Kuntavaalit 2017

Elisa Lientola
Vas
Lahti
202 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 38
Koulutustaso Ylempi korkeakoulututkinto
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Positiivinen ja rakentava vaikuttaja ja vastuunkantaja joka haluaa oikeudenmukaisemman yhteiskunnan ja faktoihin ja vaikutustenarviointiin perustuvaa päätöksentekoa joka kaventaa sosioekonomista kuilua ja luo yhdenvertaisuutta ja ihmisenä kasvun edellytykset luonnonresurssit huomioiden. Kuvataiteilija jolla on ammatillisen opettajan pätevyys ja kokemus, työskentelee tällä hetkellä läänintaiteilijana.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 632 +427
  ennakkoon 323  
  vaalipäivänä 309  
Osuus kunnan äänistä 1.2%  
  ennakkoon 1.3%  
  vaalipäivänä 1.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Kouluissa tarvitaan resursseja avustaa kahdensuuntaista kotiutumista ja vuorovaikutusta. Maahanmuuttajataustaisilla perheillä tulee olla oikeus lähikouluun tai valita koulunsa kuten muillakin."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Leikkaustie on käyty loppuun, mikä näkyy esimerkiksi perusopetuksessa ja sote-palveluissa rumalla tavalla. Meillä ei ole varaa enää heikentää palveluita."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Liiallinen lihansyönti on globaali ympäristöä kuormittava tekijä ja terveysriski. Kasvisruoka on ihan tavallista ruokaa sen syömisen koulussa ei pitäisi herättää vastustusta."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Jokaista ihmistä tulee auttaa. Suomessa ei pitäisi kenenkään kuolla pakkaseen tai elää "maan alla", sellainen tilanne vain synnyttäisi rikollisuutta ja kurjuutta, eikä ainakaan viimekädessä vähennä kustannuksia, saati ole moraalisesti oikein."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Ulkoistaminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi ja lisää eriarvoisuutta sekä palveluiden pirstaleisuutta. Julkisia varoja ei tule käyttää yritysten voittojen takaamiseen. Yritykset täydentävät julkisia palveluita, mutta julkisesti tuotetun palvelun tulee olla laadukasta ja jokaisen saatavilla."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Lähtökohtaisesti pitää välttää rikkaiden ja vähävaraisten kaupunginosien syntymistä. Lähtökohtaisesti julkisen peruspalvelun tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa. Sosioekonomisesti haastaville alueille tulee viedä perheitä ja yhteisöä tukevia peruspalveluita täydentäviä kynnyksettömiä palveluita."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Mitä kauemmin turvapaikanhakijat ovat koditta, sitä kauemmin kotiutuminen kestää. Ei ole yhteinen etu sysätä vastuuta muille kunnille."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Informaation ja kirjallisuuden tulee olla kaikkien saavutettavissa. Kirjasto on yhteiskunnan ja sivistyksen tukipilari ja sen käyttöön tulee kannustaa kaikin tavoin."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Kulttuuripalveluista on leikattu liikaa. Taide ja kulttuuri ovat yhteiskunnan liimaa ja auttavat ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja tarkistaman näkökulmia, vievät yhteiskuntaa eteenpäin, mikä on ehkä nyt tärkeämpää kuin koskaan."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Jos päivähoidon on oltava ylipäätään maksullista niin tällä hetkellä suurin maksuluokka tulee vastaan nopeasti, porrastusta voi lisätä tulojen yläpäässä. Maksu ei kuitenkaan saa ohjata liikaa vanhempien kotiin jäämiseen, koska kotiin jää useimmiten edelleen nainen, jonka työura on muutoinkin haastavampi ja eläketurva heikompi."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Maksuton joukkoliikenne on hyvä tulevaisuuden tavoite. Sen toteutuminen vaatii kuitenkin ison asenne- ja kulttuurinmuutoksen toteutuakseen Lahdessa."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Maaseutua ja syrjäseutuja ei pidä tietoisesti tukahduttaa, mutta jos nyt rakentaa kauas palveluista on hyväksyttävä se että palvelut eivät tule kotiovelle."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "On ihan hyvä käytäntö kerätä puhelimet pois tunnin ajaksi, silloin kun niitä ei opiskeluun tarvita. Tekisi hyvää aikuisillekin."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Luokassa voi edetä omaan tahtiin ilman jakoa jyviin ja akanoihin. On turvattava että oppilas jolle oppiminen on helppoa ei turhaudu, mutta onnistumisen kokemukset kuuluvat kaikille ja jokaisella on omat lahjakkuutensa. Sosiaalinen kasvu ja vuorovaikutustaidot edellyttävät sitä että toimii porukassa jossa on erilaisia, eritavalla oppivia ja toimivia yksilöitä."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Aika vahva väite, jonka tueksi pitäisi olla todistusaineistoa, mutta esimerkiksi Lahdessa sivistyslautakunnassa tehty päätös kompensoida yrittäjille lapset jotka eivät päivähoitorajauksen jälkeen pääse hoitoon on jonkinlainen esimerkki tästä. Mieluummin maksettiin verorahoja omalle äänestäjäkunnalle kuin peruttiin typerä päätös olla päästämättä kaikkia lapsia päivähoitoon."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Niin kauan kuin naiset ovat aliedustettuina työelämässä eikä tasa-arvo toteudu kiintiöt ovat tarpeen."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Suomessa ei pitäisi olla kenenkään niin heitteillä että on kerjättävä. Lailla ilmiön sivoaminen syrjään ei kuitenkaan ratkaise mitään."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Mikäli eutanasia sallitaan ei muiden maiden virheet valvonnassa saa toistua. Eutanasiaa pitää valvoa viranomaisten ja lääkäriseulan pitää olla vahva ja huomioida sosiaaliset tekijät."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Ihmisille pitää ennemmin luoda terveellisen elämäntavan edellytykset lapsesta saakka kuin rangaista. Emme voi aukottomasti laskea hyviä ja huonoja terveyspuolia ja poistaa yksilön hyvää terveyttä tuottavaa vaikutusta vaikkapa ympäristöönsä vaikka itse olisikin stressannut itsensä sairaaksi."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Sen pitäisi jo olla itsestään selvää."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Suomalaiset ovat etusijalla. Meillä on yhteiskunta tukenamme alusta saakka ja kielellisesti ja kulttuurillisesti pääsy palveluihimme. Suomalaisuuden ydintä pitäisi olla solidaarisuus ja yhteisvastuu. Meidän ei pidä asettaa asioita mustavalkoisesti vastakkain."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Elisa Lientola: "Tuloerojen kasvu paitsi haittaa talouden yleistä kehitystä jakaa radikaalisti kansaa kahtia. Yhteiskuntamme eriarvoistuu tällä hetkellä nopeasti ja eriarvoisuus synnyttää katkeruutta sulkiessaan tulevaisuuden näkymiä."