Kuntavaalit 2017

Sari Niinistö
Kok
Lahti
347 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 47
Koulutustaso terveydenhoitaja/diakonissa, kasvatustieteen opiskelija
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

"Politiikka on väline maailman muuttamiseksi" Kaupunginvaltuutettu Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Kiinnostuksen kohteena ihminen, terveys, koulutus, ympäristö, liikunta ja kulttuuri. Harrastuksina kirjoittaminen, opiskelu, liikunta, lukeminen, sisustus

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 733 -387
  ennakkoon 396  
  vaalipäivänä 337  
Osuus kunnan äänistä 1.4%  
  ennakkoon 1.6%  
  vaalipäivänä 1.2%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Veronkorotuksilla ei voi paikata rahareikiä - on voitava muuttaa järjestelmiä niin, että palvelut voidaan turvata niitä tarvitseville. Juustohöyläys on huono keino, veronkorotukset vielä huonompi"

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Ympäristö ja terveysseikat puoltavat lihan vähentämistä ruokavaliossa"

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Hätäapua tulee antaa kaikille, mutta ei mahdollisuutta pitkäaikaiseen oleskeluun"

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Yritykset tuovat kilpailua palveluiden toimivutta ajatellen. Ulkoitus ei ole itsetarkoitus, mutta sitä ei pidä tyrmätäkään, vaan tarkoituksenmukaisuus ratkaiskoon. Järjestämisvastuu on kunnalla."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Verotus tasaa tuloeroja. Kunnan palveluiden tulee olla kaikkien hyödynnettävissä. Ihminen valitsee itse, käyttääkö esimerkiksi julkista terveydenhuoltoa, päivähoitoa jne, vai hakeeko palvelua yksityisiltä."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Turvapaikanhakijoihin pitää suhtautua myönteisesti ja avoimesti. Tilannetaju, järki, resurssit ja inhimillisyys huomioiden"

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Lahdessa on tehty kuntaselvitys ja Lahti-Nastola yhdistyminen on tapahtunut. Pidän sitä myönteisenä ja jatkonkin suhteen olen avoin"

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Kirjaston maksuttomuus takaa sivistyspalveluiden mahdollisuuden kaikille. Kirjat ja tietokirjat ym. lehdet on oltava maksuttomia. Jos maksullisuutta harkitaan, esim. viihde-elokuvat tms. voisivat olla lainausmaksun alaisia"

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Kulttuuri on erittäin tärkeää...mutta jos taloustilanne on vaikea, terveys ja sivistyspalvelut ovat lakisääteisiä ja välttämättömiä - silloin on voitava harkita kulttuuripalveluistakin säästämistä. Tosin, usein niiden kustannukset kunnan osalta ovat pieniä, verrattuna muihin sektoreihin. Saatu säästö siis melko pieni - ja mitkä ovat taas välilliset myönteiset vaikutukset, joita kulttuuri tuottaa?"

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Se on nyt jo suhteuttu vanhempien tuloihin. Jos maksuosuudet edelleen kasvavat keskituloisilla, niin työssäkäymisen kannattavuus heikkenee...ja se ei ole hyvä asia!"

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Se ei nykytilanteessa ole mahdollista, joukkoliikenne toimiakseen tarvitsee joukkoja ja Lahdessa ei näin ole ainakaan vielä. Kunta ei pysty kustantamaan maksutonta joukkoliikennettä"

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Silloin, jos/kun niitä ei tarvita osana opetusta / oppimista"

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Inklusiivisen koulun periaatteen mukaisesti tasokurssit ovat mennyttä päivää ja oppilaiden yksilöllinen oppiminen on turvattava muutoin kuin tasoryhmillä"

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Valitettavasti tällaisesta on kokemusta /tietoa. Toivon lisää avoimuutta ja keskustelua päätöksentekokulttuuriin niin kunta- kuin valtakunnantasollakin"

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Sukupuolten tasa-arvo on tärkeää, mutta kiintiöt ovat joskus keinotekoisia. Paras henkilö aina paikalleen - sukupuoli ei saa olla este kummallekaan sukupuolelle edetä / päästä työssään pidemmälle"

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Harvoin katukerjäläiset ovat todelliessa avun tarpeessa. Usein on kyseessä järjestäytynyt rikollisuus"

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Ihmisarvo ja oikeus hyvään saattohoitoon on ensiarvoisen tärkeää. Joissain tilanteessa eutanasia saattaisi olla paras ratkaisu, muta lähtökohtaisesti en hyväksy ajatusta. Elämä ei ole ihmisen kädessä"

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Tämä on vaikea kysymys. Käytännössä on todella vaikeaa osoittaa yksittäisen henkilön kohdalla elintapojen merkitys, mutta joskus taas se on ilmeistä. Uskon mielummin positiiviseen kannustukseen ja esimerkiksi verotuksella ohjaamiseen, valistukseen, motivointiin jne terveellisten elintapojen kannustajana. Elintasosairaudet ovat todellakin iso kustannuserä yhteiskunnassa, mutta kuka määrittelee kenenkin kohdalla, kenen pitäisi maksaa ja mitä?"

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Juridisesti kaikilla tulee olla samat oikeudet"

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Missä ja miten? Tottakai suomalaisilla Suomessa on oikeus kuntien ja valtion ylläpitämään hyvinvointivaltioon ja sen palveluihin. Jos taas puhutaan kriisiavusta ja väliaikaisesta tuesta, työperäisestä maahanmuutosta tms, en näe mitään syytä rajata ihmisiä suomalaisiin ja muihin. Ihmisiä olemme kaikki."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sari Niinistö: "Tuloerot eivät itsessään ole huono asia. Jos joku menestyy omalla työllään ja ahkeruudellaan, se on hieno asia. Kaikille tulee kuitenkin turvata elinmahdollisuudet ja saatu palkka pitää olla suhteessa työaikaan ja panoksiin. Suomessa verotus tasaa tehokkaasti tuloeroja, joten en näe tässä mitään suurta ongelmaa meillä"