Kuntavaalit 2017

Salla Palmi-Felin
Vihr
Lahti
161 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 36
Koulutustaso Filosofian tohtori, historiatieteet
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Olen 36-vuotias kirjastolainen, historioitsija ja järjestöaktiivi Launeelta. Työskentelen kirjastolla palvelupäällikkönä, ja olen koulutukseltani filosofian tohtori historiatieteistä. Kunnan päätöksenteossa minulle on tärkeää avoimuus ja tietopohjaisuus: päätökset tulee tehdä tutkittuun tietoon perustuen ja niiden vaikutukset selvittäen. Perheeseeni kuuluvat aviomies ja pian 9-vuotias poika.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 359 +359
  ennakkoon 152  
  vaalipäivänä 207  
Osuus kunnan äänistä 0.7%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Salla Palmi-Felin: "Ihmisoikeudet menevät kaiken muun edelle."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Salla Palmi-Felin: "Tämä olisi vastoin kirjastolakia ja kirjaston perustoimintaideaa."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Salla Palmi-Felin: "Leikkaukset on jo tehty. Kulttuuripalvelujen on lisäksi tutkittu lisäävän ihmisten hyvinvointia, eli leikkauksilla olisi haitallisia vaikutuksia hyvinvointiin laajemminkin. Tutkimusten perusteella aktiivinen kulttuuriharrastus on yhteydessä koettuun terveyteen, hyvän elämän kokemuksiin sekä pitkään ikään. Sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen liitetään myös hyvään mielenterveyteen."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Salla Palmi-Felin: "Nykyjärjestelmässä näin tulisi tehdä. Toisaalta nyt on esitetty maksutonta varhaiskasvatusta, joka laskelmien mukaan poistaisi mm. työllistymisen kannustinloukkuja."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Salla Palmi-Felin: "Kännyköitä käytetään myös opetuksessa nykyisin. Totaalikieltojen sijaan tulisi keskittyä kännykän käyttötapoihin ja yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin asiasta."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Salla Palmi-Felin: "En kannata tätä kaiken opetuksen suhteen, mutta esimerkiksi äidinkielessä ja matematiikassa tämä voisi tehdä opiskelusta mielekkäämpää niin oppilaille kuin opettajille."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Salla Palmi-Felin: "Tässä asiassa on sama kuin esteettömyydessä: epäilyksiä ei saisi edes syntyä. Kuntien tulisikin panostaa avoimuuteen nykyistä enemmän ja pyrkiä aktiivisesti osoittamaan ettei hyvä veli -verkostoja ole."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Salla Palmi-Felin: "Jos epäsuhtaa on, sukupuolikiintiöt tulisi ottaa käyttöön. Kunnat eivät tosin ole suurin ongelma tässä mielessä."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Salla Palmi-Felin: "Ajatuksena perusteltu, mutta käytännön esteenä voisi olla sen määrittely, mikä on omista elintavoista johtuvaa ja mikä ei ja mihin vedettäisiin raja. En siis usko että tätä olisi käytännössä mahdollista toteuttaa."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Salla Palmi-Felin: "Ihmisiä tulee auttaa hädänalaisuuden perusteella, ei kansalaisuuden."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Salla Palmi-Felin: "Tuloerojen kasvu lisää eriarvoisuutta ja sitä kautta epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, levottumuuksia ja syrjäytymistä. On kaikkien etu, että tuloerojen kasvusta kannetaan huolta."