Kuntavaalit 2017

Vuokko Kautto
Vas
Lahti
193 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 66
Koulutustaso Ylempi korkeakoultutkinto
Lasten lukumäärä 3
Yhteystiedot  

Tutkintoni: Mielisairaanhoitaja (Pirkanmaan sho 1974), Sosiaalihuoltajatutkinto (Treen yo1984), Yhteiskuntatieteiden maisteri (Treen yo 1998) ja Ammatillisen opettajan tutkinto (HAMK 2000)

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 402 -106
  ennakkoon 236  
  vaalipäivänä 166  
Osuus kunnan äänistä 0.7%  
  ennakkoon 0.9%  
  vaalipäivänä 0.6%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "On ymmärrettävä, mihin olosuhteisiin vaikeista olosuhteista tulevia ihmisiä yritetään palauttaa. Ei ole inhimillistä palauttaa ihmisiä olosuhteisiin, missä heillä on esimerkiksi hengenvaara."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Asia ei ole juuri nyt ajankohtainen. Kantani on tällaisessa kuvitteellisessa tilanteessa kuitenkin varovaisen myönteinen."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Näistä leikkaaminen ei auta paljon kunnan taloutta. Kulttuuripalvelut tuottavat kuitenkin runsaasti henkistä hyvinvointia kuntalaisille."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Siinä tapauksessa, että tämä auttaisi puhtaamman ilman ja koko ympäristön saavuttamisessa."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Ihmisille tulisi luoda edellytyksiä ja palveluja, että he voisivat asua myös syrjäseuduilla ilman ylivoimaisia ongelmia."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Voisi rauhoittaa luokkatilanteita, että älypuhelimia ja muita laitteita käytettäisiin vain silloin, kun se on opetuksen kannalta tarpeellista."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Lahjakkuutta on kovin monenlaista. Miten jokaisen yksilöllisiä vahvuuksia voidaan tukea oikealla tavalla? lienee mielekkäämpi kysymys."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Voi pitää joissakin kunnissa osittain paikkansa?"

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Voi olla liian vaikea toteuttaa, jos tämän pitäisi koskettaa kaikentasoisia virkoja?"

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Tämä on ongelmallinen asia, muttei kovin suuri ongelma kunnallistasolla. Ei edes kunnan tasolla päätettävissä, kuten ei mikään muukaan laki."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Niinpä."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Tämä on niin monitahoinen asia, etten voi tähän vastata. Tätäkään ei onneksi kunnan tasolla päätetä. En haluakaan olla päättämässä kenenkään läheiseni elämän pituudesta.."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Tämäkin on eräänlaista rasismia. Terveysvalistus on eri asia."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Vuokko Kautto: "Tätäkään ei kuntatasolla päätetä.."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}