Kuntavaalit 2017

Helena Salakka
Kok
Lahti
372 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 41
Koulutustaso Yliopistotutkinto
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen utelias kaupunkiaktiivi. Koulutukseltani aineenopettaja ja tuore opinto- ja uraohjaaja. Ammatiltani viestintäihminen ja työelämän kehittäjä. Ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu. Tärkeimpänä tittelinä kahden alle kouluikäisen äiti.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 392 +165
  ennakkoon 157  
  vaalipäivänä 235  
Osuus kunnan äänistä 0.7%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.8%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Oppilaiden etninen tausta ei saa olla minkäänlainen ylärajakriteeri. Se olisi mielestäni syrjintää. Kaupunki voi sen sijaan vähentää eri asuinalueiden välisiä eroja kaupunkisuunnittelulla, kaavoituksella, kehittämällä oppilaaksiottoalueita ja tukemalla esimerkiksi hankkeiden avulla asuinalueita. Lahdessa on esimerkiksi toiminut Koulutuksellisen tasa-arvon hanke."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Lahdessa kaupungin työttömyystilanteen takia on jouduttu tekemään molempia: nostamaan veroja ja leikkaamaan palveluista. En haluaisi tehdä kumpaakaan näistä jatkossa. Paras vaihtoehto olisi, että työllisyys paranee edelleen. Prosenttiyksikön vähennys työttömyysasteessa tuo kaupungin kassaan viisi miljoonaa euroa lisää tuloja. Voimme jokainen vaikuttaa työllisyyteen ostamalla ostoksemme ja palvelumme Lahdesta. On myös hyvä muistaa, että sote-uudistuu mullistaa kuntien verotusoikeuden."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Ruoan tulevaisuutta tutkivan Markus Vinnarin mukaan vuoteen 2050 mennessä kaikista suomalaisista tulee kasvissyöjiä. Väite voi tuntua kaukaiselta, mutta uskon siihen. Tiedostamme yhä paremmin, että lihansyönti vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Siksi kannatan sitä, että kouluissa kokeillaan kasvisruoan lisäämistä esim. nyhtökauran avulla. Kasvisruoka ei saa olla mitä tahansa huttua vaan sen tulee maistua hyvältä ja olla ravitsevaa ja täyttävää."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Sisäministeriö on julkaissut ohjelman, jolla pyritään ehkäisemään laitonta maassaoloa. Siinä ohjeistetaan kuntia "turvaamaan laittomasti maassa oleville välttämätön huolenpito ja toimeentulo"."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Ulkoistaminen särähtää sanana pahasti korvaan. Puhuisin ennemmin monituottajamallista eli siitä, että esimerkiksi varhaiskasvatuspalveluita jatkossa voivat tuottaa kaupungin lisäksi yhä enemmän myös yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. En näe tässä joko-tai-asetelmaa vaan sekä-että-mallin. Olemme itse saaneet erinomaista varhaiskasvatusta lapsillemme sekä julkisella että yksityisellä puolella."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Asukkaiden rikkaus tai köyhyys ei saa olla kriteeri palveluille. Kunnassa voidaan toki kohdistaa esimerkiksi hankerahaa alueiden tarpeen mukaan. Lahdessa on ollut esimerkiksi Koulutuksellisen tasa-arvon hanke."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Täysin samaa mieltä. Asuinkuntani on jo kotouttanut turvapaikanhakijoita ja voi tehdä oman osansa tarvittaessa jatkossakin. Kotouttamiseen tulee kiinnittää jatkossa huomiota, että se on sujuvaa."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Lahti ja Nastola yhdistyivät 1.1.2016. Kannatin valtuustossa kuntaliitosta ja kannatan edelleen kuntaliitoksia. Hollola on esimerkiksi lopettanut oman lukionsa ja Hollolan lukiolaiset käyvät Lahden lukioissa. Samoin Pohjois-Hollolan yläkoululaiset käyvät jatkossa Lahdessa koulussa. Meillä on jo nyt yhteisiä palveluja, joten yhteinen kunta olisi luontevaa."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Uusi kirjastolaki on tullut juuri voimaan. Sen mukaan lainaaminen on edelleen maksutonta ja samoin aineiston varaaminen on muuttunut maksuttomaksi. Nämä eivät ole siis makuasioita vaan ne pohjautuvat lakiin."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "En haluaisi säästää kulttuuripalveluista. Tiukassa taloustilanteessa isoissa kaupungeissa ja myös Lahdessa tilanne on kuitenkin ollut se, että kaikki ovat joutuneet osallistumaan säästötalkoisiin ja kaikesta on säästetty. Myös kulttuurista."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Olen jokseenkin eri mieltä, sillä tällä hetkellä mietitään sitä, voisiko varhaiskasvatus olla tulevaisuudessa jopa maksutonta kaikille. Jos näin olisi, tulisi miettiä myös sitä, miten tämä rahoitetaan. Tällä hetkellä esimerkiksi Lahdessa kokopäiväpaikka maksaa vuodessa noin 11 000 euroa, josta perhe maksaa murto-osan, vaikka kuuluisi ylimpään maksuluokkaan."