Kuntavaalit 2017

Mika Kari
SDP
Lahti
19 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 49
Koulutustaso Korkeakoulu
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Olen 49-vuotias kansanedustaja ja lahtelainen perheenisä. Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtajana olen toiminut vuodesta 2013 alkaen. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK). Naimisissa Heidin kanssa ja meillä on yksi tytär. Toimin tehtävissäni yhteistyön hengessä ja sillanrakentajana erilaisten ihmisten ja arvojen välillä. Haluan olla mukana tekemässä kaikille parempaa Lahtea.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 2161 +1013
  ennakkoon 1187  
  vaalipäivänä 974  
Osuus kunnan äänistä 4.0%  
  ennakkoon 4.6%  
  vaalipäivänä 3.5%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Oppimisen edellytykset tulee turvata kaikille lapsille. Luokkakokoa tehtäessä pitää huomioida lasten kielitaito ja opetuksen tavoitteet kaikille sopiviksi."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Yleensä tehdään kyllä molempia, jotta rasitus ei kohdistuisi vain toiseen osaan. Lasten koulutuksesta tai vaikkapa terveyspalveluista leikkaaminen voi tulla monella tapaa paljon kalliimmaksi, kuin harkittu veronkorotus. Toisaalta veronkorottamisen sijaan voidaan löytää uusia toimintatapoja, saada sieltä tarvittava säästö."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Luulen että kouluissa tätä on jo tehty. Tärkeintä on monipuolinen ruokavalio."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Lain mukaan välttämätön hoito on annettava. Laittomasti maassa olevat on luonnollisesti poistettava maasta kun se on mahdollista."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Molempia toimijoita tarvitaan, yksityisiä yrityksiä julkisen toimijan tukena. Tällä hetkellä huolestuttaa seurata miten Suomen terveydenhuoltoa myydään kiihtyvällä vauhdilla ulkomaisille pääomasijoittajille, pala palata. Suunta on nyt valitettavasti täysin väärä."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Toki, sillä julkiset palvelut kuuluvat kaikille. Toisaalta Suomessa "rikkaiden asuinalueilla" yleensä asuu myös muitakin ihmisiä."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Aktiivisen sijaan sanoisin että, mahdollisuuksien mukaan. Kunnat kantokykynsä mukaan."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Periaatteessa jos tarvetta olisi. Asia ei ole kuitenkaan ajankohtainen."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Kirjastot ovat sivistyksen perusta. Palveluna kaikille ihmisille tärkeä, eri elämän vaiheissa."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Kaikesta voidaan ja monesti leikataankin, kuten kulttuurista on jo leikattu. Toinen puoli asiaa on se, että ihminen ei elä pelkästään leivästä ja kulttuuripalvelut ovat tärkeitä sivistyspalveluita."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Nykyinen järjestelmä ottaa mielestäni riittävästi huomioon vanhempien tulot. Työssä käyvälle keskiluokalle ei saa kaataa liikaa maksettavaa. Päivähoidon kustannukset tulee pysyä kohtuullisena kaikille"

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Maksutonta julkista liikennettä Lahteen en kannata. Sen sijaan julkisen liikenteen käytön pitäisi olla helppoa ja edullista, ja sitä kautta aidosti toimiva vaihtoehto yksityisautoilulle, työmatka- ja koulumatkaliikenteelle."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Ajatuksena kuulostaa hyvältä, mutta toteutus johtaisi kuntien väliseen kilpaan ja huonoon kierteeseen."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Koko Suomi on hyvä pitää kohtuudella asuttuna. Suomalaiset asuvat jo nyt pääsääntöiset kaupunkiseuduilla ja kylissä. Niille ihmisille jotka asuvat harva-alueilla, on tarjottava tiet ja muut kohtuulliset palvelut, sillä hekin ovat veronmaksajia."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Jos kännykät häiritsevät opetusta ja säilytys on järjestettävissä, niin ne voidaan jättää luokan ulkopuolelle. Toisaalta kännyköitä ja muita opiskelijoiden omia älylaitteita voidaan myös hyödyntää opetuksessa, jolloin niiden käyttö oppitunnin aikana on perusteltua."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Joissain aineissa voisi toimia, niin lisätuen kuin lisätehtävienkin osalta. En kuitenkaan kannata yleisiä tasoryhmiä."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Ei vielä suoranaisesti "ohjaa" päätöksentekoa, mutta saattaa yrittää siihen vaikuttaa. Taustavaikuttamisen määrä on ollut viimeaikoina kasvamaan päin."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Osaamisen mukaan tulee valita, ei sukupuolen."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Järjestyssäännöillä pitäisi pyrkiä rajoittamaan, koska lailla sitä ei ole voitu kieltää. Ammattimaisessa kerjäämisessä on ihmiskaupan piirteitä."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Ihmiset ovat erilaisia ja erilaisuus on rikkaus. Ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta tarvitaan aina molemmin puolin. Erilaisuus voi olla joillekkin pelottavaakin, siksi ennakkoluuloihin ja kysymyksiin tulee osata myös antaa vastauksia."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Minulla ei ole asiassa vielä kantaa."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Näyttöä voi olla vaikea ja mahdoton hankkia ja mihin raja vedettäisiin? Menetetty terveys on ihmiselle itselleen iso menetys."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Se on Suomessa laissa."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Eivät ole toisiaan poissulkevia."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Mika Kari: "Tuloeroja tasataan verottamalla hyvätuloisia enemmän kuin pienituloisia. Suomessa on väestöstä vain muutama prosentti todella varakkaita. Suomen etuna maailmalla pidetäänkin vakaata yhteiskuntaa, jonka yhtenä perustana on suhteellisen pienet tuloerot."