Kuntavaalit 2017

Santeri Pienimäki
EOP
Turku
482 
Vaalitulos {{getStatus('NOT_ELECTED')}}
Kunta Turku
Ikä 42
Koulutustaso FM (tietojenkäsittelytiede)
Lasten lukumäärä 0
Yhteystiedot  

Turkulainen yrittäjä, feministi, eläinsuojelu- ja kansalaisaktivisti. Agendalla eläinoikeudet, eläinsuojelu ja avoin päätöksentekokulttuuri. Taustaltani olen stereotyyppinen vihervasemmistolainen haihattelija ja politiikkanarkkari. Eläinoikeudet, eläinten hyvinvointi ja lajien välinen tasa-arvo ilman yhteiskunnan ylläpitämiä sortorakenteita ovat aina olleet itselleni ylivoimaisesti tärkeimmät prioriteetit, myös poliittisella kentällä. Siksi tässä ja nyt. Luottamustoimet: SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, hallituksen varajäsen Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, varajäsen Suomen Eläinoikeuspuolue rp, varapuheenjohtaja

Tulospalvelu

Ääniä yhteensä 70 +45
  ennakkoon 34  
  vaalipäivänä 36  
Osuus kunnan äänistä 0.1%  
  ennakkoon 0.1%  
  vaalipäivänä 0.1%  

Kannatus äänestysalueittain

Osuus Ääniä
{{$index + 1 }} {{ area.districtName }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}% {{ area.votes }}

Vaalikoneen vastaukset

Ehdokas Sinä

1 / 25

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuudella koululuokassa pitäisi olla yläraja.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Hankala kysymys. Toisaalta eriytyminen eri sosiaaliluokkien tai -ryhmien kouluihin johtaa usein ryhmien eriytymiseen myös koulun ulkopuolella ja tässä tapauksessa on mm. esteenä tehokkaalle kotoutumiselle. Toisaalta kiintiöt saattavat rajoittaa esimerkiksi saman alueen lasten pääsyä maantieteellisesti lähimpään oppilaitokseen."

2 / 25

On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Julkisten, verovaroilla rahoitettujen palveluiden perustasosta on syytä pitää kiinni palveluiden yhdenvertaisen saavutettavuuden takaamiseksi."

3 / 25

Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kasviperäisen ruoan osuuden lisääminen kaikissa kunnan ruokapalveluissa on sekä todistetusti ja perustellusti ekologinen että eettisesti kestävä valinta."

4 / 25

Kuntani pitää auttaa ihmisiä, vaikka he oleskelisivat Suomessa laittomasti.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Oikeudenmukainen kunta ei rajoita tarjoamaansa humanitaarista apua minkään ihmisryhmän kohdalla."

5 / 25

Julkisia palveluita pitäisi ulkoistaa nykyistä enemmän kunnilta yrityksille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Julkiset, riittävän hyvin resurssoidut palvelut takaavat kaikille kuntalaisille yhtälaiset mahdollisuudet niiden saavutettavuuteen, riippumatta tulotasosta. Yksityisten yritysten julkisia toimijoita parempi tehokkuus on pitkälti myytti."

6 / 25

Rikkaiden asuinalueilla ei tarvita yhtä hyviä julkisia palveluita kuin vähävaraisilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Palveluiden tasa-arvoinen ja yhtäläinen tarjoaminen kaikille kuntalaisille tulotasosta riippumatta on osa oikeudenmukaisen kunnan toimintatapaa. Julkisten, verovaroilla rahoitettujen palveluiden rajoittaminen tulotason perusteella on myös omiaan nakertamaan veronmaksuhalukkuutta ylemmissä tuloluokissa."

7 / 25

Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Turku on jo valmiiksi kansainvälinen kaupunki ja hyvä kotikunta mitä erilaisimmista taustoista saapuville. Humanitaarinen velvollisuutemme on myös auttaa hädänalaisia."

8 / 25

Kannatan kotikuntani liittämistä isompaan kuntaan tai kuntien yhdistymistä kotikuntani kanssa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Turun ja naapurikuntien liitokset ovat edelleen vahvan harkinnan arvoisia. Palveluiden keskittyminen Turkuun on tosiasia ja kuntaliitoksilla voitaisiin paremmin tasata veropohjaa niiden kustantamiseksi. Kuntaliitokset hyvin toteutettuina voisivat myös selkeyttää eläinsuojelun ja eläinlääkinnän vastuualueita ja tuoda lisäresursseja toimintaan."

9 / 25

Kirjastojen kirjoista pitäisi maksaa lainausmaksua kunnan taloustilanteen helpottamiseksi.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Maksuttomat kirjastot ovat yksi suomalaisen, kaikille tasa-arvoisesti saavutettavissa olevan sivistyksen peruspilareista."

10 / 25

Kulttuuripalveluista (museot, teatterit, orkesterit) voidaan säästää leikkaamalla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kulttuurista leikkaava kunta on sivistystä vihaava kunta."

11 / 25

Lasten päivähoidon hinta pitäisi suhteuttaa nykyistä vahvemmin vanhempien tuloihin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Palveluiden tasa-arvoinen ja yhtäläinen tarjoaminen kaikille kuntalaisille tulotasosta riippumatta on osa oikeudenmukaisen kunnan toimintatapaa. Julkisten, verovaroilla rahoitettujen palveluiden rajoittaminen tai progressiivisesti hinnoitteleminen tulotason perusteella on myös omiaan nakertamaan veronmaksuhalukkuutta ylemmissä tuloluokissa."