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Maksuton julkinen liikenne olisi upea asia. Olen kuitenkin realisti tämän suhteen, enkä näe sitä tällä hetkellä mahdollisena tässä taloustilanteessa. Jo nyt lastenvaunujen, pyörätuolin ja rollaattorin kanssa pääsee bussiin Lahdessa ilmaiseksi, mikä on hieno juttu."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Vastasin tähän näin, koska kuntien verotusoikeus on muuttumassa kokonaan sote-uudistuksen myötä."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Ihmisellä on itse vapaus päättää, missä asuu. Jos hakeutuu asumaan syrjemmälle, tulee varautua siihen, että palvelut eivät ole käden ulottuvilla. Asuin itse 18-vuotiaaksi 10 kilometrin päässä pikkupaikkakunnan keskustasta. Se oli meidän perheemme ratkaisu silloin, mikä vaikutti esimerkiksi harrastuksiin kulkemiseen, koska linja-autovuoroja ei kuljenut juurikaan iltaisin."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Kännykät koukuttavat meitä aikuisia ja myös nuoria, joten niiden käytöllä koulussa tulee olla selvät pelisäännöt: Laitetaanko puhelimet tunnin alussa kännyparkkiin vai reppuun? Ulkopuolelle niitä ei kannata jättää, sillä niitä voi hyvin hyödyntää opetuksessa kaikissa oppiaineissa. Se on paitsi motivoivaa, myös uuden opetussuunnitelman hengen mukaista. Tällä hetkellä kouluissa ei ole jokaiselle omia tabletteja tms., joten siksi omia laitteita voidaan hyödyntää tunneilla."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Miten lahjakkuus määritellään? Minulla on ollut esimerkiksi oppilas, joka oli erittäin lahjakas verbaalisesti. Hän oli upea sanoitusten tekijä, mutta lukihäiriön takia hänen kirjalliset tuotoksensa eivät olleet helposti luettavia. Mihin tasoryhmään hänet laitettaisiin?"

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Olen ensimmäisen kauden valtuutettu, mutta kokemukseni Lahden päätöksenteosta on hyvin demokraattinen. Keskustelemme paljon yksilöinä ja ryhminä. Siksi on tärkeää, että saa suunsa auki. Jos on tuppisuuna koko valtuustokauden, ei pääse vaikuttamaan vaan silloin jättää vaikuttamisen muille."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Kunnat ovat melkoisessa murroksessa, joten virkoihin tarvitaan mahdollisimman osaavia ihmisiä, ei niinkään miehiä tai naisia. Lahden kaupungissa valtaosa kunnan työntekijöistä on varhaiskasvatuksen ja koulutuksen parissa. Koska alat ovat hyvin sukupuolittuneita, en kannata sukupuolikiintiöitä."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Kerjääminen kaduilla on ilmiongelma, mutta taustalla voi olla vakavampia ongelmia, kuten syrjintää ja rasismia omassa maassa (esim. Bulgariassa ja Romaniassa. Kerjäämisen kieltäminen ei poistaisi näitä todellisia ongelmia. Siksi tulee vaikuttaa näihin todellisiin ongelmiin."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Monikulttuurisuus voi olla kunnalle rikkaus tai rasite. Paljon on kiinni siitä, miten suhtaudumme siihen päättäjinä ja kuntalaisina: Eristäydymmekö ja tuomitsemmeko ennen kuin olemme edes tutustuneet siihen, mistä on kyse? Monikulttuurisuus on mielestäni hyvä asia, mutta esim. eri asuinalueiden ja koulujen eriytymiseen pitää puuttua, jos sellaista on nähtävissä."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Eutanasian sijaan kannatan sitä, että Suomessa otettaisiin ennemmin käyttöön saattohoitolaki, joka takaisi hyvän ja arvokkaan saattohoidon."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Miten nämä syy-seuraus-suhteet voitaisiin aukottomasti määritellä? Mielestäni ensisijaisen tärkeää on puuttua ennemmin yhteiskuntamme istuvaan elämäntapaan. Jo nyt 1/3 lukiolaisista kärsii niska- ja hartiaseudun kivuista. Istumisen kulttuuri aiheuttaa terveydellisine haittoineen vuositasolla 3 - 4 miljardin euron kustannukset (UKK-instituutin mukaan) yhteiskunnallemme. Siksi esimerkiksi toiminnallinen oppiminen on kouluissa tärkeää."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Tasa-arvoinen avioliittolaki astui voiman 1.3. Sen myötä pari voi tulla adoptiovanhemmiksi yhtä aikaa, eikä niin kuin aikaisemmin, että toinen osapuoli adoptoi ensin yksin ja sitten toinen adoptoi kumppaninsa lapsen."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Suomalaisen yhteiskuntamme tehtävänä on auttaa kaikkia täällä asuvia."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Helena Salakka: "Kansainvälisten tutkijoiden mukaan suuret tuloerot heikentävät väestön terveyttä ja hyvinvointia. On hyvä muistaa, että Suomessa tuloerot ovat yhä selvästi pienemmät kuin EU:n jäsenvaltioissa keskimäärin. Mielestäni ahkeruudesta ja riskien ottamisesta tulee kuitenkin voida palkita."