Kuntavaalit 2017

Antti Holopainen
Vas
Lahti
188 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 69
Koulutustaso lääket lis
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Olen 69-vuotias eläkeläislääkäri ja kunnallispoliitikko. Olen luonut ammatilliset urani terveyskeskusksissa, työterveyshuollossa ja päihde- ja mielenterveystyössä. Lahden kunnallispolitiikassa olen ollut mukana kolme valtuusokautta, josta kaksi viimeistä kautta kaupunginhallituksen jäsenenä. Toimin lisäksi eläkekäis- ja vammasujärjestöissä. Harrastan lukemista, kirjoittamista ja kestävyysliikuntaa. Viimeinen kirjani julkaistiin joulun 2016 edellä: "Kävellen läpi Suomen ja Vienan Karjalan 64 päivässä.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 654 -224
  ennakkoon 399  
  vaalipäivänä 255  
Osuus kunnan äänistä 1.2%  
  ennakkoon 1.6%  
  vaalipäivänä 0.9%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Holopainen: "Julkiset palvelut on oltava tasaveroisesti kaikkien saatavilla."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Holopainen: "Pitää olla valmis vastaaottamaan turvapaikan hakijoita myös humanitaarisin perustein. Vainotut ihmiset voivat olla myös koulutettuja ja ovat valmiita antamaan oman panoksensa uuden kotimaansa kehittämiseksi."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Holopainen: "Kannatan maksutonta esiopetusta."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Holopainen: "Maksuton julkinen liikenne voisi olla tavoitteena. Maksuja tulisi alentaa julkisen liikenteen osuuden kasvattamiseksi ja yksityisautoilun tarpeen vähentämiseksi."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Holopainen: "Tärkeämpää on hyvän saattohoidon kehittäminen"

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Holopainen: "Suuri osa terveysongemista on ainakin jossain määrin elintavoista johtuvia. Myös ympäristö vaikuttaa elintapoihin. Julkiselle vallalle kuuluun myös terveyden edistäminen ja pyrkimys vaikuttaa terveiden elämäntapojen tukemiseen. Sanktiot ovat osoittautuneet huonoiksi keinoiksi vaikuttaa ja niklä on kielteisiä vaikutuksia ympäristöön."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Holopainen: "Kaikkia ihmisiä on kohdeltava yhdevertaisesti syntymäpaikasta riippumatta."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Antti Holopainen: "Tuloerojen kasvu synnyttää vastakkainasettlua ja kasvatta jännitteitä eri väestöryhmien välillä."