Kuntavaalit 2017

Hannu Rahkonen
Kok
Lahti
363 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 57
Koulutustaso Opistotaso
Yhteystiedot  

Opistoupseeri, kapteeni evp. Aikuiset lapset edellisestä avioliitosta. Nyt kotona vaimo, lapset Iida 8v ja Eetu 6v. Ensimmäisen kauden valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen 2013-2015, Lahden kaupunginvaltuuston 1.vpj 2016-. Lahden Sotaveteraanipiiri ry:n piirisihteeri.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 516 +410
  ennakkoon 271  
  vaalipäivänä 245  
Osuus kunnan äänistä 1.0%  
  ennakkoon 1.1%  
  vaalipäivänä 0.9%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Sopivalla suhteella voidaan tukea maahanmuuttajalasten kotoutumista."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Ensisijaisesti on tarkasteltava kunnan palveluja, niiden toteuttamista ja tehokkuutta. Veron korottaminen on liian helppo mutta toisinaan välttämätön ratkaisu."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Nykyinen järjestelmä on hyvä ja kouluissa tarjottava ruoka on terveellistä ja monipuolista. Kouluissa on jo nykyisin saatavissa erityisruokavaliot niitä tarvitseville."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Ketään ei voi jättää heitteille, mutta laittomasti maassa oleskelevista on ilmoitettava poliisille! Poliisi toimii sen jälkeen omien toimintaohjeidensa mukaisesti."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Kunnalliset siivous- ja ruokapalvelut ovat huomattavasti tehottomampia kuin yksityisten tarjoamat. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Lähtökohtaisesti kirjastopalvelujen tulee olla ilmaista. Ehkä jonkin suuruista vuosimaksua voisi harkita."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Palvelujen aukio-oloja ja esiintymismääriä voidaan tarvittaessa tarkastella kriittisesti."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Pidän nykyistä järjestelmää, jossa vanhempien tulot huomioidaan riittävänä."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Ajatus sellaisenaan hyvä, mutta en kannata nykyisessä taloustilanteessa."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Tilanne on se, että kaupungistuminen lisääntyy. Maaseutujen ja kylien palvelut on turvattava ja siitä aiheutuu kustannuksia, jotka katetaan verovaroin."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Varmasti parantaa oppilaiden keskittymistä opetukseen."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Osaamisen tulee ratkaista! Virkaan pitää valita kyvykkäin ja paras henkilö!"

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Miksi säätää laki, jonka noudattamisen valvonta on melko vaikeaa - miten rikkomisesta rangaistaisiin?"

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Kaupunkimme on jo nykyisin kansainvälinen ja kansainvälistyy edelleen."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "On tilanteita, joissa se on perusteltua - vaatii erityisharkintaa."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Kristillinen avioliitto on miehen ja naiset välinen liitto. Homo- ja lesbopareilla tulee olla kuitenkin samat juridiset oikeudet esimerkiksi elämänkumppanin kanssa hankittuun omaisuuteen toisen kuollessa. Adoptio-oikeuden osalta samat oikeudet - adoptiovanhempien kyky huolehtia lapsesta selvitetään nykyisinkin hyvin perusteellisesti."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Hannu Rahkonen: "Avun tarve ratkaisee. Omien asioiden tulee olla kunnossa, jotta voimme auttaa muita."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}