Kuntavaalit 2017

Milla Bruneau
Kok
Lahti
311 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 44
Koulutustaso Medianomi
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettuja ja johdan Kokoomuksen valtuustoryhmää Lahdessa. Ensimmäisen kauden valtuutetuksi minulle on annettu paljon vastuuta ja neljän vuoden aikana olen siirtynyt rivivaltuutetun ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan varapuheenjohtajan tehtävistä kaupunginhallituksen jäseneksi ja Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajaksi. Tämän lisäksi olen mm. Sibeliustalo Oy:n ja Lahden Messut Oy:n hallituksen jäsen. Olen mukana kuntavaaleissa ja pyrin toiselle kaudelle. Moni asia on kesken ja haluan jatkaa työtäni lahtelaisten eduksi.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 504 +185
  ennakkoon 205  
  vaalipäivänä 299  
Osuus kunnan äänistä 0.9%  
  ennakkoon 0.8%  
  vaalipäivänä 1.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Milla Bruneau: "En tiedä faktista tilannetta tässä asiassa. Tiedän, että Lahden kouluissa on mahdollisuus kasvisruokavaihtoehtoon joka päivä ja tämä on hyvä asia."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Milla Bruneau: "En haluaisi asettaa julkisia tai yksityisiä palveluita vastakkain. Sen sijaan pitäisin huolen siitä, että palvelut järjestetään kustannustehokkaasti ja että kaikki palveluratkaisut johtavat kohti tervettä taloutta. Lisäksi minulle on tärkeää, että kaikkien palveluiden tarjonnassa kuntalaisille annetaan mahdollisuus valita kullekin oikea ratkaisu."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Milla Bruneau: "Tärkeää on pystyä takaamaan laadukasta varhaiskasvatusta kaikille lapsille ja vähitellen on hyvä siirtyä maksuttomaan osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Näin kaikki lapset olisi mahdollisuus saada laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin ja samalla kannustettaisiin myös äitejä töihin. Erilaiset varhaiskasvatuksen tarpeet on otettava siis huomioon ja varmistettava, että kaikilla perheillä on mahdollisuus valita haluamansa tie erilaisista vaihtoehdoista."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Milla Bruneau: "Kaupungistuminen on globaali ilmiö, jota kohden on lähdettävä määrätietoisesti ja ennakkoluulottomasti rakentamaan tulevaisuuden Suomeakin."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Milla Bruneau: "Koulurauhasta on huolehdittava, mutta ei sen kustannuksella, että oppilailta evättäisiin mahdollisuudet hyödyntää nykyteknologiaa oppimisen tukena. Toki on tärkeää huolehtia, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet digitaalisten työskentelytapojen haltuunottoon."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Milla Bruneau: "Olisi mieluummin vaadittava, että esim. Bulgariasta ja Romaniasta tulleiden kerjäläisten lähtömaiden tilanne korjataan siten, että vähemmistöjen kaltoin kohtelu loppuu."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Milla Bruneau: "Vaikea kysymys. Tosiasia on, että kaikilla ei ole mahdollisuuksia ja voimavaroja omasta terveydestään huolehtimiseen, mutta toisaalta esim. alkoholin vaikutukset ihmisten terveyteen ja sen myötä niiden haittakustannukset ovat todella suuri ongelma Suomessa. Kaikkiin keinoihin, joilla ihmisten hyvinvointia pystytään edistämään ja sairauksia ennaltaehkäisemään, on jatkossa panostettava entistä enemmän."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Milla Bruneau: "Tavoitteena tulee olla kaikkien hyvinvointi ja näin ollen tuloerojen ei pidä johtaa siihen, että kaikista heikoimmassa tilanteessa olevia ei autettaisi. Kaikista on pidettävä huolta. Tärkeää on myös kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan askel kerrallaan. Erityisesti pitäisi satsata siihen, että kaikki lapset ja nuoret omista peruslähtökohdistaan huolimatta pääsevät rakentamaan itselleen mahdollisimman hyvää tulevaisuutta."