Kuntavaalit 2017

Kokoomus nousi Nokian suurimmaksi ryhmäksi 20,6 prosentin ääniosuudella

Kokoomus nousi kuntavaaleissa Nokian suurimmaksi valtuustoryhmäksi. Ryhmä sai kuntavaalien äänistä 20,6 prosenttia.

Vuoden 2012 kuntavaalien suurin ryhmä oli Sdp, jonka ääniosuus putosi 6,0 prosenttiyksikköä ja on nyt 19,4 prosenttia. Toiseksi suurin ryhmä on vihreät 20,4 prosentilla äänistä.

Viime vaaleista suosiotaan lisäsi erityisesti vihreät. Ryhmä kasvatti ääniosuuttaan viime vaaleista 10,7 prosenttiyksikköä.

Eniten ääniä puolestaan menetti Sdp. Ryhmän ääniosuus laski 6,0 prosenttiyksikköä 19,4 prosenttiin.

Ehdokkaista ykkönen oli vasemmistoliiton Anne Nyman 531 äänellä. Toiseksi suosituin ehdokas oli vasemmistoliiton Anneli Lehtonen (440 ääntä) ja kolmanneksi suosituin vihreiden Piila Paalanen (392 ääntä).

Nokian äänestysvilkkaus oli näissä vaaleissa 59,9 prosenttia eli hieman heikompi kuin edellisissä vaaleissa.

Teksti on tuotettu ohjelmallisesti oikeusministeriön välittämien tietojen pohjalta.

Suurimmat puolueet

Kuntavaalien tulos koko Suomessa.

Äänet Paikat Osuus Muutos
{{ party.simpleName }} {{ party.shortName }} {{ party.votes }} {{ party.votes | numberThousand }} {{ party.elected }} {{ party.votePercent | numberPrefixNoPlus: 1}}% {{ party.votePercentChange | numberPrefix: 1 }}
Äänestysprosentti {{ areaBox.area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus : 1 }} {{ areaBox.area.turnoutPercentChange | numberPrefix : 1  }}

Ikäjakauma

Valittujen ehdokkaiden ikäjakauma

Sukupuolijakauma

Valittujen ehdokkaiden sukupuolijakauma

Miehiä {{ statsBox.genders.men + '%'}}
Naisia {{ statsBox.genders.women + '%'}}

Uuden valtuuston koostumus

Puolueiden kannatus kunnittain

Äänestysalueen suurimmat puolueet

Näin {{ areaBox.area.name }} äänesti

Äänestysprosentti {{ areaBox.area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus : 1 }}%
Äänioikeutettuja {{ areaBox.area.eligibleVoters | numberThousand}}
   Joista miehiä {{ areaBox.menPercent()| numberPrefixNoPlus : 1  }}%
   Joista naisia {{ areaBox.womenPercent()| numberPrefixNoPlus : 1  }}%
Äänestäjiä {{ areaBox.area.voters | numberThousand}}
   Hyväksyttyjä ennakkoääniä {{ areaBox.area.votesInAdvance | numberThousand}}
   Hyväksyttyjä vaalipäivän ääniä {{ areaBox.area.votesInElectionDay | numberThousand}}
   Hylättyjä ääniä {{ areaBox.area.rejectedVotes | numberThousand}}

Tällaiset kannat voittivat

Valittujen valtuutettujen vastaukset vaalikoneessa

{{$index + 1 }}. {{ stat.question }}
{{ stat.disagreePercent > 0 ? stat.disagreePercent + '%' : ''}}
{{ stat.agreePercent > 0 ? stat.agreePercent + '%' : '' }}

{{ areasBox.title }}

Äänestysalue Ääniä Äänestysprosentti
{{ area.name }} {{ area.voters }} {{ area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus: 1 }} %