Kuntavaalit 2017

Niilo Kärki
PS
Vantaa
277 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Vantaa
Ikä 61
Koulutustaso everstiluutnantti evp
Lasten lukumäärä 7
Yhteystiedot  

Niilo Kärki, everstiluutnantti evp, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan jäsen, naimisissa; 7 lasta, 7 lastenlasta. Syntynyt (-55) ja käynyt kansakoulun Alatorniolla (nykyisin osa Tornion kaupunkia). Ylioppilaaksi Oulun Normaalilyseosta. Opiskeluajan ja upseerinuran alun asuin Helsingissä. Nykyisin asun Vantaan Hiekkaharjussa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 522 +232
  ennakkoon 184  
  vaalipäivänä 338  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.6%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Segregaatio on ongelma, johon on puututtava monin eri keinoin. Opettajat: Maahanmuuttajien kasautuminen samoihin lähiöihin tuo ongelmia. Opettajien kokemusten mukaisesti ylärajat on syytä asettaa. Ellei rajoja aseteta, segregaatio tulee vain voimistumaan. Vantaalla vieraskielisten määrä koulussa vaihtelee; alle 5% = 9 koulua, alle 10% +11kpl,... yli 20% 14 koulua, joista yli 40% 2 koulua. (tilastossa kouluja 49 kpl)"

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Palveluista ja niiden tasoista leikkaukset ovat harkitusti kohdennettavissa. Äyrin korotuksen kohdistumista on vaikeampi ohjata. Verotuksen taso on jo harmillisen korkea."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Terveellinen ruoka edullisesti on tärkeintä. Koulu ei saa olla yksittäisten asennevalintojen temmellyskenttä."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Kriisiapu ja hätäapu ovat itsestäänselviä, mutta ne eivät voi toistua. Kunnan auttamisesta seuraa automaattisesti viranomaiskäsittely ja sen mukaiset jatkotoimenpiteet."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Julkisia palveluja voidaan hankkia palveluseteleillä hieman nykyistä enemmän."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Asuinaluejako ei ole sosiaalisen subvention tai palvelusten järjestämisen peruste."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Vantaa on jo 2015 tilaston mukaan monikulttuurisin kunta. Työttömyysaste korkea. Turvapaikanhakijoista päättää valtio, siksi valtion tulee täysimääräisesti hoitaa kotoutumiskulut järjestelyineen. Huom ! Turvapaikanhaku EI ole reitti siirtolaisuuteen! Se ei ole reitti kansalaisuuden hankkimiseen. Euroopan kokemukset osoittavat ainoan toimivan järjestelyn; kv. yhteisö johtaa ja koordinoi humanitäärisen avun kriisialueiden läheisyydessä."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Ei liitosta Helsinkiin tai Espooseen, eikä yhteen Helsingin ja Espoon kanssa."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Kirjastopalvelut on hyvä pitää maksuttomina asiakkaille, kunnan ilmaispalveluna. Veroja maksavat maksavat kulut. Epäilyttää maksubyrokratian edes teorettinen järkevyys."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Yleislinjauksella ei pidä käsitellä hyvin erilaisia kulttuuripalvelujen talousperusteita."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Vaikuttaa jo nyt. En tunne niin yksityiskohtaisesti, että voisin sanoa, onko syytä vaikuttaa nykyistä vahvemmin."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Vaikka Vantaan talous sen edes teoriassa kestäisi, en pitäisi verovarojen onnistuneena kohdentamisena. Jo nyt kunta subventoi noin 50% vantaalaisten HSL-kuluista; muuten lippujen hinnat olisivat siis lähes kaksinkertaiset."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Verotuksen muutokset on käsiteltävä kaikki yhdessä, verotus on kokonaisuus."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Yksilöiden valinnanvapautta ei tule rajoittaa. On silti selvää, ettei "luonnonrauhaan" muuttaneella ole oikeutta vaatia samantasoisia yhteiskunnan palveluja yhtä nopealla palveluaikautuksella kuin esim. Tampereen rautatieaseman läheisyydessä. Mitä tarkoitetaan "koko Suomi asuttuna" - joka kunnassa nytkin asutaan."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Luokkahuoneessa tai ulkopuolella, turvallinen järjestely. Opetusrauha pitää säilyä."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Erilaiset tiede-, musiikki-, urheilu- jne luokat ovat jo erikseen."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Ikävä kyllä, siltä näyttää monin paikoin, eri puolilla Suomea. Tämän estämiseksi on kehitettävä seurantaa, valvontaa, läpinäkyvyyttä."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Sukupuoli EI SAISI olla peruste missään virkojen, luottamuspaikkojen tai tehtävien täytössä."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Monikulttuurisuus tulkitaan usein eri tavoilla. Moninaista kulttuuria ovat erilaiset ravintola- ja kulttuuripalvelut. Kaikkien on Suomessa noudatettava Suomen lakia, yhteiskuntajärjestystä ja Suomen allekirjoittamia kv. sopimuksia, kuten YK:n ihmisoikeussopimusta, naisten oikeuksien sopimusta ja lasten oikeuksien sopimusta - etnisestä taustasta ja mahdollisesta uskonnosta riippumatta. 'Tukholmalainen monikulttuurisuus' EI ole kunnalle hyvä asia. Sharia-laki ei voi olla rinnakkaisyhteiskuntana."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Millaisilla ehdoilla, edellytyksillä, kenen valvomana, ... Tämäkään ei ole valtuustoasia."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Mitä kysymyksellä tarkoitetaan.? Kuka katsoo? Millaisilla perusteilla? Nytkin jokainen osallistu terveysongelmiensa hoidon kustannuksiin, syystä riippumatta. Enemmän kuin nyt?"

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Perinteistä avioliitto-termiä ei tule muuttaa. Oikeudet määriteltäköön lakiteksteissä, muistaen tärkeimpänä lapsen oikeudet. Avio- , avo- tai pariliitossa ei ole oikeuksia lapseen. Lapsella on lapsen oikeudet. Tämäkään ei ole valtuustoasia."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Olemme jo tilanteessa, jossa sisäministeriö on holtittomalla, Dublin-sopimuksen vastaisella turvapaikka-asioiden hoitamisella vakavasti vaurioittanut julkisten palveluiden ja sosiaalietuuksien talouspohjan; kulut yli miljardi vuosittain, kun valtion vuosibudjetti on noin 53-54 miljardia. Johtopäätös on selvä ja yksinkertainen; Suomi EI VOI olla maapallon sosiaalitoimisto omien kansalaisten kustannuksella."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niilo Kärki: "Voimakas tuloerojen kasvu saattaa olla haitallista. Suomessa tuloerot ovat Eurooppalaisittain verrattuna kohtuullisen pienet. Tämäkään ei ole valtuustoasia."