Kuntavaalit 2017

Niina Kivinummi
SDP
Ähtäri
12 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Ähtäri
Ikä 28
Koulutustaso Korkeakoulu
Lasten lukumäärä 4
Yhteystiedot  

Neljän lapsen äiti, fysioterapeutti ja personal trainer. Uskon vakaasti, että kuntalaisten hyvinvointiin ja erityisesti lasten hyvinvointiin panostaminen ovat pitkällä tähtäimellä tärkeimpiä kehitettäviä asioita. Hyvinvoiva kuntalainen on aktiivinen yhteisön jäsen, aktiivinen työntekijä ja huokuu hyvinvointia myös muihin ihmisiin. Hyvinvoinnin pitäisi olla tulotasosta riippumaton. Kuntatasolla voidaan tehdä päätöksiä, jotka voivat toimia esimerkkinä myös valtakunnallisesti. Esimerkiksi kannustimet liikkumiseen ja terveisiin elämäntapoihin sekä työntekemiseen kannustaminen päivähoitomaksujen alentamisen kautta ovat linjauksia, joihin toivoisin meidän rohkeasti tarttuvan.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 94 +94
  ennakkoon 48  
  vaalipäivänä 46  
Osuus kunnan äänistä 3.3%  
  ennakkoon 2.9%  
  vaalipäivänä 3.8%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Nykyisellään jo opettajat ovat kovien vaatimusten edessä, joten ei voida olettaa, että näillä resurseilla ja luokkakoilla heidän täytyisi pystyä vastaamaan myös maahanmuuttajalasten tarpeisiin."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Näin kustannukset jakautuvat tasaisesti, eikä palveluiden saanti esty kokonaan."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Tämän pitää tapahtua kuitenkin laadukkaasti ja on huolehdittava, että aterioiden ravintosisällön osalta koululaisten proteiinin saanti on riittävää."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Mikäli julkisen palvelun saaminen edellyttää useiden kymmenien tai jopa satojen kilometrien päähän kulkemista, on myös taloudellisesti järkevämpää ostaa palvelut yksityisen sektorin palveluntarjoajilta. Pitkällä juoksulla Kela- takseilla kulkeminen ei voi olla kannattavaa!"

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Tämä päätös on mielestäni asia, josta kuntalaisten tulee päästä konkreettisesti päättämään. Kunnan yleinen ilmapiiri on kotouttamiselle elinehto, joten jos yleinen ilmapiiri on negatiivinen, uskon, että kotoutus tulee olemaan ongelmallista."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Kirjasto on palvelu, joka on ollut kaikkien ulottuvissa koulutuksesta, taustasta ja tuloista huolimatta. Säilytetään sen koskemattomuus!"

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Kuuluttaisin huonoina talousaikoina talkoovoimin aikaansaatavan kulttuurin perään. Kolmannen sektrorin kautta saadaan kyllä ihmisten kulttuurinjano tyydytettyä."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Melko keskituloisetkin perheet joutuvat tällä hetkellä maksamaan suhteessa palkkoihinsa liian kovia päivähoitomaksuja. Jos kolmasosa tai puolet toisen vanhemman käteen jäävästä palkasta, perheen koosta riippuen, menee hoitomaksuihin, onko töissä käynti kovin mielekästä näille perheille?"

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Kunnassamme julkinen liikenne muodostaa niin pienen osan liikennettä ylipäänsä, etten näe tässä mitään järkeä."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Tämän säännön, kun saisi välillä meille aikuisillekin ;)"

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Tasoryhmät voivat toimia tietyissä aineissa ja tietyissä osissa tunteja. Lahjakkaiden oppilaiden turhautuminen liian helppoihin tehtäviin ja toisaalta heikompien turhautuminen liian vaikeisiin tehtäviin, tuo ongelmia luokkien dynamiikkaan. Jokaisella kurssilla voisi olla perusosio kaikille yhteinen ja sen jälkeen arvioitaisiin kunkin oppilaan kyky ja mielenkiinto oppia syvemmin. Toisaalta lahjakkaammat oppilaat voisivat hyödyntää osaamistaan tutoroinnin avulla!"

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Koska en itse (vielä) ole päässyt tarkemmin näkemään kunnan päätöksentekoa ja sitä toimiiko päätöksenteko reaaliajassa, en osaa tähän kysymykseen vastata oikeasti. Tottakai "juttuja" liikkuu, mutta haluan itse nähdä ennen mielipiteeni muodostumista."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Monikulttuurisuus on rikkaus, mikäli eri kulttuurit tuovat mukanaan positiivisia ilmiöitä arkeen ja työelämään. Rikollisuus, työttömyys ja vaatimukset eivät ole hyvää monikulttuurisuutta."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Ihminen elää ja ihminen kuolee. Saamme itse päättää, miten elämme ja meidän tulisi itse myös päättää, miten kuolemme. Toisaalta vastuu pitäisi ehdottomasti saada ihmiselle itselleen, sillä on kohtuutonta vaatia toista, valan vannonutta ihmistä lopettamaan toisen elämä."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Tiettyjen sairauksien (ns. elämäntapasairaudet) osalta kyllä, mutta tämänkin tulisi tapahtua pidempiaikaisen seurannan kautta. Jokaiselle on tarjottava mahdollisuus muutoksentekoon ja jos edelleen avusta huolimatta elämäntavat säilyvät ennallaan, tulisi kansalaisen osallistua itse kustannuksien hoitamiseen."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Uskon vahvasti tutkimusnäyttöön ja sen vuoksi haluaisin nähdä pitkällä aikavälillä toteutetun tutkimuksen samaa sukupuolta olevien vanhempien kasvattamista lapsista ennen tarkemman mielipiteen muodustumista. Tuttavapiiriini kuuluu samaa sukupuolta olevia pareja, joilla on lapsi muuten kuin adoption kautta hankittuna ja he tekevät hienoa työtä."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Hyvinvoinnin ykkössääntö; jotta voit auttaa muita, sinun täytyy ensin itse voida hyvin!"

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Niina Kivinummi: "Tuloerojen kasvun kautta taannumme kohti kehitysvaltioiden järjestelmää, jossa rikkaat määräävät ja köyhät vikisevät. Demokratia tulee kärsimään, mikäli tuloerojen kasvua ei saada hillittyä. Tuloerojen kasvun kautta ajaudumme kierteeseen, jossa jokaisella ihmisellä ei enää olekaan yhtäläisiä mahdollisuuksia elämässä menestymiseen."