Kuntavaalit 2017

Eve Rämö
Vihr
Vantaa
211 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Vantaa
Ikä 33
Koulutustaso AMK
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Sydän. Järki. Tahto. Olen 33 -vuotias Vantaalainen, aktiivinen inhimillisyyden ja tasa-arvon puolustaja. Olen koulutukseltani sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja ja työskennellyt monipuolisesti sosiaalialalla, erityisesti lastensuojelussa, lasten, nuorten ja perheiden parissa. Empatia, toisista huolehtiminen ja oikeudenmukaisuus ovat minussa myötäsyntyisiä ominaisuuksia. Haluan puhua heidän puolestaan, joiden oma ääni ei kanna. Kampanjani pääteemoja ovat lasten ja perheiden hyvinvointi, lastensuojelun riittävät resurssit, laadukas koulutus ja terveet rakennukset. Lisäksi on tärkeää pitää lähiluontomme elävänä ja tarjota riittäviä harrastusmahdollisuuksia. Päätöksenteossa pidän tärkeänä sitä, että se on aidosti avointa ja demokraattista ja että siihen voi vaikuttaa. Päätöksenteko ei saa karata liian kauas käytännön tasosta. Asun Korsossa puolisoni ja kissojeni kanssa. Olen aktiivinen kotikissaharrastaja ja luonnon ystävä, joka viihtyy vapaa-ajallaan metsässä vaeltaen ja sienestäen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 377 +202
  ennakkoon 115  
  vaalipäivänä 262  
Osuus kunnan äänistä 0.4%  
  ennakkoon 0.3%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Haaste on enemmänkin kaupunkisuunnittelussa - asuinalueiden eriytyminen tulee pysäyttää ja kehittää asuinaluieita eläviksi kaupunkikeskuksiksi jotka houkuttelvat kaikenlaisia asukkaita. Ideaali tilanne on, kun kouluissa ja luokissa on kaikenlaisia oppijoita ja opiskelijoita."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Julkisen sektorin rakenteissa on paljon hyvää ja usein kunnat tuottavat palvelut erittäin tehokkaasti ja edullisesti. Julkista sektoria tulee kuitenkin uudistaa ja jäykistyneitä ja byrokraattisia rakenteita purkaa. Julkisista palveluista ei voida loputtomiin säästää höyläten ilman että palvelut kärsivät merkittävästi. Suuret säästöt tulee tehdä rakenteellisilla muutoksilla ja satsaamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Ruokailutottumuksilla on huomattava vaikutus ravinnejalanjälkeen, esimerkiksi Itämeren saastumiseen. Suurin ravinnekuormitus aiheutuu ruokavaliosta, jossa eläinperäisten tuotteiden määrä – naudanliha, maitotuotteet – on suuri. Jo yksi kasvisruokapäivä viikossa on merkittävä ravinnekuorman kannalta."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Esimerkiksi perusterveydenhuolto tulisi turvata jokaiselle, etenkin lapsille."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Tärkeämpää kuin yksityistäminen tulee olla hinta ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus. Joillain aloilla ulkoistaminen on tuonut säästöjä ja laatua ja toisaalla kasvattanut julkisen sektorin menoja."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Hyvätuloiset maksavat suuren osan verotuloistamme joten olisi omituista, jos heille ei tarjottaisi julkisia palveluita. Julkisten palveluiden käyttö ei myöskään saa jakautua hyvä- ja huonotuloisten palveluiksi."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Vantaan tulee vastaanottaa turvapaikan saaneita ihmisiä kestokykynsä verran. Kotoutumiseen tulee olla riittävät resurssit - huonosti hoidettu kotoutuminen on kallista ja syrjäyttää tulijoita. Hädänalaisia ihmisiä on aina autettava."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Metropolialueen yhdistymisestä on puhuttu ja SOTE uudistuksen myötä asiasta varmasti herää uusi keskustelu.Toimiva metropoli on varmasti kaikkien etu. Metropolialueella asuu paljon ihmisiä joten esimerkiksi liikennettä ja palveluita suunnitellessa kannattaa huomioida koko metropolialue eikä vain yksi kaupunki. Elävä metropoli koostuu toimivista kaupungeista jotka tekevät laajaa yhteistyötä."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Kirjasto on peruspalvelu jonka toimintaa ei saa rapauttaa. Laaja ja hyvä kirjavalikoima pitää yllä kuntalaisten lukutaitoa ja aktiivisuutta. Kirjastojen yksi suurimmista käyttäjäryhmistä on lapset ja perheet. Lainaamisen maksullisuus rajoittaisi pienituloisten mahdollisuutta kirjastopalveluiden käyttöön."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Kulttuuripalveluista tulee voida säästää samassa suhteessa kuin muistakin palveluista. Vantaan tulee kuitenkin mahdollistaa elävät ja laadukkaat kulttuuripalvelut."