Kuntavaalit 2017

Anneli Viinikka
SDP
Lahti
85 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 67
Koulutustaso Kansakoulu
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Kodinhoitaja, eläkkeellä Työhistoriaa vajaa 50 v josta Lahden kaupungilla 32 v ja pääluottamusmiehenä lähes 10 v Lahden kaupungin valtuustossa ja sivistyslautakunnassa vuodesta 2005 alkaen. P-H sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuustossa ja hallituksessa 2005- 2016. P-H maakuntavaltuuston varajäsen.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 310 -78
  ennakkoon 174  
  vaalipäivänä 136  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.7%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Jos lapsilla on suomenkielen osaaminen riittävää, niin ei ylärajaa, mutta jos kielellisesti ei pärjää, niin silloin ei ole hyvä olla liian montaa samalla luokalla, jolloin eivät varmasti saa silloin riittävää osaamista."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Mielestäni peruspalveluita on jo leikattu riittävästi."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Liharuokia on syöty aina, mutta toki kasvisruokia on hyvä lisätä. Jos on kasvissyöjä suotakoon se toki hänelle."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "En hyväksy laitonta maassa oloa, mutta terveydenhoitoa ei pidä rajata sen vuoksi."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Julkisia palveluita pitää säilyttää, kaikilla ei ole mahdollisuutta maksaa kalliita palvelumaksuja yksityiselle, mutta yksityisiä palveluntuottajia voidaan käyttää rinnalla."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Julkisia palveluita pitää saada kaikkien käyttää, jos maksu perustuisi tuloihin on eri asia. Missä kulkisi raja rikkaat ja vähävaraiset."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Pienempien kuntien yhdistymistä kotikuntaani."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Kirjaston tulee palvella kaikkia kuntalaisia ja se tuotetaan verovaroin."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Museot ovat tärkeitä kulttuurihistoriallisia palveluja, mutta teatterista ja orkesterista voisi säästää leikkaamalla."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Periaatteessa jo nyt niin tehdään."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "En kannata ihan ilmaisia palveluita, mutta julkisen liikenteen lippujen hintoja tulisi laskea koululaisille, työttömille ja eläkeläisille."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Ei ole hyvä että koko väestö ahtautuu pääkaupumkiseudulle, vaan asutusta tulee olla Lappia myöten."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Jokaisella oppilaalla tulisi olla oma lukollinen lokerikko, koska nykyiset puhelimet ovat kalliita, jos ne varastetaan. Kuitenkin oppilaalle tulee asioita että pitää olla yhteydessä esimerkiksi vanhempiin."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Ei voi olla lahjakkaiden ryhmiä ja ei lahjakkaiden ryhmiä, joka aiheuttaa eriarvoisuutta oppilaiden kesken, vaikuttaa koko elämään."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Ei sitäkään voi pois sulkea, itselläni ei ole verkostoa."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Pitäisi pyrkiä siihen että molempia sukupuolia on samoissa tehtävissä, mutta ammattitaito, osaaminen ja pätevyys on ensisijainen tehtävää täytettäessä."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Mielestäni Suomessa on riittävä sosiaaliturva, ettei kenenkään tarvitse kerjätä."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Kaikkia tarvitaankehittämään kuntaa."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Olen luonnollisen kuoleman kannalla, mutta jos eutanasia perustuu itsemääräämisoikeuteen ja itse voi siitä päättää, niin en toki sitä tuomitse."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "On monia asioita mitä pitäisi itse kustantaa jos sille linjalle lähdetään, miten se määritellään. Terveydenhoito kuuluu kaikille tasapuolisesti."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Anneli Viinikka: "Köyhyys lisääntyy, kun tuloerot kasvavat liikaa."