Kuntavaalit 2017

Maria Rytkönen
SDP
Lahti
61 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 28
Koulutustaso Ylempi korkeakoulututkinto
Yhteystiedot  

Olen lahtelainen koulutuksen asiantuntija, joka arvostaa kulttuuria ja ympäristöä sekä lahtelaisia taiteilijoita ja pienyrittäjiä. Olen valmistunut koulutussosiologian ja -politiikan maisteriksi ja viimeistelen toista maisteria yhteiskuntatieteelliseen filosofiasta. Olen pätevöitynyt myös opettajaksi ja rehtoriksi. Koulutus ja sivistysasiat ovat minulle erittäin tärkeitä. Työkokemukseni opettajana, koulutuksen tutkijana, koulutussuunnittelijana ja koulutuspäällikkönä antavat minulle hyvät eväät kehittää kotikaupunkiani. Olen seurannut myös poliittista päätöksentekoa läheltä eduskunnassa Sanna Marinin, Ilmari Nurmisen ja Timo Harakan avustajana. Aikana, jolloin joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä ja monimutkaisia uudistuksia on tärkeää, että mukana on päättämässä henkilöitä, jotka osaavat puolustaa myös tavallisen ihmisen asioita. Lahdella on paljon potentiaalia olla menestyneempi. Urbaani kaupunkikulttuuri, tasa-arvoinen koulutus ja työn tukeminen ovat menestyksen tie.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 415 +415
  ennakkoon 151  
  vaalipäivänä 264  
Osuus kunnan äänistä 0.8%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.9%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Rytkönen: "Paras tilanne olisi se, että joka koulussa olisi tasaisesti eri taustaisia oppilaita. Maahanmuuttajataustaiset lapset vaativat joiltakin osin erityistukea kouluissa ja on reilua, että tätä työtä tasoitetaan kunnan koulujen kesken. Tällä tavoin tasoitetaan kuluja, monipuolistetaan erilaisten lapsen kohtaaminen ja vältytään levottomuudelta."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Maria Rytkönen: "Eriarvoistuminen lisää ymmärtämättömyyttä, levottomuutta ja on tehotonta talouden kannalta. Inhimillisesti se on kestämätöntä."