Kuntavaalit 2017

Tiina Jokinen
Vihr
Lahti
137 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 47
Koulutustaso Terveystieteiden maisteri
Lasten lukumäärä 2
Yhteystiedot  

sairaanhoitaja AMK, työsuojeluvaltuutettu, sukeltaja ja esteratsastaja

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 274 +274
  ennakkoon 113  
  vaalipäivänä 161  
Osuus kunnan äänistä 0.5%  
  ennakkoon 0.4%  
  vaalipäivänä 0.6%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Ihmisiä ei voida luokitella heidän taustansa perusteella. Asiaa tulee katsoa tapauksittain,"

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Asiaa täytyy katsoa tapauskohtaisesti."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Julkiset palvelut kuuluvat kaikille."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Kirjastojen tulee olla maksuttomia palveluita."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Kulttuuri on tärkeä osa terveyden edistämistä ja hyvinvoinnin ylläpitoa."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Päivähoidon tulisi olla kaikille ilmaista."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Julkisen liikenteen tulee olla halpaa."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Tämä on opettajan päätettävissä oleva asia."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "opetuksen tulee olla tasokasta kaikille oppilaille."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Valituksi täytyy tulla pätevin."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Tämä on erittäin vaikea kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Mihin raja vedetään? Pitääkö urheilijaa rangaista siitä että hän loukkaa jalkansa? tai jos humalassa kaatuu ja murtaa nilkkansa?"

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Emme voi sulkea silmiä suomalaiselta köyhyydeltä."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Tiina Jokinen: "Eriarvoisuus yhteiskunnassa lisää syrjäytymistä ja huono-osaisuutta."