Kuntavaalit 2017

Reijo Oksanen
Kok
Lahti
356 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 67
Koulutustaso luokanopettaja
Lasten lukumäärä 4
Yhteystiedot  

rehtori, eläkkeellä

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 356 +175
  ennakkoon 215  
  vaalipäivänä 141  
Osuus kunnan äänistä 0.7%  
  ennakkoon 0.8%  
  vaalipäivänä 0.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Kotouttaminen ja tuen antaminen kaikille lapsille on oikea tie!"

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Veronkorotusten tie on käyty loppuun! Toimintatapoja ja rakenteita on kehitettävä!"

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Kasvisruokaa voidaan lisätä, mutta ei liharuoan kustannuksella."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Lähtökohtaisesti ei, mutta humanitäärisistä syistä ei voi jättää heitteillekään."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Yritykset osaavat joitakin asioita paremmin kuin kunnat. Kilpailu parantaa laatua!"

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Kaikilla alueilla asuu niin rikkaampia kuin köyhempiäkin! Palvelut tulee järjestää tasapuolisesti kaikille!"

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Lahti saa turvapaikanhakijoita ilman aktiivisuuttakin ihan hyvin."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Hollolasta voisi aloittaa!"

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Ei ole tarpeen!"

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Ei ole mahdollista nykyisessä taloustilanteessa!"

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Asuminen ja työpaikat keskittyvät vääjäämättä asutuskeskuksiin ja suuriinkaupunkeihin. Valtio ja kunnat eivät pysty valitettavasti takaamaan palveluja kaikkialle."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Pääsääntöisesti kännykät pois tunneilta, Opettajan päätöksellä voitaisiin ottaa opetuskäyttöön! Tiedonhakuun tulisi olla koulun välineet."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Ei tasoryhmiin, mutta jonkinlaista "klinikkamallia" voisi kehittää!"

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "En ole juurikaan huomannut sellaista. Ryhmäkuri on paljon vakavampi ongelma!"

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Paras valittakoon!"

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Viranomaisilla tulee olla mahdollisuus puuttua kerjäämisen ongelmakohtiin."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Monikulttuurisuus on mahdollisuus, joka kannatta hyödyntää!"

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Useinkaan "elintapasairaat" eivät kykene osallistumaan kustannuksiin! Eniten elintapojensa vuoksi palveluja käyttäville pitäisi kehittää tehokkaammat palvelumenetelmät! Jossakin niitä on jo kehitettykin!"

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Kenenkään ei pitäisi olla etusijalla, vaan kaikkien!"

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Reijo Oksanen: "Mahdottoman suureksi se ei saisi kasvaa!"