Kuntavaalit 2017

Jenna Koskelo
Kesk
Lahti
98 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 33
Koulutustaso yo
Lasten lukumäärä 5
Yhteystiedot  

Olen 33-vuotias kotiäiti ja toisen kauden valtuutettu. -Nastolan kunnanvaltuutettu 2009-2015 -Nastolan kunnanhallituksen jäsen 2009-2015 -Lahden ja Nastolan Yhdistymishallituksen jäsen 2015 -Lahden kaupunginvaltuutettu 2016-2017 -Lahden kaupunginhallituksen jäsen 2016-2017 -Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen johtokunnan jäsen 2009-2017 -Keskustan Lahden kunnallisjärjestön puheenjohtaja 2016-2017 -Keskustan Nastolan kunnallisjärjestön pj 2012-2015

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 305 +156
  ennakkoon 138  
  vaalipäivänä 167  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.5%  
  vaalipäivänä 0.6%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Mitähän tällä oikeastaan tarkoitetaan? Ei ole ihan yksioikoinen asia. Riippuu siitä, kuinka hyvin maahanmuuttajalapsi esimerkiksi puhuu suomea. Jos osaa kielen jo hyvin, on maahanmuuttajalapsi oppilas siinä missä kantasuomalainenkin. Toki, jos luokassa kovin monta kieltä osaamatonta, vaikuttaa se jo opetukseen haastavasti. Ei siis voi suoraan ottaa kantaa."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Veronkorotus ei koskaan saa olla automaattinen ratkaisu mihinkään tilanteeseen. On välttämätöntä tarkastella, onko mahdollista tuottaa palveluita uudella tavalla, jotta kustannustason nousu saadaan hillittyä/estettyä."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Lahden kouluissa on jo tarjolla kasvisruokavaihtoehto sitä haluaville, mikä on hyvä asia."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Koen, että meillä on vastuu näistäkin ihmisistä, erityisesti lapsista, jotka ovat hädässä. Lakia tulee toki noudattaa."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Yksityiset yritykset ovat tarvittava ja hyvä lisä esimerkiksi päivähoitopalveluita järjestettäessä. Kaupungin tulee tukea perheitä riittävästi, jotta myös yksityinen päivähoito on aidosti valittavissa kaikissa perheissä, jotka päivähoitoa tarvitsevat. Mikäli saadaan vähennettyä kaupungin tarvetta rakenaa itse lisää seiniä, on se hyvä asia."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Julkiset palvelut, kuten esimerkiksi koulu, kirjasto, terveysasema yms kuuluvat kaikille kuntalaisille."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Myös meidän tulee kantaa vastuumme tässä asiassa, siinä missä muidenkin kuntien. Tärkeää on, miten hyvin turvapaikanhakijat, jotka saavat oleskeluluvan, kotoutuvat ja työllistyvät."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Kirjasto on tärkeä lähipalvelu, jonka yksi parhaista puolista on juuri se, että se palvelee jokaista asukasta, joka sitä haluaa käyttää. Kirjasto on tärkeä myös kouluille, kun määrärahat ovat niukat, eikä kouluille välttämättä ole mahdollista ostaa luettavaa (monilla kouluilla käy kirjastoauto). Opiskelijat voivat myös hyödyntää oppimateriaalin hankinnassa kirjastoja."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Kulttuuripalvelut ovat yksi tekijä, joilla on mahdollista houkutella uusia asukkaita esimerkiksi pääkaupunkiseudulta. Myös lähiseudun asukkaat ja matkailijat hyödyntävät näitä palveluja ja tuovat näin tuloja."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Kaupungilla ei ole varaa tähän. Toki voidaan spekuloida sillä, että kuinka paljon julkisen liikenteen käyttö nousisi, jos se olisi maksutonta. Alueena Lahden kaupunki on kuitenkin varsinkin nyt kuntaliitoksen myötä sellainen, että suurelle osalle asukkaista oma auto on välttämätön."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Ei ulkopuolelle, mutta kännykän käyttö pitäisi olla kiellettyä oppitunnin ajan (ja opettajalla olisi oltava oikeus kerätä puhelimet esim pöydälleen tunnin ajaksi tarvittaessa) , mikäli se ei liity opetukseen."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Monissa oppiaineissa olisi oppilaiden oppimisen kannalta hyvä, että ryhmäjakoa voisi tehdä "tason" mukaan. Jaottelu luultavasti vaihtelisi ainakin osan oppilaiden kohdalla oppiaineesta riippuen. Tämä on myös resurssikysymys valitettavasti."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Kyllä virkaa täytettäessä tulee olla ensisijaisena kriteerinä pätevyys ja soveltuvuus tehtävään."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Lahdessa tämä ei ole "ongelma". Tämäkin asia pitäisi saada hoidettua muuten kuin lailla kieltäminen."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Monikulttuurisuus on tätä päivää ja näkyy kaikkialla -hyvä niin."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Asiat eivät ole mustavalkosia -mitä tällä kysymyksellä edes ajetaan takaa? Ulkomaalainen täällä Suomessa vai muualla? Ilman muuta on tärkeää hoitaa ja auttaa suomalaisia ja myös ulkomaalaisia ihmisiä täällä kotimaassa. Mutta emme tietenkään voi (ja toivottavasti emme myöskään halua) elää vain omaa napaamme tuijottaen ja kääntää selkäämme hädänalaisille muualla maailmassa."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jenna Koskelo: "Se, että joku ihminen tienaa hyvin ja kasvattaa tulotasoaan omalla työllään, on ok ja oikein. Jos joku taas menestyy sen kustannuksella, että toinen siitä suoraan kärsii, on eri asia."