Kuntavaalit 2017

Sirkku Hildén
SDP
Lahti
12 
Vaalitulos {{getStatus('ELECTED')}}
Kunta Lahti
Ikä 40
Koulutustaso Amk
Lasten lukumäärä 1
Yhteystiedot  

Olen ammatiltani terveydenhoitaja, työskennellyt yli 16 vuotta ikääntyneiden kotihoidossa, tällä hetkellä toimin Harjulan kotihoidon vastaavana terveydenhoitajana. Asun Riihelässä avoliitossa ja minulla on 8-vuotias tytär.

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 863 +354
  ennakkoon 485  
  vaalipäivänä 378  
Osuus kunnan äänistä 1.6%  
  ennakkoon 1.9%  
  vaalipäivänä 1.3%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia kuntalaisista ja ylläpitää edellytyksiä hyvinvointiin. Veronkorotukset ovat yksi keino talouden tasapainottamisessa. Samalla tarvitaan myös toimintatapojen uudistamista ja työn tehostamista."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Hätätilanteessa ihmistä ei saa jättää heitteille. Laittomasti maassa olevat on toki saatava palautettua tai muutoin järjestelmän piiriin."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Julkisten palveluiden tulee olla palveluntuotannon perustana, yksityinen ja kolmas sektori täydentävät hyvin monituottajamallissa."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Tasa-arvoiset palvelut tulee taata kaikille varallisuudesta riippumatta."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Suurempi kunta antaa usein paremmat mahdollisuudet palveluiden turvaamiseen."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Kirjaston palveluiden on säilyttävä maksuttomina jatkossakin. Sakkomaksut ovat täysin eri asia ja niitä voisi korottaakin."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Kulttuuripalvelut ovat vetovoimatekijöitä eikä niitä tule leikata pois, vaan vahvistaa mm. vapaata kulttuuritoimintaa."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Maksuttoman päivähoidon kaikille tulee olla tavoitteena koko maassa."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Maksuttomuus ei ole lisännyt merkittävästi julkisen liikenteen käyttöä niissä kaupungeissa, joissa tähän on menty. Julkista liikennettä on kuitenkin kehitettävä siten, että reitit suunnitellaan nopeammiksi ja ihmisiä palvelemmiksi eli palvelutasoa nostetaan ja hintoja lasketaan."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Myös varakkaiden olisi osallistuttava kotikuntansa palveluiden rahoittamiseen nykyistä enemmän."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Nykytilanne, jossa koulut ja opettajat voivat itse määrittää kännyköiden käytön säännöt, on hyvä. Kännyköiden huvikäyttö tuntien aikana tulee kieltää, kännyköiden käyttö ei saa haitata opetusta eikä estää oppimista. Kännyköiden käyttö opetuskäytössä on kuitenkin mahdollistettava, opetuksen on seurattava nykyaikaa."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Oppilaiden jakaminen tuntikohtaisesti pienryhmiin on mahdollistettava kuten nykyisinkin. Hitaammin oppivia on tuettava ja lahjakkaita kannustettava, molempia tasapuolisesti."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Demokraattisessa päätöksenteossa suurimmaksi osaksi toimitaan eettisten ohjeiden mukaisesti. Joitain hyvä veli-verkostoja voi joissain paikoissa olla, jotka pääsevät vaikuttamaan, mutta nämä ovat vähemmistössä."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Virkaan tulisi ottaa pätevin henkilö. Neutraalia rekrytointia sen sijaan tulisi edistää. Tässä hakijan sukupuoli ym. henkilökohtaiset ominaisuudet jäävät piiloon ja valinta tehdään pelkästään pätevyyden perusteella."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa kerjäämisen ei pitäisi olla tarpeellista. Yhteiskunnan on huolehdittava heikompiosaisistaan."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Tässä kuitenkin olisi varmistettava se, etteivät muut pääse tekemään päätöstä henkilön puolesta erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa henkilöllä on muistisairaus, psykiatrinen sairaus, päihde- tai riippuvuussairaus tai muu sellainen sairaus, joka estää hänen päätöksentekonsa rationaalisesti täydessä ymmärryksessä."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Rajanveto on yksinkertaisesti liian vaikeaa. Sairasta on autettava tilanteessa kuin tilanteessa."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Suomen on oltava solidaarinen ja autettava myös muita kuin oman maansa kansalaisia."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Sirkku Hildén: "Tuloerojen kasvu on suurin suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden uhka. Vain tasa-arvoisessa yhteiskunnassa pystymme säilyttämään vahvuutemme ja kehittymään sekä menestymään."