Kuntavaalit 2017

Jouni Kaikkonen
Vihr
Lahti
141 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 30
Koulutustaso Ylioppilas
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

Olen Jouni Kaikkonen, 30-vuotias, avopuoliso ja kahden alle kouluikäisen lapsen isä Lahden Nastolasta. Työuraa tulee nyt yhdeksän vuotta täyteen nastolalaisessa pakkausteollisuuden yrityksessä. Toimin tällä hetkellä vuorovastaavana ja koneenhoitajana. Kaikenlainen liikunta on minulle tärkeää, mutta erityisesti joukkuelajit, kuten salibandy ja jääkiekko ovat tällä hetkellä ykkösenä. Myös kalastaminen ja luonnossa liikkuminen ovat itselleni tärkeitä asioita.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 297 +297
  ennakkoon 92  
  vaalipäivänä 205  
Osuus kunnan äänistä 0.6%  
  ennakkoon 0.4%  
  vaalipäivänä 0.7%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Kysymys on huonosti aseteltu. Maahanmuuttajia on hyvin monista lähtökohdista ja jo vuosia Suomessa asuneita. Työrauha, hyvä opettaminen ja oppiminen ei saa olla etnisestä taustasta riippuvaa. Täytyy olla muita keinoja turvata nämä, kuin rajoittamalla ihmeellisesti päälukua"

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Julkisista palveluista on leikattu todella kovalla kädellä. Verojenkorotuksen tie tuntuu olevan myös käyty. Julkisten palvelujen hallinnoissa on varmasti paljon päällekkäisyyksiä. Niitä uudelleen järjestämällä ja byrokratiaa purkamalla voidaan varmasti saada säästöjä."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Se on terveellistä ja kestävämpää ruoan tuotantoa. ihmettelen miksi näin ei voisi olla. Se on myös nykyisten kouluruokasuositusten mukaista ja vähentää hiilijalanjälkeä."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Suomessa olevia ihmisiä tulee kohdella tasa-arvoisesti."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Tämä ei ole aina perusteltua. On myöskin varsin vaikea arvioida yritysten tulevaisuuden päätöksiä. Yksityiseltä ostetut palvelut maksavat yhtä lailla, kuin julkisesti tuotettuna"

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Mielestäni kaikille on taattava samanarvoisesti lähipalveluita. Niiden rakennetta tietenkin voidaan miettiä tarvitsijoiden mukaan."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Jokaisen kunnan tulee kantaa suhteutettuna samanlainen vastuu tässä asiassa."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Vuosi sitten tehty liitos ei ole vieläkään toimiva joten on vaikea arvioida tällä hetkellä hyötyjä ja haittoja. Lisää liitoksia tuskin tarvitsemme lähitulevaisuudessa."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Jokaisella täytyy olla samanlainen mahdollisuus lukemiseen ja itsensä sivistämiseen."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Kulttuuripalvelut on turvattava. Kuntalaiselle on taattava mahdollisuus kulttuuripalveluihin. On tarjottava muutakin kuin pakollisia palveluita."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Mielestäni maksuton julkinen liikenne olisi hyvä asia, mutta ensiksi pitäisi panostaa siihen että viikonloppuisinkin pääsisi töihin kaupungin laidalta toiselle. Mielestäni ei ole oikein että ihmisten veroja korotetaan jos kaikilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä"

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Se on tänä päivänä varmasti suurin työrauhan rikkoja kouluissa."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Hyvin asioita osaavat ja nopeasti oppivat turhautuvat ja opiskelu kärsii sitä kautta. Lisäksi näin olisi varmasti helpompi tukea lapsia joille oppiminen on vaikeampaa."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Meillä on paljon opittavaa ja myös opetettavaa muista kulttuureista tulleille."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Ihmisen tulisi voida päättää elämästään toivottomassa tilanteessa kärsimyksen sijaan."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Kyllä ihmisellä pitää olla vastuunsa omista elintavoistaan. Kuitenkin vaikea arvioida mikä on elintavoista johtuvaa ja mikä sairauden. Esimerkiksi alkoholismi ei ole valinta vaan sairaus, vaikka se mielletään elintavaksi."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Tämä pitää olla täysin selvää nykymaailmassa ja sivistysvaltiossa."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Kaikki ovat samalla viivalla ihmisarvossa, mutta on vaikea olla sanomatta, että Suomessa ei tällä hetkellä pystytä pitämään huolta edes omista vähäosaisista. Suomessa olevia ihmisiä tulee auttaa kuitenkin tasapuolisesti."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Jouni Kaikkonen: "Tämä lisää vastakkainasettelua. Vaikea kuvitella, että tuloerojen kasvaessa löytyisi yhteistyöhalukkuutta puhaltaa yhteen hiileen. Toki lahjakkuus ja ahkeruus tulee palkita, mutta kohtuus on unohtumassa, ellei ole jo sitä tehnyt."