Kuntavaalit 2017

Riina Puusaari
Vihr
Lahti
165 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 34
Koulutustaso Ammattikorkeakoulu
Yhteystiedot  

Lahden Vihreiden puheenjohtaja ja Hämeen Vihreiden puheenjohtaja. Rakennus- ja ympäristölupalautakunnan varajäsen. Asemakaavoitusta tekevä suunnitteluinsinööri Lahden kaupungilla. Neuloo, laulaa ja harrastaa erikoisoluita.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 376 +300
  ennakkoon 160  
  vaalipäivänä 216  
Osuus kunnan äänistä 0.7%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.8%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Mielestäni myös paperittomilla tulee olla mahdollisuus päästä julkiseen terveydenhuoltoon."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Yleensä kustannukset nousevat kun palveluita yksityistetään. Kunnan tarkoitus ei ole tehdä voittoa, sen vuoksi palveluiden hinta voidaan pitää edullisena."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Olemme kaikki samanarvoisia tuloluokasta ja asuinpaikasta riippumatta, ja siten oikeutettuja samoihin palveluihin."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Meillä on velvollisuus ottaa vastaan turvapaikanhakijoita, mutta se tulee tehdä hallitusti siten, että meillä on riittävästi resursseja kotouttamiseen."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Lahti ja Nastola yhdistyivät vuoden 2016 alussa. Koen, että olisi ensin tärkeää saada kaikki tähän kuntien yhdistymiseen liittyvät asiat hoidettua ja katsoa, mitä tuleva maakuntauudistus tuo tullessaan."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Tällaiset maksut romuttaisivat täysin kirjaston tarkoituksen."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Lahti on maakunnan keskuskaupunki, jonka kulttuuripalveluita käytetään myös maakunnan rajojen yli. Kulttuuripalveluita tuotetaan kaikille väestöryhmille ja ne ovat kaikkien saavutettavissa: esim. liput teatteriin ja kaupunginorkesterin konsertteihin ovat todella edulliset työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Vaihtoehtoisena ratkaisuna maksuluokille voisimme siirtyä täysin ilmaiseen päivähoitoon. Näin voisimme vähentää työllistymisen kannustinloukkuja ja parantaa naisten asemaa."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Pitkällä tähtäimellä toivoisin, että voisimme siirtyä ilmaiseen joukkoliikenteeseen, mutta lähiajan tavoitteena on alentaa nykyisiä lippuhintoja ja edelleen kehittää reittejä ja vuoroja."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Koko maata ei pidä väkisin pitää asuttuna. Kukin saa kuitenkin mielestäni valita missä asuu."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Koulujärjestelmämme on hyvä juuri siinä, että olemme kaikki samalla viivalla. Tasoryhmät lisäisivät eriarvoistumista."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Lahti on sen verran iso kaupunki ja päättäjiä paljon, ettei meillä ole suurta ongelmaa. Sen sijaan pienissä kunnissa ongelmia voi olla, kun päättäjiä on vähän ja pahimmillaan samat henkilöt ovat olleet valtuustossa ja hallituksessa pitkään. Kunnista ja päätöksenteosta tulee tehdä avointa ja hyvä veli -verkostot tulee purkaa."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Sukupuolikiintiöt ovat osa tasa-arvoa edistävää työtä ja niitä tarvitaan erityisesti valtion virkoihin. En kuitenkaan koe, että kuntien virkoihin tarvittaisiin sukupuolikiintiöt, koska pienemmissä kunnissa hakijoita ei välttämättä ole montaa. Kuitenkin, mikäli kaksi eri sukupuolta edustavaa hakijaa olisivat tasavahvat, niin valintaa tehdessä olisi hyvä arvioida sukupuolijakauma kunnan viroissa ja suosia sitä hakijaa, jonka sukupuoli on aliedustettuna."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Kerjäämisen kieltäminen ei poista itse ongelmaa, vaan olisi käytännössä ongelmien lakaisua maton alle."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Monikulttuurisuus on rikkaus ja opettaa suvaitsevaisuutta sekä erilaisuuden hyväksymistä. Sisäänpäin kääntyminen ei ole hyväksi kenellekään, ei kunnillekaan."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "On totta, että moni nykyajan terveysongelma johtuu elintavoista. On kuitenkin selvää, että toisinaan elintapojen vaikutusta sairauksiin on vaikea todentaa. Mikäli osalta alettaisiin laskuttaa enemmän terveyspalveluista, aiheuttaisi se eriarvoistumista ja pahimmillaan johtaisi siihen, että pienituloiset eivät enää hakeutuisi lääkäriin."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Hädässä olevia tulee auttaa, oli heidän taustansa mikä tahansa."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Riina Puusaari: "Tuloerojen kasvu lisää ongelmia yhteiskunnassa sekä väestöryhmien välisiä sosiaalisia ja terveydellisiä eroja. Tuloeroja tulee kaventaa verotuksella ja pitämällä kuntien tuottamien palveluiden maksut sellaisina, että kaikilla on niihin varaa."