Kuntavaalit 2017

Ulla Vaara
SDP
Lahti
83 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 70
Koulutustaso ammattikoulutus
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Osastosihteerikoulutus

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 333 +333
  ennakkoon 194  
  vaalipäivänä 139  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.8%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Hyvinvointivaltio perustuu yhteisin varoin tuotettuihin palveluihin, joihin ihmisillä on tasavertaiset oikeudet ja joista edellytetään sivistyneen yhteiskunnan huolehtivan. Suurin osa ihmisistä on valmiita maksamaan enemmän veroja saadakseen hyvät palvelut."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Kaikkia ihmisiä on autettava tarpeen mukaan. Sivistyneen valtion tuntee siitä, että se pitää huolta heikoimmastakin."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Yksityiset palvelut tuotetaan voitontavoittelunäkökulmasta, joten on syytä edelleenkin tuottaa julkiset palvelut kunnan ja valtion omina töinä niin paljon kuin mahdollista. Julkisia palveluja ei ole syytä muuttaa kunnankaan osakeyhtiöiksi. läpinäkyvyys ja demokratia kärsivät."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Verovaroin tuotettuja palveluja on syytä olla tasapuolisesti kaikilla asuinalueilla riippumatta asukkaiden tulotasosta."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Kyllä Lahden ja Nastolan kuntaliitos riittää muutamaksi vuodeksi."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Kirjasto on lahtelaisten suosikkipalvelu, joka tuotetaan veroeuroin ja toivottavasti vastedeskin."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Ihminen ei elä vain leivästä, vaan rakastaa kaikenlaista kulttuuria. Kulttuuripalvelujen tarjontaa pitäisi voida lisätä huonoina aikoina eikä tinkiä."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Lasten päivähoidon pitäisi olla maksutonta."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Lahti haluaa Euroopan parhaaksi ympäristökaupungiksi. Maksuton julkinen liikenne, kuten Tallinnassa, vahvistaisi tavoitetta ja samalla toimisi ympäristön parhaaksi."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Sillä olisi oppituntia rauhoittava vaikutus."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Lahjakkaat oppilaat tukevat vähemmän lahjakkaiden opiskelua ja kirittävät parempiin tuloksiin, jos niin halutaan. Kannustus ja yhteistyö luo yhteenkuuluvaisuutta oppilaiden keskuudessa."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Muutamissa tapauksissa hyvä veli-verkostot voivat vaikuttaa, mutta nykyisin aina vain vähemmän, kun media ja luottamushenkilöt toimivat valppaina."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Tärkeintä on, että joka tehtävään saadaan paras viranhaltija."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Ei pidä, vaikka tuntuukin tosi pahalta nähdä kerjäläisiä. On häpeällistä, että Suomessa joutuu ihmiset kerjäämään."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Monissa tutkimuksissa on todettu, että monikulttuurisuus on kunnalle (valtiolle) rikkaus innovatiivisuuden, talouden, henkisen vireyden, suvaitsevuuden ja onnellisuuden kannalta."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Koen eutanasian armokuolemana, jos ihminen sitä haluaa."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "En halua olla "terveyspoliisi". Hyvinvointivaltio perustuu ideologialle, että kaikki ihmiset saavat tasa-arvoisesti terveyspalvelut ja valtio kustantaa ne verotuloin ja hinnoittelemalla maksut kaikille saman suuruisina."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Nykyinen laki edellyttää samoja oikeuksia."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Moraalini edellyttää, että kaikkia ihmisiä kohdellaan samanarvoisesti."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Ulla Vaara: "Suuret tuloerot ovat kovan kapitalistisen ja eriarvoisen yhteiskunnan merkkejä. Pienissä tuloerojen maissa vallitsee yhteiskuntarauha, kaikilla on mahdollisuus hyvään koulutukseen ja ammattiin, tasa-arvoisiin palveluihin ja turvaan. Pienten tuloerojen maat ovat sivistyneitä ja suvaitsevaisia."