Kuntavaalit 2017

Nelli Nevala
Vihr
Lahti
155 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 23
Koulutustaso AMK-opiskelija, ylioppilas
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Olen 23-vuotias AMK-opiskelija ja syntyperäinen lahtelainen. Tavoitteeni on tehdä Lahdesta tasa-arvoinen ja ympäristöystävällinen kaupunki. Haluan tehdä Lahdesta aidosti hyvän kaupungin opiskella niin lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa kuin korkeakouluissa. Lahtelaisille alle 25-vuotiaille nuorille tulee tarjota maksuton ehkäisy. Lahdessa on myös panostettava sujuvaan pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Kaupungissa on oltava autojen sijaan tilaa ihmisille, kohtaamisille ja kaupunkikulttuurille. Päätöksiä ei voida tehdä ympäristömme kustannuksella. Vapaa-ajallani viihdyn lenkkeillen koirani kanssa harjumaisemissamme, elokuvissa Saimaankadulla ja keikoilla Loviisankadulla. Nautin keskustan museoista ja gallerioista, liikun pyörällä ja kokkaan vegaanista ruokaa.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 361 +361
  ennakkoon 141  
  vaalipäivänä 220  
Osuus kunnan äänistä 0.7%  
  ennakkoon 0.6%  
  vaalipäivänä 0.8%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Kaikilla lapsilla tulee olla oikeus turvalliseen lähikouluun. Siksi myös maahanmuuttajalapset tulee ensisijaisesti sijoittaa heidän kotiaan lähimpään kouluun. Koulujen ja asuinalueiden eriarvoistumista tulee ennaltaehkäistä tukemalla lisärahoituksella kouluja niillä alueilla, joissa resursseja opetukseen tarvitaan enemmän sekä segregaatiota vähentävällä asuntopolitiikalla."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Palveluiden ja sosiaalietuuksien lyhytnäköisillä leikkauksilla ei saavuteta mitään hyvää – ennemmin tai myöhemmin kustannukset näkyvät jossain muualla. Parempi vaihtoehto tällaisessa tapauksessa on korottaa veroja."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Suomalaiset syövät liikaa lihaa ja liian vähän kasviksia. Kasvisruoka on parempi vaihtoehto niin terveyden kuin ympäristönkin kannalta. Siksi jo kouluissa on hyvä näyttää esimerkkiä kasvisruokailun suhteen. Kouluissa ja päiväkodeissa tulee myös olla tarjolla vegaaniruokaa kaikille halukkaille."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Paperittomille ihmisille kuuluu täysin sama ihmisarvo kuin kaikille muillekin. Terveydenhuolto kuuluu kaikille. Sairaiden ihmisten hoitaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on muutenkin aina järkevää, sillä silloin taudit eivät pääse pahenemaan tai leviämään."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Lähtökohtaisesti ei, sillä yksityistäminen ei itsessään suoraan tuo säästöjä eikä muita etuja. Yksityistämiselle on aina oltava selkeät tavoitteet ja toimintaraamit."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Tärkeintä on huolehtia siitä, ettei syntyisi erikseen ”rikkaiden” ja ”köyhien” asuinalueita. On siis aktiivisesti ehkäistävä alueellista segregaatiota. Julkiset palvelut on taattava yhtäläisesti kaikille tulotasosta riippumatta."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Meillä on velvollisuus auttaa osaltamme maailman hädänalaisia."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Kirjastot tulee ehdottomasti säilyttää maksuttomina, sillä ne tukevat kuntalaisten hyvinvointia ja tuovat sivistyksen ja kulttuurin kaikkien saataville. Tästä on pidettävä kiinni."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Kulttuuria on tärkeää tukea. Se tuo iloa ja elämyksiä meille kaikille. Kulttuuria on tuettava, jotta kulttuuripalvelut eivät olisi vain hyvätuloisten etuoikeus. Kulttuuripalvelut myös ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ja lisäävät ihmisten mahdollisuuksia aktiiviseen osallisuuteen."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Maksuttomaan päivähoitoon oikeuttavaa tulorajaa on pyrittävä nostamaan, jotta se kattaisi enemmän pienempituloisia perheitä. Hyvätuloisille voitaisiin harkita uutta ylempää maksuluokkaa."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Maksuton julkinen liikenne voidaan ottaa pitkäaikaiseksi tavoitteeksi. Nyt on tärkeintä pitää lippujen hinnat kohtuullisina, jotta LSL:n asiakasmäärät saadaan yhä suurempaan kasvuun. Lasten, nuorten ja opiskelijoiden lisäksi eläkeläisillä ja työttömillä pitää olla oikeus alennettuun arvolippuun. Myös kausilippu tulee myöntää näille ryhmille alennettuun hintaan."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Kaikista suurituloisimmat suomalaiset saavat tulonsa pääasiassa pääomatuloina. Kaikilla on velvollisuus osallistua kunnan yhteisten palveluiden rahoittamiseen."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Kaupungistuminen on globaali megatrendi, johon meidän tulee sopeutua myös Suomessa. Koko Suomen asuttuna pitäminen on kallista eikä edistä ekologisen ja toimivan yhteiskunnan rakentamista."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Suomalaisen peruskoulun perustana on erilaisista lähtökohdista tulevien lasten ja nuorten välinen kohtaaminen ja tasavertainen kohtelu. Peruskoulu tuokin pohjan yhtenäiselle ja hyvin pärjäävälle kansalle. Tasoryhmät lisäisivät eriarvoistumista ja vahvistaisivat koulutuksen periytyvyyttä sekä luokkaeroja. Pidetään peruskoulu tasa-arvoisena!"

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Lähtökohtaisesti sukupuolella ei pitäisi olla mitään merkitystä, mutta kylmä tosiasia on, että monesti naisten ja muun sukupuolisten asema on edelleen heikko miehiin verrattuna. Siksi vielä tarvitaan sukupuolikiintiöitä, joiden tarkoitus on siis tehdä itsensä tarpeettomiksi."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Kerjäämisen kieltäminen ei auta itse ongelmaan. Se ei poista köyhyyttä tai muita ongelmia kerjäämisen taustalla. Se poistaa oireen, ei syytä ongelmaan. Hädänalaisia on autettava sen sijaan, että vaikeutettaisiin heidän selviytymistään."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Kenenkään seksuaalinen suuntautuminen ei saa olla esteenä tasavertaiseen kohteluun. Samat oikeudet kuuluvat kaikille."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Kenenkään ihmisarvo ei määräydy kansalaisuuden mukaan. Kaikkien auttaminen kansalaisuuteen katsomatta on yhtä tärkeää."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Nelli Nevala: "Tutkimusten mukaan tuloerot aiheuttavat ongelmia yhteiskunnassa eriarvoisuuden tunteen lisääntyessä. Yhteiskunnan tehtävä on tasata näitä markkinatalouden aiheuttamia tuloeroja."