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Kannatan lapsen subjektiivista kokoaikaista oikeutta päivähoitoon. Päivähoito on laadukasta varhaiskasvatusta. Pienten (ja isompienkin) ryhmäkoot tulee olla suositusten mukaisia jotta laatu toteutuu. Vihreät kannattavat 6+6+6 vanhempainvapaiden jakautumista. Toivon myös, että kotihoidontuki jakautuisi tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Kannatan uuden, ylimmän maksuluokan lisäystä maksuluokkiin. Samoin pienimmän maksuluokan maksuja voitaisiin hieman nostaa."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Tulevaisuuden Vantaalla tämä voisi olla mahdollista! Jo nyt meidän tulee kuitenkin kehittää joukkoliikennettä tehokkaaksi ja edulliseksi jotta se olisi aito vaihtoehto yksityisautoilulle."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Pääomatulojen verotusta tulisi tarkastella kokonaisuudessaan uudelleen. Verot tulisi ainakin osaksi maksaa kotikuntaan."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Jokaisella tulee olla vapaus valita asuinpaikkansa. On kohdattava se tosiasia että tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa tehokkaammat palvelut ja liikkumiset. Elävä maaseutu on myös tärkeää. Myös harvaan asutuilla seuduilla täytyy olla julkista liikennettä liikkumiseen."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Koulujen ja opettajien tulee luoda kouluun säännöt jotka mahdollistavat parhaan mahdollisen oppimisen. Älypuhelimia voidaan hyödyntää oppimisessa monin keinoin. Kieltämisen sijaan tulisi hyödyntää uutta tekniikkaa ja osaamista. Varmasti on hetkiä joihin puhelimet eivät sovi - silloin niille tulee olla turvallinen paikka jossa niitä voidaan säilöä."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "On aika kamala ajatus jakaa oppilaat lahjakkaiden ja vähemmän lahjakkaiden oppilaiden ryhmiin. Sen sijaan tulisi tarjota tukea heikommille oppijoille sekä lisäopetusta erityisen lahjakkaille oppijoille. Erityistä tukea siis osaamisen molempiin ääripäihin."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Vantaalla valta on ollut pitkään samoissa käsissä. Tämä on mahdollistanut päätöksenteon hyvä veli- verkostot ja julki tulleet väärinkäytökset. Tähän olisi hyvä saada muutos uudistamalla päätöksentekijöiden joukkoa."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Ammattialojen sukupuolittuneisuuden vuoksi tämä taitaa olla mahdotonta. Ideaali maailmassa esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä olisi suurinpiirtein saman verran molempia sukupuolia. Tavoite tasa-arvoon on hyvä tiedostaa ja olla olemassa."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Suomessa on riittävä perusturva. Suomessa perusturva kattaa elämisen niin, ettei siihen oikeutetuilla on tarvetta kerjäämiseen. On ihmisiä, jotka tippuvat läpi turvaverkoista, heidän auttamisekseen on kehitettävä uusia työmuotoja ongelman ratkaisemiseksi. Valitettavan usein kerjääminen on suurta bisnestä eikä suomalaisen tule rahoittaa sitä millään muotoa."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Kulttuurien moninaisuus on parhaimmillaan rikkaus.Laadukkailla kotouttamispalveluilla ja koulujen uskonnon opetuksella mahdollistamme hyvän kehityksen ja ehkäisemme ei toivottujen lieveilmiöiden syntyä."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Suomessa tulisi pohtia miten ja missä tapauksissa olisi ihmisen mahdollista saada avustettu kuolema. Nyt avustetun kuoleman haluavat matkustavat kykyjensä mukaan maihin, joissa se on mahdollista."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Uskon että veroja maksamalla suomalainen ostaa itselleen tietyt peruspalvelut. Laadukas terveydenhoito kuuluu mielestäni luovuttamattomiin peruspalveluihin jotka tulee kustantaa verovaroin."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Nyt jos koskaan on aika korjata tämä epätasa-arvo lakipykälistä. Rakkaus eikä vanhemmuus katso sukupuolta. Myös isyyslakia on uudistettava ja transseksuaalien ja vammaisten pakkosterilointi lopetettava."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Suomen tulee kantaa globaalia vastuuta maailman hädästä. Paras tapa hillitä pakolaistilannetta on parantaa olosuhteista lähtömaissa. Ihmiset haluavat ensisijaisesti jäädä kotimaahansa. Suomessa asuville ulkomaalaisille tulee olla tarjolla riittävät palvelut. Syrjäytyminen ei palvele ketään vaan tulee entistä kalliimmaksi."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Eve Rämö: "Tulo- ja varallisuuserojen kaventamisen pita?a? olla politiikan keskeisia? tavoitteita, silla? tasa- arvoisuus lisa?a? hyvinvointia. Ihmisella? on oikeus tavoitella menestysta? ja varakkuuttakin, mutta hyva? yhteiskunta tasaa eroja ihmisten va?lilla? verotuksen ja tulonsiirtojen kautta."