuloerot myös edistävät taloudellista aktiivisuutta. Porvarikin nukkuu paremmin, kun hänen ei tarvitse pelätä liian ahtaalle ajettujen alaistensa vallankumousta."

23 / 30

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Nykyisen kaltainen varjotalous ja veronkierto on liian raskasta yhteiskunnalle. Taloudellisestihan Suomella menee paremmin kuin koskaan, joten on naurettavaa väittää, ettei meillä muka olisi enää varaa samaan palvelutasoon kuin aiemmin."

24 / 30

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Meillä on vain tämä yksi maapallo, jota jo nyt kulutetaan vuosittain puolentoista edestä. Omaan pesään ei kannata ulostaa. Suomessa olisi syytä panostaa ympäristöteknologiaan, joka on ehdottomasti tulevaisuuden ala. Sillä saadaan talouskasvua ja työpaikkoja. Toisaalta jatkuva talouskasvu ei muutenkaan ole mahdollista, joten olisi hyvä alkaa jo nyt totutella ajatukseen elämän leppoistamisesta ja turhasta kulutuksesta luopumisesta, joka väistämättä on edessä ennemmin tai myöhemmin."

25 / 30

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Me emme omista luontoa, vaan se on meillä lainassa lapsiltamme. Millaisen maailman haluamme jättää tuleville sukupolville? Tuskin sentään elinkelvottomaksi kulutetun."

26 / 30

Suuria ruokakauppoja pitää saada perustaa vapaasti keskustojen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Ei, koska se ruokkii ympäristölle vahingollista ja ihmisiä eriarvoistavaa yksityisautoilua. Kaupunkikeskustoja ja asuinalueita tulee tiivistää, ja oikeudenmukaisella kaavoituksella taata näille alueille hyviä kauppapaikkoja muillekin kuin tietyille suurille ketjuille."

27 / 30

Yritysten houkuttelemiseksi kuntani pitää rakentaa tiloja ja teitä uusille yrittäjille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Erityisesti pienyrityksille, sillä ne ovat jääneet Joensuussa lapsipuolen asemaan ja suurten yritysten jalkoihin kaupungin tukitoimista päätettäessä."

28 / 30

Kuntani on tärkeää tarjota palveluilta myös syrjäkylille ja reuna-alueille, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Tämä antaa ihmisille aidon valinnanvapauden päättää, asuako kaupunkimaisissa vai maaseutumaisissa oloissa. Ei ole syytä pakottaa ihmisiä muuttamaan kaupunkialueille, sillä olemme erilaisia ja viihdymme erilaisissa paikoissa."

29 / 30

Kuntani pitäisi tukea enemmän kuntoliikuntaa, vaikka kilpaurheilun kustannuksella.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Kuntoliikunta on kansanterveys- ja hyvinvointikysymys. Kilpaurheilu on lähinnä pr-toimintaa."

30 / 30

Kuntani pitäisi torjua tuulivoiman rakentaminen alueelleen.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Alia Dannenberg: "Fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon, ja tuulivoima on siihen yksi varteenotettava vaihtoehto. Toki muitakin uusiutuvia energianlähteitä on otettava käyttöön."