Kuntavaalit 2017

Marju Markkanen
SDP
Lahti
40 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 44
Koulutustaso KT, luokanopettaja, englannin aineenopettaja
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Työskentelen tällä hetkellä peruskoulun rehtorina missionani innostaa sekä aikuisia että lapsia opiskelemaan sekä edistämään ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 597 +597
  ennakkoon 215  
  vaalipäivänä 382  
Osuus kunnan äänistä 1.1%  
  ennakkoon 0.8%  
  vaalipäivänä 1.4%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Ei pelkästään se, että on maahanmuuttaja, tee lapsesta erilaista oppimisen kannalta. Maahanmuuttajalapset opiskelevat ensin valmistavassa opetuksessa suomea ja siirtyvät sitten yleisopetuksen ryhmiin omaan lähikouluunsa."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Kaikkia julkisesti tuotettuja palveluita tulee arvioida ja pyrkiä tasapainoilemaan niiden järjestämisen kustannusten ja kuntalaisten saaman hyödyn välillä. Joistakin asioissa kuten, koulutuksesta, ei voi enää leikata."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Mielestäni nykyinen suhde on hyvä. Joillekin lapsille koulun lämmin lounas on päivän ainoa kunnon ateria. Nyt tarjolla on joka päivä lisäksi valinnainen kasvisruoka, salaattia, ja välillä höyrytettyjä kasviksia."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Mikään laiton ei ole sallittua. Hyvinvointivaltiossa ihmisiä kuuluu hädässä auttaa."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Palveluiden järjestämisessä pitää valita kokonaisuuden kannalta paras tuottaja. Jako yksityisiin ja julkisiin toimijoihin pitäisi pystyä jättämään taustalle. Oleellista on, että kuntalaisille järjestetään toimivat ja tehokkaat palvelut. Kunta on aina palvelun järjestäjä."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Julkiset palvelut ei ole asuinaluekysymys. Esimerkiksi tiet on aurattava jokaisella asuinalueella. Palveluiden painotuksia kannattaa miettiä, jos alueen tarpeissa on erityispiirteitä. Suomessa verotus tasaa tuloeroja."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Kotikuntani on jo ottanut vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita. Keskusten perustaminen tulee perustua tarpeeseen. Jos on aito hätä, ihmisiä kuuluu auttaa."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Nastola on ollut liitettynä Lahteen vuoden 2016 alusta lähtien. Välittömässä kaupungin läheisyydessä on pieniä ympäristökuntia, jotka voisivat liittyä Lahteen."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Lainaaminen ei voi maksaa. Ainoastaan lainan palauttamatta jättämisestä voisi periä korkeamman maksun."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Kulttuuripalvelut lisäävät ihmisten sivistystä, kulttuurin tuntemusta ja tuottavat suuria elämyksiä. Kulttuuripalveluista ei tule leikata, jos kunnan talous sen kestää."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Päivähoitomaksujen nykyistä korkeinta maksuluokkaa ei voi kohtuuttomasti nostaa. Suomessa on jo progressiivinen verotus."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Maksutonta julkista liikennettä voisi kokeilla ja tutkia sen vaikutuksia ja hyötyjä. Julkinen liikenne ei ole Lahden kunnan alueella kaikkien saatavilla, koska sitä ei ole niin järjestetty. Ei olisi kuntalaisten tasapuolista kohtelua, jos kaikki maksaisivat sen veroina."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Valtio on siirtänyt kunnille yhä enemmän velvotteita, joten kohtuullista olisi kunnan saada reilu osuutensa pääomatuloista."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Kansalaisella tulee olla mahdollisuus valita asuinpaikkansa omien intressien mukaisesti. Samalla tulee hyväksyä, että kaikki julkiset palvelut eivät voi olla samanlailla saavutettavissa eri puolella Suomea."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Oppilaat pitävät kännykät laukuissa oppituntien ajan, jos näin on koulun järjestyssäännöissä määrätty. Luokkahuoneen ulkopuolelle jättäminen tuo kännyköiden valvomisen ongelman sekä sähläämisen jättö- ja hakutilanteissa. Kännykästä on myös hyötyä oppimistilanteissa tiedonhakuvälineenä."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Koululuokkia ei tule jakaa tasoryhmiin, mutta oppilailla tulee olla koulupäivän aikana saada oman tasoista ja omaa oppimista edistävää toimintaa."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Tämä asia tulee ehdottomasti muuttaa, jos näin on. Kuntien päätöksenteko tulee perustua toimivaan demokratiaan ja pyrkiä parhaalla mahdollisella tavalla toimia kuntalaisten hyvinvointia edistäen."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Sopivin ja pätevin henkilö tulee aina palkata virkaan sukupuolesta riippumatta."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Kerjäämisessä huolestuttavaa on kytkökset rikollisuuteen ja ihmisten hyväksikäyttöön."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Monikulttuurisuus antaa uutta perspektiiviä asioihin, rikastaa elämää ja tuo kuntaan uusia vahvuuksia. Monikulttuurisuus ei vähennä omaa identiteettiämme suomalaisina ja lahtelaisina, vaan mielestäni vahvistaa niitä."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Eutanasia pitää sallia, sillä parantumattomasti sairaalla tulee olla oikeus arvokkaaseen ihmiselämään."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Monesti ne, joiden elämäntavat aiheuttavat terveysongelmia ovat niin heikossa asemassa myös taloudellisesti, ettei varallisuutta ole hoidon kustannuksiin."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Kannatan ihmisten yhdenvertaisuutta myös avioliitto- ja adoptioasioissa."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Maailmankatsomukseni lähtee siitä, että meidän tulee auttaa niitä ihmisiä, jotka apua tarvitsevat."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Marju Markkanen: "Useiden muiden maiden tilanne on osoittanut sen mitä enemmän varallisuus keskittyy pienelle joukolle, sitä enemmän epäkohtia yhteiskunnassa on."