Kuntavaalit 2017

Kotikunta -lista nousi Asikkalan suurimmaksi ryhmäksi 23,7 prosentin ääniosuudella

Kotikunta -lista nousi kuntavaaleissa Asikkalan suurimmaksi valtuustoryhmäksi. Ryhmä sai kuntavaalien äänistä 23,7 prosenttia.

Vuoden 2012 kuntavaalien suurin ryhmä oli keskusta, jonka ääniosuus putosi 10,7 prosenttiyksikköä ja on nyt 23,4 prosenttia. Ryhmistä kolmanneksi suurin on kokoomus 19,3 prosentilla.

Eniten ääniä menetti keskusta. Ryhmän ääniosuus laski 10,7 prosenttiyksikköä 23,4 prosenttiin.

Ehdokkaista ykkönen oli Kotikunta -listan Juri Nieminen 420 äänellä eli peräti 9,3 prosentilla kunnan kaikista äänistä. Toiseksi suosituin ehdokas oli keskustan Hilkka Kemppi (263 ääntä) ja kolmanneksi suosituin perussuomalaisten Mira Nieminen (195 ääntä).

Asikkalan äänestysvilkkaus oli näissä vaaleissa 66,1 prosenttia eli hieman parempi kuin edellisissä vaaleissa.

Teksti on tuotettu ohjelmallisesti oikeusministeriön välittämien tietojen pohjalta.

Suurimmat puolueet

Kuntavaalien tulos koko Suomessa.

Äänet Paikat Osuus Muutos
{{ party.simpleName }} {{ party.shortName }} {{ party.votes }} {{ party.votes | numberThousand }} {{ party.elected }} {{ party.votePercent | numberPrefixNoPlus: 1}}% {{ party.votePercentChange | numberPrefix: 1 }}
Äänestysprosentti {{ areaBox.area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus : 1 }} {{ areaBox.area.turnoutPercentChange | numberPrefix : 1  }}

Ikäjakauma

Valittujen ehdokkaiden ikäjakauma

Sukupuolijakauma

Valittujen ehdokkaiden sukupuolijakauma

Miehiä {{ statsBox.genders.men + '%'}}
Naisia {{ statsBox.genders.women + '%'}}

Uuden valtuuston koostumus

Puolueiden kannatus kunnittain

Äänestysalueen suurimmat puolueet

Näin {{ areaBox.area.name }} äänesti

Äänestysprosentti {{ areaBox.area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus : 1 }}%
Äänioikeutettuja {{ areaBox.area.eligibleVoters | numberThousand}}
   Joista miehiä {{ areaBox.menPercent()| numberPrefixNoPlus : 1  }}%
   Joista naisia {{ areaBox.womenPercent()| numberPrefixNoPlus : 1  }}%
Äänestäjiä {{ areaBox.area.voters | numberThousand}}
   Hyväksyttyjä ennakkoääniä {{ areaBox.area.votesInAdvance | numberThousand}}
   Hyväksyttyjä vaalipäivän ääniä {{ areaBox.area.votesInElectionDay | numberThousand}}
   Hylättyjä ääniä {{ areaBox.area.rejectedVotes | numberThousand}}

Tällaiset kannat voittivat

Valittujen valtuutettujen vastaukset vaalikoneessa

{{$index + 1 }}. {{ stat.question }}
{{ stat.disagreePercent > 0 ? stat.disagreePercent + '%' : ''}}
{{ stat.agreePercent > 0 ? stat.agreePercent + '%' : '' }}

{{ areasBox.title }}

Äänestysalue Ääniä Äänestysprosentti
{{ area.name }} {{ area.voters }} {{ area.turnoutPercent | numberPrefixNoPlus: 1 }} %