12 / 25

Kotikunnassani pitäisi olla maksuton julkinen liikenne, vaikka se nostaisi veroäyriä.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Maksuton joukkoliikenne on ainakin kokeilemisen arvoinen konsepti."

13 / 25

Pääomatuloista pitäisi maksaa veroa kotikuntaan siinä missä ansiotuloistakin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kaikkinainen kunnallisveropohjan laajentaminen edesauttaa kahden kerroksen kuntien syntymistä vähentämällä valtion mahdollisuutta tasata kuntien tulovirtaa."

14 / 25

Koko Suomi tulisi pitää asuttuna, vaikka se kävisikin kalliiksi veronmaksajille.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Vapaus valita oma asuinpaikkansa on keskeinen ihmisoikeus, mutta yhteiskunnan ei ole tarvetta tukea yhdyskuntarakenteen liiallista hajautumista. Muuttoliike suurempiin asutuskeskuksiin on jatkuva, luonnollinen trendi, eikä ihmisasutusta pidä väkisin ylläpitää seuduilla, joissa peruspalveluiden tai infrastuktuurin tarjoaminen on ylettömän haastavaa."

15 / 25

Oppilaiden kännykät pitäisi jättää oppitunnin ajaksi luokkahuoneen ulkopuolelle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Pienemmät ryhmäkoot ja järkevämpi henkilöstömitoitus (eli enemmän opettajan ja oppilaanohjauksen virkoja per oppilas) olisivat huomattavasti toimivampia keinoja hillitä mahdollisia levottomuuksia luokissa. Teknologiaa kuin teknologiaa voidaan useimmissa tapauksissa myös hyödyntää opetuksen välineenä."

16 / 25

Koululuokat pitäisi jakaa oppilaiden lahjakkuuden perusteella tasoryhmiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kaikille yhtäläisen tasa-arvoinen opetus on suomalaisen peruskoulun menestystarinan selkäranka. Edelleenkin, opetusresursseja lisäämällä voidaan sekä hitaammin oppiville että lahjakkaammille oppilaille tarjota sopivaa tukea ja haasteita tasa-arvoisuudesta tinkimättä."

17 / 25

Hyvä veli –verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Turun tauti on historiallinen tosiasia ja edelleenkin kunnallisessa päätöksenteossa näkee vastaavaa sisäpiiriverkostojen hyväksikäyttöä ympäri Suomen. Valveutunut kunnanvaltuusto ja hyvin noudatettu demokraattinen päätöksentekoprosessi pystyy kuitenkin estämään ainakin räikeimmät väärinkäytökset."

18 / 25

Kuntien virkoja täytettäessä pitäisi olla sukupuolikiintiöt.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Erilaiset kiintiöt ja positiivinen syrjintä ovat tapauskohtaisesti tarpeellisia ja kannatettavia keinoja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamiseen erilaisista syistä eriarvoisille ihmisryhmille. En kuitenkaan näe perusteltuna, että kuntien tapaisissa, hyvin heterogeenisiä virkoja sisältävissä yhteisöissä tulisi noudattaa ainakaan binäärisiä sukupuolikiintiöitä."

19 / 25

Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kriminalisaatio on aina omiaan lisäämään rikollisuutta. Kerjäämiseen voidaan puuttua paremmin ennaltaehkäisevällä ja puuttuvalla sosiaalityöllä, perustulolla ja kansainvälisellä yhteistyöllä erilaisten ihmisryhmien syrjinnän lopettamiseksi."

20 / 25

Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Kotikuntani Turku on aina ollut kansainvälinen kaupunki ja sellaisena parempi. Erilaisuuden kohtaaminen on tärkeää laaja-alaisen ja humaanin ihmiskuvan saavuttamiseksi."

21 / 25

Eutanasia pitäisi sallia.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Oikeus hyvään elämään sisältää yksiselitteisesti oikeuden hyvään kuolemaan."

22 / 25

Jos kansalaisen terveysongelmien voidaan katsoa johtuvan omista elintavoista, hänen pitäisi osallistua hoidon kustannuksiin.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Voidaan perustellusti kysyä, missä menisi raja minkä ylittäessään ihminen ei ole oikeutettu tasavertaiseen kohteluun yhteiskunnan puolelta. Pitäisikö lihansyöjiltä evätä tiettyjen syöpien hoito vain heidän ruokailutottumuksiensa vuoksi? Kansalaisten terveystottumuksia pitää ohjata esimerkiksi epäterveellisten tuotteiden verotuksella, ei rajoittamalla jo sairastuneiden hoitoa."

23 / 25

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Yhtäläiset ihmisoikeudet lain edessä kuuluvat kaikille riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan."

24 / 25

Suomalaisten auttaminen pitäisi olla etusijalla ulkomaalaisiin verrattuna.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Pelkkä ihmisen kansallisuus ei voi olla kriteeri hänen auttamiselleen."

25 / 25

Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.

 • {{ answerChoices[option].text }}

Santeri Pienimäki: "Tuloeroissa ei sinällään ole mitään väärää, mutta tarpeeksi jyrkkä, tuloeroja tasaava ja yhteiskuntaluokkien segregaatiota ehkäisevä progressiivinen verotus on todistetusti erinomainen tae kestävälle yhteiskuntarauhalle."